Fra kaldt betonggulv til varmt tregulv

Har du bare 4 cm i høyden til å lage nytt gulv, kan du likevel forvandle et kaldt betonggulv til et lunt og behagelig tregulv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
400 kr/m2

Intro

Et kaldt, hardt betonggulv, kan du med ganske enkle midler gjøre lunt og mye mer behagelig å gå på, bare du har 35 mm å boltre deg på i høyden. Det vil altså si uten at du trenger å bryte opp gulvet, og eventuelt å grave deg ned i bakken for å begynne helt forfra.

Hver millimeter må utnyttes

Dette er fullt mulig, hvis du benytter hver eneste millimeter optimalt, slik vi gjør i denne konstruksjonen: Nederst isolerer vi med våtromsplater. De er tynne, med sterke overflater, som limes fast til betongen. Deretter legger vi et trinndempende underlag, som også er varmeisolerende i seg selv. Øverst legger vi et tynt gulv av lamellparkett, som klikkes sammen.

Dette tilsvarer selvsagt ikke konstruksjonen i nye hus, med 10-20 ganger så tykk isolasjon, men disse effektivt utnyttede millimeterne kan gjøre stor forskjell. På betong uten isolasjon merkes selv få millimeter isolasjon. Et betonggulv med grei isolasjon blir også lunere med denne løsningen.

Isolasjon og styrke i ett

Selv om de kalles for våtromsplater, kan de brukes andre steder enn i et våtrom. Platene har en kjerne av isolerende skum, som er så fast at det bare har fåttet tynt lag spesialmørtel, armert med glassfiber på overflaten. Dette gjør platene så sterke at de kan brukes som vegg, gulv og mye annet, der de bare dekkes av tynn puss, fliser eller parkett, som her. I tillegg er de selvsagt perfekte til våtrom.

Platene bruker så godt som hver eneste byggemillimeter til å isolere. Samtidig danner de en solid flate, når de legges oppå et gulv. Det eneste “svinnet” er limet som platene legges i. Limet vil også fange en del av ujevnhetene som alltid er der.

Platene, som altså for det meste består av hardt skum, erenkle å skjære og tilpasse, men armeringen sliter på verktøyet. Platene finnes i mange tykkelser, og en tynn plate som vår skjæres med en skarp hobbykniv, mens tykkere plater tilpasses med håndsag, stikksag eller sirkelsag.

Veiledning

01
Betonggulvet forberedes 3 Trinn

Finn først ut hvor stor høyde du har til rådighet. Mål også opp arealet. Da finner du ut hvor mange plater du skal kjøpe, og hvor tykke de kan være uten å skape problemer.

Standardplatene er 60 cm brede og 250 cm lange, og du kan vri og vende dem for å få det til å gå opp best mulig.

Når platene er lagt, skal oversiden være så plan som parkettgulvet krever, f.eks. +/- 2 mm målt over to meter.

1

Finn ut hvor tykke plater du har plass til. Ofte settes begrensningen av en dør som svinger inn over gulvet. Husk å måle i hele dørbredden i hele området den svinger over.

2

Strek opp til platene. Når du har tatt mål, streker du opp hvor platene skal ligge. Tverrskjøter forskyves minst 30 cm. Trekk opp strekene 2 cm forskjøvet, så limet ikke skjuler dem når det fordeles.

3

Overflaten glattes ut. Små hull i betongen betyr ingenting, de utlignes av plater og lim. Er det topper, skal du hugge dem av - eller hule ut i platen. Toppene finner du med en bred sparkel.

Et gammelt stemjern eller en meisel fjerner toppene.

02
Våtromsplaten limes på gulvet 7 Trinn

Gulvet feies eller støvsuges grundig, før du stryker over det med en akrylprimer.

Det skal være lim under hele platen, fordelt jevnt med en tannsparkel. Du rører opp et godt flislim etter anvisningen på posen, og justerer til slutt med vann, slik at det akkurat kan bli striper etter tannsparkelen uten å renne.

I kanten limes platene sammen med et spesiallim.

1

Fordel lim der den første platen skal ligge. Hell ut en porsjon godt opprørt flislim på gulvet, og fordel det med en 6-8 mm tannsparkel, slik at det er lim under hele første plate.

2

Legg den første platen på plass, og beveg den godt ned i limet. Den skal holde en avstand til veggen i begge sider på 8-10 mm.

3

Neste plate føyes til i enden av den første. Fordel flislim der platen skal ligge, trekk en strimmel av det spesielle limet på kanten, og trykk fast platen ned mot gulvet, og kant mot kant.

