Enkel isolering med cellulosegranulat

Det er raskt og enkelt å etterisolere med granulat av cellulose, og du slipper mineralullens irriterende fibre.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
175 kr/m2

Intro

Heldigvis er det ikke alt som er like komplisert. Det kan sies mye bra om å etterisolere loftet med cellulosegranulat, men mer enn noe annet er det enkelt. I tillegg går det fort - og resultatet blir bra.

Samtidig er det en fordel at du slipper irriterende fibre fra mineralull. En bakdel er at du må ha hjelp fra leverandøren til å klargjøre loftet ditt, og til å blåse inn granulatet.

Det viktigste er selvfølgelig at du etterisolerer loftet, og dermed sparer penger og hjelper miljøet.

Her legger vi 200 mm isolasjon oppå eksisterende 100 mm. Utgiftene til arbeid og materialer er tjent inn på cirka fem år. Deretter har du overskudd år etter år - i tillegg til et bedre klima både inne og ute.

Samtidig er det slik at vi isolerer med cellulosegranulat, altså papir, i stedet for mineralull, som mange normalt ville valgt. Det er et spennende materiale. Ikke nytt, men likevel nytt for de fleste.

Granulatet har høy brannmotstand

Cellulosegranulatet kan ikke brenne. Det er tilsatt impregneringssalter, som avgir væske når isolasjonen varmes opp.

Kravene i konstruksjonen er generelt de samme som for mineralull, men fordi det fortsatt er snakk om et ganske uvanlig materiale, er det en god idé å få råd og veiledning hos produsenter eller andre eksperter før du isolerer med papir.

Cellulosegranulat er behandlet med borsalter og aluminiumhydroksid. Disse saltene gjør granulatet nesten evigvarende og hindrer effektivt angrep av mugg og råte.

Mus og andre pattedyr liker ikke å bo og bygge rede i cellulosegranulat. Det skyldes at dyrene sjeneres av de stoffene som er tilsatt. Saltene virker desinfiserende og tørker ut huden.

Forsøk viser at mus ikke vil bo og føde unger i cellulosegranulat. Borsaltene virker også effektivt som gift på insekter og soppsporer.

Veiledning

01
En ny gangbro 4 Trinn

Hvis du ikke vil bruke loftet til oppbevaring, kan du faktisk la den gamle gangbroen ligge, og la være å bygge en ny.

I motsetning til mineralull, tåler cellulosegranulat nemlig fint å bli tråkket litt på en sjelden gang iblant. Du løsner og jevner bare ut isolasjonen når du forlater loftet igjen.

Her vil vi likevel gjerne kunne komme enkelt ut til litt lagringsplass. Derfor fjerner vi den gamle gangbroen og bygger en ny.

Konstruksjonen er enkel: Vi skjærer stykker av 248 mm bjelker som vi fester på sperrefoten med lange skråskruer. Deretter skrur vi fast 21 mm kryssfinér oppå dem.

1

Først legges noen plater løst på sperrene, slik at vi kommer rundt. De flyttes etter hvert som gangbroen og vindstopperne monteres. Et par bord på et par meters lengde er også gode å bevege seg rundt på.

2

Den gamle gangbroen løsnes med et brekkjern og fjernes, slik at det ikke blir problemer med å få isolasjonen på plass under den senere.

3

Bærestykkene (A) til gangbroen skjæres til og festes med lange skråskruer, f.eks. 6 x 100 mm.

TIPS: Du kan også sette opp tilsvarende bærestykker der du vil legge ut plater til eventuell lagringsplass.

4

Platene (C) til gangbroen legges opp på bærestykkene (A) og skrus fast med 5 x 50 mm skruer. Du kan selvsagt også bruke bordene fra den gamle gangbroen. Men platen er enkel å bruke.

02
Klargjør loftet 5 Trinn

Før cellulosegranulatet kan blåses ut over den gamle isolasjonen, må loftet sikres slik at isolasjonen ikke bare renner vekk. Derfor setter vi opp kanter ved takfoten og rundt loftsluken.

Tetting mot takfoten kan gjøres med kryssfinér og lekter - men det er mye enklere å gjøre det med de vindstopperne i bølgepapp som vi bruker her. De brettes sammen som et trekkspill, og kan dekke forskjellige bredder, samtidig som ventilasjon sikres på oversiden.

Også rundt loftsluken må det bygges en kant som kan holde på granulatet.

