Stopp det skjulte varmetapet under vinduet

Områdene under det store vinduspartiet er kanskje ikke det første stedet du tenker på å isolere. Men det burde det kanskje være, hvis du bor i et hus av eldre dato.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
800 kroner

Intro

Du har isolert på loftet. Kneloftet er fylt opp. Veggene har fått et ekstra lag isolasjon. Vinduene er byttet til energivennlige utgaver. Huset ditt er tipp-topp isolert. Tror du.

For kanskje har du, som mange andre, oversett et betydelig varmetap. Et sted der det ofte ikke er isolert godt nok, fordi det med isolering var noe man ikke tok like alvorlig da huset ble bygget en gang på 60-tallet. Vi snakker om brystningen under de store vinduene.

Tema: Spar energi

Ofte er vinduene nemlig bygget i moduler, og brystningen under dem er kledd inn med panel eller plater. Men på undersiden er det ofte langt fra god nokisolasjon, kanskje milevis fra dagens standard. Slik var det i dette huset, og slik er det i mange lignende hus.

LES OGSÅ: Infrarødt termometer - ta temperaturen på alle overflater

Heldigvis er det ikke vanskelig å gjøre noe med det. Ved å ta fatt i problemet, får du ikke bare mindre varmetap. Du får også sjekket og utbedret den viktige dampsperren, og gjort huset penere.

Veiledning

01
Fjern det gamle 5 Trinn

Før du kjøper materialer, er det smart å fjerne den eksisterende kledningen og isolasjonen. Det kan jo hende den eksisterende dampsperren er tett, og helt i orden. Samtidig kan du måle nøyaktig hvor tykk etterisolering det er plass til. I tillegg kan det hende du finner overraskelser i form av ekstra lister, råte i konstruksjonen eller noe annet som må utbedres før du kan sette i gang.

En utskifting av kledningen er obligatorisk: Det er ikke realistisk å få av den gamle kledningen uten å skade den.

1

Bryt av listene nederst på kledningen. Her er kledningen en profilert kryssfinérplate. Bruk et brekkjern eller et gammelt stemjern. Blir det merker i kanten på karmen, blir de skjult senere.

2

Skjær kryssfinérplaten i mindre biter. Bor hull til stikksagbladet, og sag litt forsiktig.

3

Brekk av platene med et brekkjern. Lirk løs en plate, og fjern den. Ofte er overkanten på platen stukket opp i en not i bunnen av karmen.

4

Fjern isolasjonen. Hvis den sitter tett og er feilfri, kan du ta den forsiktig ut og bruke den igjen senere. Legg mattene i en bunke for hvert felt, slik at du vet hvor de hører til.

5

Sjekk dampsperren. Her er det sant nok en dampsperre, men den sitter ikke tett mot kantene. Derfor fjernes den, og erstattes av en ny senere.

02
Legg ny dampsperre 4 Trinn

Hvis du ikke er så heldig at den eksisterende dampsperren (hvis det finnes en) sitter tett, må du bytte den ut.

Ikke prøv å utbedre en gammel, hullete og kanskje for liten dampsperre. Dampsperrens funksjon er for viktig til det, og prisen på dampsperrefolie er tross alt overkommelig.

Dampsperrefolien skal passe i feltene, men likevel med en viss over størrelse. Det er nemlig avgjørende at de enkelte lengdene sitter helt tett. Ellers forsvinner dampen ut mellom sprekkene.

Tetthet oppnår du med dampsperre-teip og evt. fuge/klebemasse.

LES MER: Guide til dampsperre

1

Stift på damsperrefolie. Skjær ut et stykke dampsperre som er 10 cm større enn “hullmålene”. La det stikke 5 cm utover karmen hele veien rundt. Sett det fast til platen med en stiftemaskin.

2

Forsegle dampsperren. Legg en pølse av fugemasse/lim, for eksempel Sikaflex 11 FC, hele veien rundt på karmen, innunder kanten av damsperren. Trykk fast dampsperren i fugemassen.

3

Teip sammen dampsperren, hvis den ikke dekker hele feltet. Lag en overlapp på minimum 10 cm, og lukk igjen med dampsperreteip. Ikke bruk vanlig teip, det er ikke godt nok.

4

Legg isolasjon i feltene. Hvis du har spart på den gamle isolasjonen, skal den brukes her. Er det sprekker mellom isolasjonen og karmen, kan du tette dem med strimler av ny isolasjon.

03
Vindtetting 9 Trinn

Øverst på kledningen velger vi å dekke med en aluminiumsprofil. Det er profilen som bestemmer den videre oppbyggingen og tykkelsen på etterisoleringen. Her har vi valgt en sålbenkprofil som gir 61 mm utbygging av fasaden.

For å få det til å passe, deler vi noen 23 x 123 mm bord på langs til 23 x 61 mm loddbord. De skal danne sidene i de utbygde feltene under hvert vindu. Loddbordene skjæres til øverst med et skråsnitt som tilsvarer hellingen på aluminiumsprofilen.