4

Den siste platen i rekken tilpasses og legges. Husk å holde 8-10 mm avstand til veggen. Tynne plater som våre kan du skjære til med hobbykniv.

5

Rett inn kantene på første rekke, slik at de ligger helt rett. Hold et langt vater eller en rettholt på kanten og rett platene på plass. Husk også å få kantene like høye.

6

Fortsett med de neste rekkene. Tverrskjøtene skal forskyves fra rekke til rekke med minst 30 cm. Ofte kan du begynne neste rekke med det avskårne stykket fra forrige, og skape et “løpende forband”.

7

Platene i siste rekke skjæres til i bredden. Mål i begge ender, for å ta høyde for de verste skjevhetene, og husk 8-10 mm luft mot veggene. Limet skal ha ro til å tørke i et døgn.

03
Parkettgulvet klikkes sammen 7 Trinn

Dagen etter at du har limt våtromsplatene på gulvet, er limet så tørt at du kan bevege deg oppå platene.

Mellom platene og parkett gulvet skal det være et trinndempende underlag. Vi har valgt 4 mm tykke, myke trefiberplater, som utligner små høydeforskjeller, demper trinnlyden og supplerer med litt ekstra isolasjon.

1

Trefiberplatene legges ut, slik at de kommer til å ligge på tvers av parkettbordene. For å få dem forskjøvet, legger vi på skift en hel og en halv plate i første rekke. Platen skjæres lett i to med en hobbykniv.

Trefiberplatene legges ut i takt med at parkettgulvet legges ut.

2

Parkettbordene legges fra venstre mot høyre, med fjæren mot deg. Mål opp, og skjær til første rekke i bredden, slik at første og siste rekke blir like brede. Fjern fjæren i den enden som støter mot veggen.

3

Mål opp til siste bord i første rekke. Det skal være 8-10 mm luft i begge ender. Skjær til bordet, og klikk det sammen med de øvrige, slik at rekken blir ferdig.

4

Første rekke rettes inn, til forkanten er helt rett. Kloss opp bakkanten med klosser eller kiler, slik at kanten og endene holder 8-10 mm luft. Kloss opp hver 60-80 cm, samt på begge sider av skjøtene.

5

De neste rekkene klikkes sammen etter anvisningen fra produsenten. I vårt tilfelle skal skjøtene forskyves minst 50 cm i hver rekke. Oftest samles hele rekken, før den klikkes på plass.

6

Ofte er du nødt til at slå skjøtene på plass med beherskede slag og en kloss mellom hammer og gulv. Derfor er det viktig å få god støtte bak første rekke.

7

Siste rekke skjæres til, og legges på plass. Vipp ned hele rekken, slik at not og fjær fanger hverandre. Du kan ikke slå med hammeren, men trykke rekkene sammen med brekkjern eller et gulvjern.

Materialer

• Våtromsplater, 10 mm
• Trinndempende underlag (4 mm trefiberplater)
• Lamellparkett med klikksystem
• Akrylprimer
• Flislim
• Lim til våtromsplater

Spesialverktøy
• Kraftig bormaskin m/visp
• Tannsparkel, 6 eller 8 mm
• Kapp-/gjærsag
• Stor vinkel/tømrervinkel
• Brekkjern
• Slagkloss og hammer
• Rettholt eller langt vater

Tidsforbruk

2-3 dager

Pris

Fra cirka 400 kr per/m2

Vanskelighetsgrad

Det er ingen store utfordringer her, men du skal være nøye med å trykke alle våtromsplatene like langt ned i limet, slik at de havner i akkurat samme høyde.

Tegning

Slik bygges gulvet opp

Gulvet bygges opp så enkelt som det nesten kan gjøres: lag på lag med full kontakt, uten en skrue. Det er også bare limt der våtroms-platene er festet til underlaget.

Platene legges i forband og hellimes til det eksisterende gulvet med flislim. Limet kan fange små ujevnheter, større ujevnheter må fjernes. Kantene limes sammen med et spesielt lim, som kan binde til skummet.

Slik bygges gulvet opp

Video

TEKNIKK: Klikkgulv - første rekke

Kom godt i gang - med grundig oppmåling

Video

TEKNIKK: Klikkgulv - legging i forband

Med forskjøvede rekker blir gulvet sterkt og stabilt

Video

TEKNIKK: Klikkgulv - den siste rekken

Med et gulvjern er det enkelt å lirke bordene på plass

Video

TEKNIKK: Gulvbord under karmlister

Tilpassingen gjøres enkelt med en multikutter

Video

TEKNIKK: Gulvbord - rundt rør

Med en kile blir skjøten nesten usynlig

Video

TIPS: Beskytt klikkgulvet med en slagkloss

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering av gulv