Så enkelt setter du et vindu i taket

Et moderne takvindu er så godt gjennomtenkt i alle detaljer, at du trygt kan ta på deg jobben med å montere det i taket.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
5.000 kroner

Intro

Noen har tenkt seg godt om på fabrikken der de lager takvinduer. Ned i alle detaljer. Du kan derfor trygt gi deg i kast med å sette et vindu i taket, hvis du bare har litt normal erfaring med verktøy.

Den største utfordringen er på innsiden

Det er kanskje urovekkende å måtte lage hull i taket, men du hjelpes hele veien, når du skal tette taket igjen mot regn og snø. Utfordringen er faktisk størst på innsiden, der det er like viktig å tette godt og pent. Mens du på yttersiden “bare” skal lede vannet ned på taket, skal du på innsiden lage alt hermetisk tett.

Les mer om takvindu

Dampsperren, som du setter opp før du lager lysåpningen av plater, skal nemlig være så tett at det ikke trenger varm og fuktig luft ut i konstruksjonen, der den risikerer å bli kjølt ned så mye at luften kondenserer og skaper fuktskader.

Veiledning

01
Vi lager hull gjennom taket 4 Trinn

Vi begynner med å fjerne taksteinene. Ved takutstikket har vi funnet ut hvor sperrene skjuler seg under taket, og høyden fører vi i første omgang kun løselig ut på oversiden.

Når vi kan komme til undertaket, lager vi et mindre hull gjennom det og skråtaket på innsiden, slik at vi kan se hvor vinduet nøyaktig skal sitte.

Deretter kan vi fjerne lektene der vinduet skal sitte, og sette fast et par nye lekter, som vinduet skal festes til øverst og nederst.

1

Fjern taksteinene der vinduet skal ligge. Pass på ikke å ødelegge de som blir liggende. Det er en god idé å merke taksteinene, slik at de som skal opp igjen, kommer til å havne på samme sted.

2

Skru fast en lekt i bunnen av det nye vindushullet. Vinduet skal hvile på den, så den skal sitte helt vannrett. I toppen setter du opp en tilsvarende lekt - med mindre det passer med en av de gamle.

3

Lektene skjæres vekk der vinduet skal sitte. Hullet skal være 2-5 cm bredere enn vinduet, og lektene kappes vinkelrett på den nederste lekten. Bruk en stikksag.

4

Hullet skjæres ned gjennom undertaket. Når du har tegnet opp hullet på undertaket, avhenger jobben videre av om undertaket er en duk, en fast plate eller et bordtak.

02
Vi setter vinduet fast på sperrene 2 Trinn

Beslagene som vinduet skal settes fast til taklektene med, følger med løst. Det er fordi de plasseres avhengig av hvor høyt vinduet skal sitte i forhold til lektene, for å passe til taket.

Hvis vinduet ditt er så høyt at det også må støttes midtveis i sidene, kan du også bruke beslagene der. Da setter du dem slik at de passer til en av de gamle lektene.

1

Vinduets vinkelbeslag skrus på karmen. De kan skyves inn i karmen i forskjellige posisjoner, alt etter hvor høyt vinduet skal sitte over lektene for å passe til taket, samt etter hvor lektene i sidene sitter.

2

Vinduet settes fast. Legg vinduet på den nederste lekten, og vipp det ned til beslagene treffer lekten øverst. Når det er like mye luft i sidene, oppe og nede, skrur du fast vinduet gjennom beslagene.

03
Vi lager vinduet tett på yttersiden 6 Trinn

Inndekkingen rundt vinduet er et bygge sett, som monteres nedenfra og opp, for hele tiden å sikre at vannet ledes riktig vei ut og ned.

Den nederste delen av inndekkingen til tak med takstein er litt spesiell. Den slutter i en bred lengde som virker fast og stiv. Men du former den ved å presse den ned mot taksteinene, før den fester seg til steinene med en klebende underside.

1

Trykk den nederste inndekkingen over taksteinene, etter at du har glattet ut de største utstikkene med en vinkelsliper. Form den nøye, slik at den kommer helt ned i bunnen av bølgene på steinene.

2

Inndekkingen festes med en skinne, som du trykker fast i en not på karmen. Når skinnen er trykket ned og sitter som den skal, skrur du den fast med tre skruer.

3

Den nederste inndekkingen limes fast. På undersiden er den fleksible duken kraftig klebende. Når den har riktig form og er sikret med skinnen, trekker du av folien på undersiden og trykker den godt på plass.

4

Resten av inndekkingene føyes til. Det sier seg selv hvor de skal sitte når du bygger opp fra bunnen - men sjekk likevel monte-ringsveiledningen, for det er hele tiden nye detaljer du skal passe på.

5

Taksteinene må ofte skjæres til. Vi merker opp hvor alle som skal settes tilbake må skjæres til. Ta dem med ned på bakken, og skjær dem forsiktig til med vinkelsliperen.

6

Taksteinene skrus fast på lektene. I toppen av hver stein borer du et 6-8 mm hull, slik at du kan skru den fast med en egnet skrue. Etterpå kan du tette hullet med litt silikonfugemasse.

