Varmepumpeskjul med god luftsirkulasjon

Varmepumpen er smart når det kommer til effektivitet og besparelser i fyringsutgifter. Men pen er den ikke. Se hvordan du skjuler utedelen bak et varmepumpeskjul som tillater god luftsirkulasjon.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 timer
Pris
1000 kroner
Varmepumpeskjul

En varmepumpe er en fin varmekilde, men den tar seg ikke akkurat noe bra ut på veggen. Her viser vi hvordan du gjemmer utedelen med et flott skjul.

Intro

Det finnes ferdige varmepumpeskjul på markedet, men det er som oftest bedre å lage et selv. Det er billigere, og du kan skreddersy det akkurat etter de målene som passer deg. Størrelsen på utedelen av varmepumpen kan nemlig variere en del, alt etter fabrikat. Dette varmepumpeskjulet skal du kunne lage for under en tusenlapp.

LES OGSÅ: Bygg en billig varmepumpeskjuler for kun 300 kr.

Når du lager varmepumpeskjulet, er det viktig at det ikke er plassert helt inn mot varmepumpen. Det skal være minst 10 centimeters avstand til pumpen på alle sider, og konstruksjonen skal være “luftig”, slik at det er god luftsirkulasjon.

Dette varmepumpeskjulet er helt enkelt, og består av tre rammer og et tak. Alle rammene har et flettverk av lister med store hull mellom. Hullene bidrar til å sikre en god luftsirkulasjon.

Veiledning

01
Bygg rammene 3 Trinn

Hver ramme er laget av lister i to forskjellige bredder. De fremste listene vi bruker er 15 x 68 mm, og de bakerste 20 x 55 mm. Du bruker de dimensjonene du finner. Når listene settes sammen, danner de en fals som flett-verket settes fast til. Det er viktig at listene kappes vinkelrett. Det gjør du enklest med en kapp-/gjærsag.

Skjulet har tre rammer, én i fronten og to i sidene. Her viser vi hvordan en side lages, men metoden er lik for alle. Skjulet passer til en utedel med målene 54 x 78 x 26,5 cm, men konstruksjonen justeres lett til andre mål.

1

Listene til rammene settes sammen. Plasser listene (D), og legg listene (B) oppå, slik at de flukter i hjørnene. Legg på vannfast trelim i skjøtene, og skru fast med 3 x 30 mm skruer. Sjekk med vinkelen.

2

Monter listene (C) og (F). Listene (C) skal tilpasses stramt mellom listene (B), og listene (F) tilpasses mellom listene (D). Når du har kappet dem til, legger du på lim, og holder dem fast med tvinger.

3

Nå får rammen en fals, som er 20 mm dyp og 13 mm bred. Falsen gjør det lett å montere listene som skal danne flettverket.

02
Lag flettverket 6 Trinn

Flettverket til rammene lages av 9 x 33 mm glattkantlister. De monteres på skrå i falsen til rammene, slik at det dannes en avskjerming som gir ventilasjon til pumpen.

Det er en god investering i tid å være nøyaktig ved oppmålingen til listene i første lag. Da kan du bare måle etter dem når du skal kappe til listene i det andre laget. Vær også nøye med å plassere listene med akkurat samme avstand, slik at “hullene” mellom dem blir jevnt kvadratiske.

1

Kapp til de skrå listestykkene (K) med et snitt på 45 grader i den ene enden. Lengden skal være så tett på det ferdige målet som mulig. Bruk en kapp-/gjærsag, det er det klart enkleste.

2

Tegn opp listenes plassering på en plate, og marker rammen med hjelpelister. Det gjør det lettere å måle opp og plassere listene med riktig avstand. Begynn med en av de lengste, og fordel resten ut fra den.

3

Marker hvor listene skal kappes i den andre enden. Der de stikker ut over kanten på hjelpeplaten, skal de kappes i 45 grader. Kapp til listene med to av hver. Da kapper du til begge lagene samtidig.

4

Spikre fast det første listelaget. Sjekk at den første listen ligger helt nøyakktig, og lag et par avstandsklosser du kan legge resten etter. Gi listene litt trelim, og sett dem fast med 20 mm stifter.

5

Monter det andre listelaget. Begynn med de to lange listene, fordel resten ut fra dem, og sørg for at det er samme avstand mellom listene, så “hullene” blir kvadratiske. Listene festes med lim og 30 mm stifter.

6

Så er flettverket i siderammen ferdig. Avstanden mellom listene er den samme hele veien, slik at hullene danner kvadrater. Lag den andre siderammen og frontrammen etter det samme prinsippet.

03
Monter taket på rammene 4 Trinn

Taket lages litt større enn rammen, slik at skjulet får litt takutstikk både foran og i begge sider. Taket lages enkelt av liggende, overlappende kledning, for eksempel weatherboard, som settes fast til tverrstivere.

Det kan bli nødvendig å kløyve et av kledningsbordene på langs for å få riktig størrelse på taket, og for at utstikket foran ikke skal bli for stort.

Taket monteres på kiler i hver side, så det får litt helling. Kilene lages av et bord, skåret til med et skrått snitt.

1

Lag en kile (G) til toppen av hver side. Kilene lages av et bord som sages til med et skrått snitt, så du får to like, skrå stykker. Monter kilen på sidens innside med en listestump, som limes og skrus fast.

2

Lim og skru fast kilen (G) til siden. Gi den først en stripe lim på undersiden, før du skrur den fast med 4 x 60 mm skruer. Kilen stikker 3,5 cm ut i fronten - det tilsvarer tykkelsen på frontrammen.

3

Monter fronten til sidene. Den settes fast med lim og tre stk. 4 x 60 mm skruer i hver side. Legg merke til at spissen på kilen nå flukter med fronten.

4

Lag taket av liggende kledningsbord (H), som kappes til i riktig lengde. Bordene skrus fast til tre lekter (J) med 4 x 40 mm skruer.

Materialer

20 x 55 mm glattkant

 • 2 frontstykker (A), 107 cm
 • 4 sider (B), 50 cm
 • 6 front/sider (C), 54 cm

15 x 68 mm glattkant

 • 6 front/sider (D), 65 cm
 • 2 frontstykker (E), 93,4 cm
 • 4 sider (F), 36,4 cm

9 x 33 mm glattkant

 • Ca. 18 meter (K)

20 x 150 mm glattkant

 • 2 kiler (G) til tak, 53,5 cm

19 x 123 mm weatherboard

 • 6 bord (H) til tak, 115 cm

20 x 43 mm glattkant

 • 3 lekter (J) til tak

Dessuten:

 • Trelim, vannfast
 • Skruer og stifter

Tegning

Slik er skjulet laget

Skjulets front- og siderammer er fylt ut med lister (K), som er satt fast diagonalt, slik at de danner et flettverk. De skrå listene monteres til falsen på rammene. Taket er weatherboard (H), som er satt fast til tverrstivere (J).

Slik er skjulet laget

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Varmepumpe