Vannbåren gulvvarme med lav byggehøyde

Du kan fint få vannbåren gulvvarme overalt i huset. De nyeste systemene er tynne, enkle å bruke og veier så lite at du også kan få gulvvarme i andre etasje.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
700 kr/m2

Intro

Byggehøyden på gulvvarme er blitt lavere. Det skyldes blant annet at varmeslanger ikke lenger trenger å være i kraftige pex-rør som støpes fast i et tykt lag betong.

Tynnere slanger

I dag fås systemer til gulvvarme med vann med tynne slanger, som støpes i selvnivellerende gulvsparkelmasse. Du kan derfor lage gulvvarme med lav byggehøyde.

Lavere vekt

Den lave byggehøyden på gulvvarmen betyr samtidig at gulvvarmesystemet veier mye mindre. Derfor kan gulvvarme med vann blant annet legges i andre etasje.

Fordeler ved gulvvarme

Ut over den lave byggehøyden på gulvvarmen, kan det være flere fordeler ved å velge gulvvarme fremfor tradisjonell oppvarming med panelovner og radiatorer. Gulvvarme gir blant annet en behagelig og jevn varme i rommet. Samtidig gir det større frihet til å innrede boligen – pluss at det verken trenger maling, rengjøring eller vedlikehold.

Vann er billigere enn strøm

Det kan bli litt dyrt å omlegge til gulvvarme, men gjør du det du kan av ombyggingen selv, er det en del å spare. Det kan ha en stor betydning for strømregningen hvilken type gulvvarme du velger. Gulvvarme med strøm koster mer i drift enn vannbasert gulvvarme, men det vannbaserte krever til gjengjeld at du har et vannbårent varmesystem.

Gulvvarme med lav byggehøyde – og fall

Systemet vi legger i denne artikkelen fås i tykkelser helt ned til 16 mm. Her legger vi det i et rom med avløp. Derfor skal gulvet ha et fall, så gulvvarmen blir høyere. Vi la 25 mm sparkelmasse på i den ene enden av rommet – og 40 mm i den andre. Med et lag gulvfliser oppå ble den samlede byggehøyden altså 48-50 mm.

Samarbeid med profesjonelle

Vi samarbeidet hele tiden med fagfolk, og overlot alt det vi ikke kunne gjøre selv til dem. Med skjulte rør i gulvet, ønsket vi “å kjøpe” oss til en garanti på test av anlegget og alt sparkelarbeidet. Forarbeidet til gulvvarmen klarte vi selv.

LES OGSÅ: Alt om gulvvarme

REDAKSJONEN ANBEFALER: Legg elektrisk gulvvarme selv

Slik virker gulvvarme

Veiledning

01
Forberedelser 7 Trinn

Gulvet skal gjøres klart til varmerør og gulvsparkelmasse. Først må alle hull og sprekker tettes slik at gulvsparkelmassen ikke renner bort. Deretter må gulvet primes for å sikre at sparkelmassen hefter godt til underlaget.

For å bestille varmeslangene i riktig lengde, er det nødvendig å lage en presis tegning av rommet. Når du først har mottatt varmeslangene, er det nemlig for sent å kappe dem i lengden.

Varmeslangene skal ligge med cirka 10 centimeters avstand, og det skal ikke ligge slanger under toalett, badekar og andre faste installasjoner.

1

Gulvet gjøres klart til sparkelmassen som skal oppå varmeslangene. Alle hull og sprekker mellom gulv og vegger må tettes. Her gjør vi det med mineralull, som presses hardt sammen.

2

Vi fuger rundt alle rør med akrylfugemasse, fugeskum eller annet som tetter hullene. Dette hindrer den flytende sparkelmassen å renne gjennom.

TIPS: Bruk en hurtigtørkende fugemasse. Da kan du raskt komme videre.

3

Rengjør gulvet for rester av lim, sparkelmasse osv. Bruk en bred sparkel til å fjerne småkladder. Sparkelen hjelper deg også å avsløre om det stikker opp spiker eller skruer fra gulvet.