04
Vi lager hullet på innsiden 4 Trinn

Nå har vi montert vinduet helt perfekt på yttersiden, og kan sette i gang med å lukke det pent og tett i skråtaket på innsiden.

Den synlige lysåpningen, som vi bygger opp av gipsplater og føyer sammen med veggen, er kun en del av jobben. Det er helt avgjørende at vi på baksiden av den har en dampsperre, som forbinder den eksisterende dampsperren og vinduet.

Men først må vi skjære ut riktig hull på innsiden av taket.

1

Hold en vinkel på vindusrammen, og mål inn til noten i karmen. Vinkelen skal ligge helt vinkelrett på både vinduet og skråtaket.

2

Flytt målet inn på gipsveggen mens du holder vinkelen fast. Gjør det samme i alle hjørner. Grunnen er at vi vil tilpasse skrå-himlingen til den innerste kanten på noten. Da blir lysåpningen vinkelrett på skråtaket

3

Strekene forbindes, så du får to loddrette streker å sage etter. Oppe vil vi sette platen i lysåpningen vannrett, nede vil vi sette den loddrett. Du må sage og måle deg frem et par ganger, til du treffer riktig.

4

Sag hullet rent hele veien rundt vinduet med en bajonettsag eller en stikksag. Du kan gjerne sage vekk litt ekstra, så hullet blir et par millimeter for stort. Det skal uansett sparkelhjørner på etterpå.

05
Lysåpning med dampsperre 6 Trinn

1

Den gamle dampsperren skal forbindes med karmen, så det ikke kan trenge luft fra rommet ut i takkonstruksjonen. Det gjøres med ny folie, teip og lim som er laget til oppgaven. Folien limes i noten på karmen.

2

I kanten av hullet setter du fast stålskinner, som du kan skru fast lysåpnings-platene til. Skinnen presses forsiktig inn mellom gipsplaten og dampsperrefolien.

3

Målet til lysåpningen overføres til en gipsplate etter systemet du ser på tegningen til venstre. Det er fristende å stikke en ferdig kant med sparkelfals i karmen, men det vil gjøre det vanskelig å sparkle etterpå.

4

Lysåpningsplatene skjæres til og settes fast. Platene dyttes inn i noten på karmen og skrus fast i stålvinklene med gipsskruer.

5

Sparkelhjørnelistene skrus fast hele veien rundt lysåpningen. Sørg for å skru hodene så langt inn, at de ikke sitter i veien når du senere skal sparkle over kantene fra begge sider.

6

Lysåpningen males sammen med resten av veggen, etter at gipsplatene er sparklet og slipt etter alle kunstens regler.

Materialer

 • Vippevindu (her fra Fakro, FTU-V U3 78 x 98 cm, hvit)
 • Inndekking
 • Taklekt 73 x 48 mm, cirka en meter lang, 1 eller 2 stk.
 • Dampsperrefolie
 • Dampsperreteip
 • Dampsperrelim
 • Gipsplate
 • Vinkelskinner med gipsskruer
 • Sparkelhjørnelist
 • Sparkelmasse
 • Veggmaling
 • Silikonmasse til utebruk

Spesialverktøy

 • Fallsikringssele med tau, kroker og festeutstyr.

Tidsforbruk

Sett av to dager, hvis dette er ditt første takvindu. De neste klarer du nok på én enkelt dag.

Pris

Beregn cirka 5000 kroner. (1/3 av hva det vil koste å få en håndverker til å gjøre jobben.)

Vanskelighetsgrad

Du må selvsagt vite hva som er forskjellen på en hammer og et brekkjern før du lager hull i taket. Men vinduet er så gjennomtenkt, at du fint kan ta på deg jobben.

Tegning

Byggesett med sikker rekkefølge

Alt i pakken til det nye takvinduet monteres i en fast rekke følge nedenfra og opp, slik at regn og smeltevann ledes ned på taket.

1 Vinduet settes fast.

2 Inndekkingen nederst trykkes fast og formes rundt steinene.

3 Nederste skinne skrus fast.

4 Sideinndekkingene føyes til.

5 Skinner skrus fast på siden.

6 Nye skinner til vippefunksjon.

7 Skjerm over ventil legges på.

8 Øverste inndekking føyes til.

Byggesett med sikker rekkefølge

Mål opp riktig i lysåpningen

1 Overfør lengden på karmen (A til B) til et rett snitt på gipsplaten. (Ikke bruk en kant med sparkelforsenking, den blir vanskelig å sparkle pen etterpå.)

2 & 3 Mål vinkelrett ut fra hjørnene A og B til punktene C og D. Overfør målene til gipsplaten.

4 Trekk en rett linje gjennom punktene C og D.

5 Sett et merke (E) på veggen vannrett ut for vinduets øverste kant.

6 Overfør avstanden mellom C og E til gips platen.

7 8 Gjenta nede med punktene D og F - her vil du normalt helst avsette F loddrett under B.

Mål opp riktig i lysåpningen

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Takvindu