Når vi har bygget opp rammene av lister og bord, isolerer vi.

1

Hold aluminiumsprofilen opp mot bunnen av glasslisten. Den skal ikke stenge for ventilasjonshullene. Strek over overkanten på dekklisten mellom elementene, som vist på bildet.

2

Skru en 19 x 43 mm list (A) under karmen. Listen, som er laget av et delt 19 x 98 mm bord, skal brukes til å sette fast de loddrette listene (C) senere. Skru fast listene med 4 x 40 mm skruer.

3

Et loddbord (B) og en list (C) plasseres midt over skjøten mellom to elementer, der dekklisten satt. Listen er et 19 x 98 mm bord, loddbordet et 23 x 123 mm bord delt til 23 x 61 mm lister.

4

Skru en list (C) på den andre siden av loddbordet. Skru den fast øverst og nederst, og sett skruer på skrå inn i karmtreet bak loddbordet (B).

5

Skru støttelister (D) mellom de loddrette listene nederst. Listene er laget av 19 x 98 mm bord som er delt på langs til 19 x 43 mm støttelister. Bruk 4 x 40 mm skruer.

6

Legg ny isolasjon i rammene. Det er plass til 45 mm etterisolering. Skjær ut mattene, og dytt dem inn under bordene hele veien rundt. De skal ligge tett mot hverandre bak listene.

7

Stift på vindpappen. Skjær ut pappen i passende stykker. Hold den mot brystningen, og sett den fast med stiftepistolen. Øverst og nederst bøyes pappen rundt kanten på bordene.

8

Skru loddrette spikerslag (E) utenpå på listene med 4 x 40 mm skruer. I skjøten mellom to vindusfag settes et spikerslag på hver side av loddbordet.

9

Skru et spikerslag (E) på listene midt på hver vindusmodul og et mot loddbordet ved døren. Øverst skal de bare stikke så høyt opp at det er plass til aluminiumsprofilen senere.

04
Ny kledning 6 Trinn

Vi har valgt å kle brystningen med vannrett liggende kledning, der bordene overlapper hverandre.

Kapp alle bordene slik at de er 1 cm kortere enn avstanden mellom loddbordene. Gi alle kledningsbordene, loddbordene og avstandsbord et strøk grunningsolje, og la dem tørke. Gi deretter kledningen, loddbordene og alle de synlige delene av avstands bordene et strøk tre beskyttelse.

Et par dager senere kan du fortsette med monteringen. Her velger vi å skru. Begynn derfor med å bore 5 mm hull i kledningen, 3 cm fra underkanten og 5 cm fra endene og ut for hvert avstandsbord. Så er det bare å skru.

1

Skru på kledningsbordene med 4,5 x 60 mm skruer. Begynn nedenfra med det første bordet, der underkanten skal flukte med enden til loddbordet. Hold 5 mm avstand inn mot loddbordet, f.eks. med en avstandsbrikke i plast.

2

Legg lim til aluminiumsprofilen. Tetting mellom karm og aluminiumsprofil utfører vi med en kombinert klebe-og fugemasse, her Sikaflex 11 FC. Legg en pølse med fugemasse under glasslisten.

3

Trykk aluminiumsprofilen inn i fugemassen, og skru den fast. Bor 4 mm hull i fliken på profilen. Trykk fliken mot fuge massen, og sett den fast til karmen med skruer med nylonskiver.

4

Aluminiumsprofilene skjøtes med 10 cm brede skjøtestykker, når de skal være lenger enn én meter. Skjøte stykket dyttes 5 cm under den forrige, og neste profil legges oppå.

5

Spikre fast profilen i enden, der det ligger over loddbordet ved døren. Bruk aluminiumsspiker. Dette er mer diskret enn en skrue med skive.

6

Kledningen er beskyttet under en overbygget terrasse. Hvis den ikke er overdekket, bør kledningen holde større avstand til hellene.

Materialer

19 x 98 mm:
• Lister under karm (A)
• Loddrette lister (C)
• Støttelister i bunnen (D)
• Spikerslag (E)

23 x 123 mm (delt til 23 x 61 mm):
• Loddbord (B)

19 x 123 mm Weatherboard
• Kledning

Dessuten:
• Dampsperre
• Isolasjon
• Dampsperreteip
• Fuge- og klebemasse
• Vindsperrepapp
• Stifter til stiftemaskin
• Skruer: 4 x 40 mm og 4,5 x 60 mm
• Sålbenk 3A, aluprofil fra Icopal
• 4 x 20 mm rustfrie skruer med nylonskiver
• Aluminiumsspiker
• Grunningsolje
• Trebeskyttelse

Tidsforbruk

Cirka en dag for et 2 m langt felt, pluss tørketid til maling

Pris

Ca 800 kr for et 2 m langt felt

Vanskelighetsgrad

Vent med å kjøpe materialer til du har åpnet veggen og funnet ut hva som skal brukes. Da blir jobben enkel og oversiktlig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Isolering