4

Ta en kontrollmåling hvis du vil være helt sikker på at du har beregnet riktig lengde på varmerørene. Tegn opp rørenes plassering på gulvet, og bruk en snor i samme lengde som varmerørene til å måle etter med.

5

Bor hull gjennom veggen til varmerørene. Varmefordeleren (shunten) kan ikke sitte i rom med høy luftfuktighet. Her legger vi gulvvarme i et badeværelse, så varmefordeleren må settes opp i rommet ved siden av.

6

Bruk støvsugeren til å fjerne støv og løse partikler. Gulvet må være helt rent før det primes.

7

Hele gulvet primes for å hindre at underlaget blir sugende. Bruk en pensel til å fordele primeren med.

TIPS: Produsenten anbefaler at gulvet primes igjen når varmerørene er festet. Da vil gulvsparkelmassen binde ekstra godt.

02
Legg varmeslanger 3 Trinn

Nå er varmeslangene kjøpt, og vi har tegnet opp på gulvet der slangene skal ligge. Vi har også kontrollert med en lang snor at mønsteret passer med lengden på slan gene. Dessuten har vi festet varmefordeleren på veggen i rommet ved siden av. Alt er dermed klart for å legge ut varme slangene, og stifte dem fast til underlaget med stiftene som kjøpes sammen med varmesystemet.

Slangene legges med runde buer i endene - de må være helt uten knekk. Termotech-systemet som vi bruker har et innebygd elpanel på 350 watt. Da kan gulvet holdes lunt, selv om varmen i resten av huset stenges for sommeren.

1

Den ene slangen kobles til fordeleren. En liten støttehylse (en bit metallrør) settes i varmeslangen før slangen settes på fordeleren. Støttehylsen forhindrer at slangen kommer i klem når den spennes fast.

2

Varmeslangene stiftes fast med kabelstiftene som fulgte med. Plasser stifter cirka hver 10 cm - men med kortere avstand i starten og ved buene.

VIKTIG! Slangene må ligge på underlaget - også når det litt senere skal sparkles.

3

Varmeslangene ligger i rette rekker i det meste av rommet. Det gir en jevn fordeling av gulvvarmen. Under toalett og badekar skal det ikke være slanger. Her er det klargjort til plassering av av et badekar i venstre side av rommet.

03
Klart for sparkling 4 Trinn

Når de tynne varmeslangene er på plass, må gulvet få et ekstra lag primer. Slanger og stifter primes også.

Vi lot en autorisert rørlegger teste anlegget og stå for sparklingen av gulvet. Noen rørleggere kan være skeptiske til å godkjenne anlegg som er montert av andre, så du gjør klokt i å avtale en arbeidsdeling på forhånd. Et anlegg som ikke er godkjent, kan skape problemer både i forhold til forsikringer og til dokumentasjonskrav ved et fremtidig salg.

Vil du likevel sparkle gulvet selv, bør du prøvekjøre anlegget. Hell på vann, og la pumpen gå i cirka 15 minutter.

Er systemet tett, kan du fortsette å tette gulvet. Vær nøye rundt avløpet. Dårlig tetting mellom avløp og rist på et forhøyd gulv er ofte årsak til vannskader.

1

Installatøren forhøyer først avløpet med en ring, som skal sikre at det kommer opp i riktig høyde på det ferdige gulvet.

2

Avløpet tettes med en forhøy-ningsring. Ringen skal hindre at sparkel masse renner ned i risten.

TIPS: Du kan også bruke en bit av en gummilist, som limes fast med silikon.

3

Små avstandsbrikker klippes til i riktig høyde. De limes fast på underlaget for å stå stabilt.

4

Avstandsbrikkene legges ut flere steder på gulvet. De skal sikre at sparkel massen har riktig nivå overalt.

TIPS: Er du flink til å bruke gulvsparkel, kan du sparkle gulvet i samme nivå - og etterpå slipe deg til et korrekt fall mot avløpet.

