Fyll krypekjelleren med isolasjon og få et lunt gulv

Hvis du har krypekjeller og gjerne vil isolere gulvet, så er anbefalingen fra ekspertene klar: Fyll opp krypekjelleren med isolasjon. Det betyr at hele gulvkonstruksjonen må fjernes. Her viser vi en løsning der du slipper å støpe.

En krypekjeller består grovt sagt av en masse luft under gulvet ditt. Om vinteren er luften kald, og derfor blir gulvet ditt også kjølt ned. Men det ofte 40-70 cm høye hulrommet er bygget inn i husets konstruksjon av en god grunn: det skaper ventilasjon.

Med rister i grunnmuren på flere sider av huset kommer det masser av luft inn under den bærende gulvkonstruksjonen, og ventilasjon holder fukten borte. Derfor trives de bærende gulvbjelkene som regel godt nede i den ventilerte krypekjelleren.

Du skal holde på varmen, men ...

Konstruksjonen er fra en tid da kulde i husene var noe man løste med tykke sokker og mye tørr ved. I dag vil vi heller ha et varmt gulv enn tykke sokker, og vi vil heller spare på varmen enn å fyre for kråkene (eller gulvbjelkene). Derfor vil vi gjerne isolere ned mot den kalde krypekjelleren.

LES OGSÅ: Isolér mot krypekjelleren

Problemet er bare at de bjelkene som bærer gulvet ditt kan være beskyttet av den varme luften som siver ned gjennom gulvet. Varmen kan nemlig ha betydning for mengden av fukt i luften på undersiden. Hvis du isolerer under gulvet, kan du risikere å endre så mye på temperatur- og fuktforholdene i krypekjelleren, at muggsopp begynner å trives, og at råte angriper trebjelkene.

Problemstillingen gjør at isoleringsoppgaven blir kompleks, og selv ikke de skarpeste byggfagfolkene kan regne ut om fuktinnholdet i krypekjelleren året rundt vil være så lav, at det ikke blir grobunn for mugg- eller soppvekst. Derfor er anbefalingen fra fagmiljøene som regel en helt annen: Fjern krypekjelleren helt.

Veiledning

01
Alt skal vekk 4 Trinn

Først skal hele gulvet vekk, og da er regelen enkel, men krevende: Alt organisk materiale skal fjernes. Det vil si alle gulvbjelker, tilfarere, eventuell isolasjon og andre ting. Det er her hjemmet ditt forvandler seg til en byggeplass med et gulv av stampet jord.

I vårt tilfelle hvilte bjelkene på oppklossede mursteinsfundamenter, slik at det måtte sages, brekkes i stykker og kastes mange tonn ut i en leid kontainer.

Når du er ferdig, skal underlaget være helt stabilt.

Har du varmerør i krypekjelleren, må du kanskje ha en rørlegger med på råd.

1

Gulvet sages opp med en dykksag - litt forsiktig i starten.

2

Under gulvet var det både isolasjon og en del musereder.

3

Mursteinssøylene bærer gulvbjelkene. Begge deler skal vekk.

4

Rørleggeren har trukket nye varmerør, før det skal isoleres.

02
Underlaget skal være i orden 6 Trinn

Det er viktig at du får laget et stabilt underlag for isolasjonen, slik at gulvet ikke blir skjevt. Et stampet gruslag er en god måte å sikre stabiliteten på.

I vårt tilfelle varierte høyden i krypekjelleren en del: I den ene enden var det cirka 75 cm opp til overkanten av gulvet, i den andre enden bare cirka 50 cm. For å få et rett gulv, måtte vi altså fylle mer i den ene enden enn i den andre.

Sørg for å ha nok grus

Regnestykket når du skal bestilles grus er forholdsvis enkelt. Det krever likevel at du allerede nå vet hvilket gulv du skal legge til slutt: Ferdig gulvhøyde skal ende rett under de eksisterende tersklene til de omgivende rommene. Fra dem målte vi ned til bakken. Fordi vi ville legge 400 mm (40 cm) isolasjon, trakk vi fra det i høyden. I tillegg trakk vi fra tykkelsen av dampsperre, gulvpapp, undergulv mv. - altså hele den konstruksjonen vi på forhånd hadde laget en skisse av.

