Tett isolasjon på loft med takstoler

På et loft med takstoler er det mange hindringer. Her kan du med fordel bruke både plater og granulat for å sikre at det blir helt tett. Se hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
75 kroner per kvadratmeter

Intro

Det er ikke bare ved for lite isolasjon, men også ved for dårlig utført isolering at det lønner seg å gi husets ytterklær ekstra oppmerksomhet. Det meste av varmen som slipper ut av huset, forsvinner opp på loftet. Derfor er det ofte her en investering i ny eller ekstra isolasjon gir mest igjen for pengene.

Når du vil gjøre isoleringsarbeidet selv, er de klassiske platene (eller isolasjon på rull) et opplagt valg.

Her skal et tynt lag mineralull på et loft suppleres med et ekstra lag isolasjon - standard 57 x 120 cm mineralullsplater, som er 100 mm tykke.

Det ekstra laget isolasjon legges ut oppå det gamle laget, og plasseres slik at skjøtene mellom platene ligger tett og forskjøvet i forhold til skjøtene på de underliggende platene. Du kan kun legge isolasjon oppå den eksisterende, hvis den er intakt. Er den ikke det, må du fjerne den gamle isolasjonen og legge to nye lag.

Planlegg alltid isoleringsarbeid, slik at du slipper å gjøre det midt på sommeren, da loftet kan være ulidelig varmt.

Kle på deg ordentlig

 • Drakten skal beskytte så mye som mulig av kroppen.
 • Støvmasken hindrer sjenerende isolasjonsrester i luftveiene.
 • Hanskene skal være kompakte, slik at hendene skjermes godt.

Veiledning

01
Gangbro 3 Trinn

Har du ikke en gangbro på loftet, er det en god idé å benytte muligheten til å bygge en når du likevel skal i gang med å isolere. Her viser vi hvordan du først kan bygge opp underliggende vanger, som er enkle å få opp på loftet, før de foldes ut og du monterer plater oppå.

Har du allerede en gangbro, skal du begynne med å forhøye den, slik at du senere kan bevege deg rundt på loftet uten å ødelegge isolasjonen. Det gjøres enklest ved å isolere oppå den eksisterende gangbroen med trykkfaste plater. Oppå den “harde isolasjonen” kan du deretter legge et lag nye gulvplater.

1

Bygg underlaget til gangbroen. Det består av to lange, kraftige vanger, som holdes sammen av tverrgående lekter. Lektene monteres bare med én enkelt skrue, slik at vangene kan foldes sammen.

2

Vangene foldes ut og plasseres på loftet. De skal ligge oppå undergurten til takstolene, som de skrus fast til. Fjern isolasjonen ved de tverrgående lektene, så vangene kan festes ordentlig til takstolene.

3

Legg en topplate oppå vangene, etter at du har fylt rommet mellom vangene med isolasjon. Topplatene limes i sammenføyningene, før de skrus fast til vangene.

02
Klargjøring 5 Trinn

Før du for alvor kan sette i gang med isoleringen, skal du se over den eksisterende isolasjonen og sjekke om det eventuelt er hull du skal ha tettet. Hvis det ligger løse deler oppå isolasjonen skal de også fjernes, og du skal ha kontroll på eventuelle ledninger på loftet.

Hvis det blir nødvendig å bevege seg rundt på isolasjonen, skal du bruke en stor plate som du kan sette deg på. Den fordeler trykket fra vekten av deg, slik at isolasjonen ikke blir skadet.

1

Rydd på loftet, og fjern alt som har hopet seg opp. Loftsrommet skal være tomt og fullstendig ryddet oppå den gamle isolasjonen.

2

Få kontroll på rør, kabler og andre installasjoner. Plasser dem slik at de ligger så flatt som mulig på den eksisterende isolasjonen. Bruk eventuelt en plate til å sitte på, hvis du skal bevege deg rundt.

3

Rett opp den eksisterende isolasjonen, slik at den blir så plan som mulig. Er det steder hvor det mangler isolasjon, skal du legge i en “lapp”, slik at det ikke blir hulrom under den nye isolasjonen.