1

Ved loftsluken lager vi en ramme, som vil holde på isolasjonen. Det gjøres helt enkelt, vi skrur bare sammen fire stykker kryssfinér (B) med 4 x 40 mm skruer.

2

Rammen skrur vi fast i gangbroen og sperrene. Den trenger ikke å være helt tett, men den skal være så solid at du kan støtte deg på den på vei opp på loftet.

3

Vindstopperne (D) brettes det en hel bunke av med en gang. Det er allerede preget brettemerker i pappen, slik at den enkelt brettes som et trekkspill. Bitene fordeles deretter ved de sperrene vi tar fatt på å tette igjen mellom.

4

Vindstopperne trykkes (D) ned bak eller mot den gamle isolasjonen, slik at den lukker noenlunde tett. Deretter festes de med klips. Klipspistolen er til stor hjelp, den gjør det nemlig mulig å holde fast pappen mens du setter den fast.

5

De siste sprekkene stappes til med stumper av glassvatt fra den gamle isolasjonen. Særlig inne ved sperrene er det risiko for så store hull at de små papirstumpene kan gli feil vei - og at vinden vil redusere verdien av isolasjonen.

03
Loftet isoleres 6 Trinn

Nå er det verste faktisk gjort, og det gjenstår bare å fylle opp den “kassen” som er blitt bygget med vindstopperne og avskjermingen ved loftsluken med cellulosegranulat i et passende lag.

Det er en fordel å være to. Én til å fylle pakkene med komprimert granulat i maskinen på bakken, den andre til å føre slangen fra pumpemaskinen på loftet og fordele det løsnede materialet. Avklar med leverandøren før han kommer, om du skal hjelpe ham, eller om det er to som kommer til deg.

1

Komprimert cellulosegranulat fylles i maskinen, slik at det hele tiden er noe å arbeide med. Det går å være bare en mann om jobben, men da blir det mye løping opp og ned fra loftet.

2

Samtidig sprøytes fyllet ut på loftet. Begynn lengst vekk fra loftsluken, ute under takfoten. Da har du best kontroll. Maskinen, og dermed mengden isolasjon, styres med en fjernbetjening på loftet.

3

Slangen brukes til å blåse på plass fyllet og til å blåse det ned av sperrer og takplater. Med fjernbetjeningen settes maskinen til bare å pumpe luft. Dermed styres luftstrømmen ved å holde hånden foran slangen.

4

Granulaten fordeles med en vanlig rive. Det renner på plass inn i alle fordypninger nesten av seg selv. Det lukker også godt ned i alle sprekker. Riven brukes til å fordele fyllet jevnt.

5

Du kan fint bruke hendene til å presse granulatet inn under gangbroen. Støvet sjenerer ikke, og du trenger ikke å være redd for kjemikaliene som er tilsatt cellulosegranulaten. Men en støvmaske er ikke til å unnvære.

6

Dybden på isolasjonen sjekkes jevnlig. Sjekk også den totale dybden, for den gamle isolasjonen har ofte falt en del sammen. I tillegg til de opprinnelige 100 mm, legges det 220 mm her. Da er vi er sikre på å nå opp til 300 mm.

Materialer

Materialer (til cirka 120 kvm)

Cellulosegranulat:
• 50 poser à 17,5 kg

48 x 248 mm sperrebjelker:
• 9 bærestykker (A) til gangbro à 60 cm

21 mm gulvkryssfinér:
• 4 sider til tildekking (B) ved loftsluke
• 2 plater (C) til gangbroen à 61 x 244 cm

Dessuten:
• 6 x 100 mm skruer
• 5 x 50 mm skruer
• Klips til klipspistolen
• 40 vindstoppere (D)

Spesialverktøy
• Klipspistol
• Innblåsingsmaskin (leies)

Tidsforbruk

2 dager for et typisk loft på omkring 120 kvadratmeter

Pris

Cirka 175 kroner per kvadratmeter, hvis du etterisolerer et loft med 20 cm cellulosegranulat. I tillegg kommer materialer til loftsluke og gangbro.

Vanskelighetsgrad

Det arbeidet du kan gjøre i forkant selv er helt enkelt. Det som er litt utfordrende, tar fagfolkene seg av

Tips & Triks

Magasinartikkel

Siden artikkelen ble publisert i papirutgaven, er det forsket frem ny kunnskap rundt isolering av loft og dampsperre. Artikkelen her på nettsiden er oppdatert, men vi gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger i PDF-utgaven av artikkelen er foreldet.

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering av tak