Til slutt sto vi igjen med et tall som fortalte hvor mange centimeter tykt gruslaget måtte være. Da var det bare å gange arealet med tykkelsen. Fordi vi opererte med et skjevt underlag, kjøpte vi rikelig med grus for sikkerhets skyld. Grus får du alltids bruk til andre ting senere, hvis det blir for mye.

Kjøp mer grus, ikke isolasjon

Grusen her legges ut i lag på cirka 10 cm, som stampes før det fylles på mer der det er nødvendig.

Er krypekjelleren for lav til at det er plass til isolasjon, gulvbelegning og annet, må du grave. Er den dyp, er det grus du fyller opp med; ekstra polystyren er kanskje noe du vurderer, men det lønner seg ikke: Polystyren er mye dyrere enn grus, og de ekstra millimeterne tjener seg aldri inn i sparte fyringsutgifter.

1

En minidumper er et krav - her lesser vi grus direkte inn i stuen.

LES OGSÅ: Minidumperen flytter ett tonn grus på et blunk

2

Vi brukte snaut 13 tonn grus til en 40 m² stor stue.

3

Grusen skal ligge jevnt, så det må både rives og stampes.

4

Med en platevibrator komprimerte vi grusen i flere omganger.

5

Før vi kom for langt, boret vi hull til det tekniske rommet for å trekke gulvvarmerør.

6

Innsiden av sokkelen pusses, før vi kan lime på fuktsperren.

03
Så skal det fylles opp med isolasjon 5 Trinn

300 mm isolasjon sikrer at gulvet lever opp til alle de kravene som stilles til isolering i dag. Vi rundet opp til 400 mm, fordi vi gjerne vil legge føringsrørene til gulvvarme over fuktsperren. Da er det enklere å reparere dem, hvis nødvendig. Det gikk opp med 150 + 150 + 100 mm.

Velg riktig polystyren

Tråkkefast polystyren er en enkel og effektiv måte å isolere på. Det er viktig å bruke sterke plater, som kan tåle at du går på dem. Derfor bruker vi her plater som har betegnelsen S250. Det er et uttrykk for hvor stor belastning platene kan tåle. Fordi vi lager en lett gulvkonstruksjon, der vi ikke støper et betonglag oppå, må vi sikre en høy styrke. Avslutter du med et betonglag, kan du nøye deg med svakere plater.

Vi har fordelt den totale tykkelsen av polystyren i to plater på 150 mm og én på 100 mm. Platene legges i forband, så alle sprekker er lukket ned mot bakken.

Det gir oss samtidig muligheten til å legge varmerørene våre midt i platene, slik at de også får glede av isolasjonen.

Når platene er lagt ut i to lag på den avrettede grusen, kan vi avslutte isolasjonen med en kraftig plastduk, som beskytter mot både fukt og radon: Hvis det stiger opp fukt fra bakken, blir den bremset. Samtidig sperrer den også for at det kan stige opp radon fra bakken.

Farvel til ristene i grunnmuren

Dermed er gulvet isolert. Krypekjelleren er borte, og det er ikke lenger behov for ventilasjon under gulvet, for polystyrenplatene råtner ikke.

Det betyr at vi kan stenge alle ventilasjonshullene i grunnmuren. Men det gjør vi senere - først skal det legges gulv oppå isolasjonen, deretter skal vi nyte å gå på det i bare sokkelesten.

1

Det er viktig hele tiden å sikre at platene er i vater.

2

Vi lager plass til varmerørene, slik at de ender midt i isolasjonen.

3

Platenes to første lag legges i forband for å unngå kuldebroer.

4

En kraftig fukt- og radonsperre limes til sokkelen.

5

Til slutt legger vi gulvvarme, før vi avslutter med et klikkgulv på toppen.

Tegning

Slik er dette gulvet bygget opp

Slik er dette gulvet bygget opp - helt uten å støpe (vi har dog lagt varmerørene over fuktsperren). Løsningen kalles flytende gulv på grunn.

Slik er dette gulvet bygget opp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering av gulv