4

Fyll sprekker og hull i den eksisterende isolasjonen med granulat, for eksempel rundt takstoler og bjelker, slik alle utettheter lukkes. Granulat lukker effektivt, og er lett å fylle i på selv vanskelige steder.

5

Sjekk også isolasjonen rundt avtrekks- og ventilasjonsrør. Er den manglende eller slitt som her, skal du isolere rørene før du legger ny isolasjon på loftet.

03
Isolering 5 Trinn

Når du har klargjort underlaget, hevet eller bygget gangbroen og sikret ventilasjonen, er selve isoleringen relativt raskt overstått.

Ved en takhelling under 20 grader, som her, er det vanskelig å komme helt ut under takfoten. Sørg derfor for å bruke en plate til å fordele vekten av deg, når du krabber rundt på isolasjonen. Bruk eventuelt også en tynn, glatt plate, for eksempel en masonittplate, til å dytte den nye isolasjonen på plass med, helt ut under takfoten. Der det ikke går opp med hele plater, lukker du med granulat, slik at du får en hel, lukket flate.

1

Begynn i et hjørne ute ved takfoten. Mål opp og planlegg, slik at du får minst mulig skjøter og svinn, og heller ingen gjennomgående skjøter.

2

Sørg for at de enkelte platene ligger tett mot hverandre og i helt rette rekker, slik at de ikke vrir seg. Da unngår du at skjøtene senere vil trekke seg fra hverandre.

3

Vær nøye med tilskjæringen, slik at du får helt tette skjøter når isolasjonen legges på plass. Det finnes spesielle kniver til isolasjon. De gjør tilskjæringsjobben enklere, og resultatet blir bedre.

4

Skjøten skal også være helt tett rundt takstolene og eventuelle rør, kabler og andre hindringer. Du kan velge å skjære til isolasjonen helt nøyaktig etter takstolen, slik at det blir helt tett rundt den.

5

Ved takstolene kan du også velge å legge hele plater. Da vil det bli store sprekker, som lukkes effektivt med granulat senere.

04
Granulat til vanskelige steder 3 Trinn

Granulat er isolasjon i findelte biter. Det kan kjøpes i blokker, der isolasjonen er presset sammen. Når den findeles til små biter, er den ideell til å “lappe” hull i den eksisterende isolasjonen eller som supplement til platene på vanskelig tilgjengelige steder. Her bruker vi Knauf Supafil Frame.

1

Granulatet puttes opp i en stor balje. Det kjøpes i store blokker, som du kan bryte av biter fra og findele til mindre biter, litt om gangen.

2

Rør rundt i baljen med en blandevisp på bormaskinen, så granulatet “løsner” til små dotter, som passer inn alle steder.

3

Granulatet dekker her en sprekk mellom to plater, som ikke kunne legges tett på grunn av takstolene. Pass på ikke å presse granulatet for mye sammen - da mister det effekt.

05
Slik lager du ventilasjon 2 Trinn

Når du legger et tykkere lag isolasjon på loftet, er det fare for at du blokkerer den ventilasjonen som skal holde loftsrommet tørt og friskt. Det er viktig at det kommer opp luft fra takfoten, og at den kan trekke uhindret opp på oversiden av isolasjonen. Du kan sikre en god ventilasjon ved hjelp av en masonittplate (A) og tre lekter (B). De monteres til takstolene, og sikrer at den forhøyede isolasjonen (D) ikke stenger for ventilasjonen.

Nytt lag isolasjon

Eksisterende isolasjon

1

Et stykke masonittplate (A) tilpasses, slik at den passer med avstanden mellom takstolene. Platen spikres fast til to lange og en kort lekt (B).

2

De lange lektene (B) gjør det enkelt å montere “ventilasjonsplaten” mellom takstolene. Den skal plasseres ved tak foten, slik at isolasjonen holder avstand til undertaket og luften kan sirkulere.

Materialer

 • Isolasjonsplater
 • Granulat av mineralull

Spesialverktøy

 • Isolasjonskniv
 • Blandevisp til bormaskin

Tidsforbruk

Cirka 2-3 dager.

Pris

Cirka 75 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å isolere, men det kan være ubehagelig hvis det er varmt på loftet, og du ikke er kledd for oppgaven.

Video

Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Legg isolasjonen forskjøvet

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Isolering av tak