04
Sparkle gulvet 4 Trinn

Her skal gulvsparkelmassen brukes på et sponplategulv. Derfor bruker vi Fiber Quick fra Bostik. Den er forsterket med fibre, og kan derfor brukes på et tregulv. På et betonggulv trenger ikke gulvsparkel massen å være fiberarmert.

Uansett hvilken gulvsparkelmasse du bruker, er det viktig at du følger blan-dingsveiledningen på emballasjen slik at konsistensen blir helt riktig og lik fra porsjon til porsjon.

Gulvsparkelmassen er enkel å røre opp med en visp på bormaskinen, men du vil trenge flere store porsjoner som er tunge å flytte rundt. Her legger vi 25 mm sparkelmasse i den ene enden av rommmet, og 40 mm i den andre enden.

1

Sparkelmassen blandes etter anvisningene på posen. Bruk et målebeger.

VIKTIG! Ikke bruk ekstra vann for å fortynne den flytende sparkelmassen. Det svekker styrken i det ferdige gulvet.

2

Bland sparkelmassen i store porsjoner. Her blander vi 75 kilo om gangen, og har fylt vann i andre beholdere slik at innholdet nesten er klart. Store porsjoner sikrer at massen blir homogen og flyter fint sammen.

3

Når all sparkelmassen er fordelt, glattes den med en bred sparkel. Avstandsbrikkene viser når det er nok masse på gulvet. Spor fra gummistøvlene fyller du igjen etterpå.

4

I rom med avløp lages et jevnt fall i hele rummet. Her er rommet ganske lite, og høydeforskjellen blir omtrent 15 mm.

05
Lag et riktig fall 3 Trinn

1

Når sparkelmassen er tørr, skraper du vekk øverste lag ved avløpet slik at det oppstår et litt kraftig fall. Gjør du dette før massen har herdet, kjennes det som å skrape i leire. Avhengig av luftfuktigheten herdes den på 2 til 5-6 timer.

2

Undersøk at fallet mot avløpet er korrekt. Bruk et vater. Er sparkelmassen for tørr til å skrape i med sparkelen, bruker du en slipemaskin.

3

Gulvet slipes lett med en slipestein, slik at overf aten blir helt jevn. Små topper i sparkelmassen må fjernes. Nå skal sparkelmassen herde før gulvet kan våtromssikres. I dette tilfellet må gulvet stå i minst 24 timer.

Materialer

Til gulvvarme:

 • Thermotech Minifloor 8-system
 • Primer

Til sparkling av gulvet:

 • Gulvsparkelmasse, her Fiber Quick
 • Avstandsbrikker
 • Evt. avløpsrist
 • Forhøyningsring (med membran)
 • Evt. akrylfugemasse (eller lignende)
 • Evt. mineralull

Tidsforbruk

Hvis du er rask kan arbeidet utføres på 2-3arbeidsdager til sammen – men tiden er fordelt over flere dager.

Pris

Til gulvvarmesystemet og sparkelmassen har vi brukt cirka 7500 kroner i to rom på i alt 11 kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Gulvvarmeslangene er ikke vanskelige å legge. Du må bare være nøye. Men å sparkle gulv er ikke enkelt.

Tips & Triks

Tre andre typer gulvvarme med lav byggehøyde

PÅ NETT. Det finnes systemer der de tynne pex-rørene er montert på nett som bare skal rulles ut. Rørene i NeoTherms MiniHeat er 8 mm tykke, og du får kjøpt nett til 2,5 og 5 kvadrat meter. Byggehøyden kan komme helt ned mot 8 til 12 mm.

I SPOR. I noen systemer trykkes pex-rørene bare ned i spor. De rillede platene kan være av tre eller isopor. Med Elf ex kan du få gulvvarme med en samlet byggehøyde på 29 mm (inklusiv et fisgulv over platen).

I PLATER. Du kan også få systemer hvor de tynne pex-rørene trekkes inn i et platemateriale av metall eller kunststof. Det gir en lav byggehøyde - helt ned til 10 mm.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Gulvvarme