Flott gulv med store fliser

Store fliser gir et flott gulv, samtidig som det legges raskt. Men du skal sette av god tid til først å skape et fullstendig plant underlag.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dage
Pris
1.000 kroner

Intro

Man kunne fort tro at jo større fliser man kjøper, desto enklere er det å legge et flott gulv med dem. Helt slik er det ikke.

Store fliser er sant nok raske og enkle å legge - men først når underlaget er helt plant og helt i orden.

For jo større flisene er, desto mindre kan skjevhetene i underlaget være. Dette lyder kanskje ulogisk, men forklaringen er at små fliser kan følge underlaget og fordele ujevnhetene på mange fuger og kortere avstander.

Det store forarbeidet

Store fliser derimot, konsentrerer ujevnhetene i få fuger, og de lange sidene betyr at hjørnene på flisene fort løfter seg høyt opp over, eller synker langt ned under kantene på naboflisene, hvis flisene ikke ligger i samme plan.

Her legger vi veldig store fliser på hele 40 x 80 cm i et stort vaskerom, og selv om betonggulvet så både pent og plant ut, tok arbeidet med underlaget mye mer tid enn arbeidet med fliser og fuger.

Selv når underlaget er i orden, krever de store flisene et ekstra tykt lag lim, og at du i tillegg stryker på en velling av lim på undersiden av flisene.

Til gjengjeld blir gulvet i det store vaskerommet også så fint og nøyaktig at vi kan klare oss med å arbeide med en 5 mm bred fuge, og etter den siste poleringen i olje fremstår gulvet som meget flott med kjempeflisene sine.

LES OGSÅ: Legg fliser på tregulv

Veiledning

01
Hullene fylles opp 6 Trinn

Betonggulvet skal være rent ned til bunnen, og det skal være helt jevnt, slik at de store flisene ikke ligger og vipper.

Vi vil skape en plan flate ved å støpe en finkornet, bruddsterk sparkelmasse utover hele flaten, men den kan vi ikke uten videre legge utover det gamle gulvet.

Dels vil den normalt synke litt der den ligger i et tykt lag, og dels er den for dyr til å bruke i tykke lag.

Derfor tar vi det grove først. De høyeste toppene sliper vi ned, og de største fordypningene fyller vi opp med grovere sparkel masse, som bedre kan brukes i tykke lag.

1

Gulvet vaskes grundig, slik at de neste lagene får godt feste. Lag en konsentrert blanding med grunnrengjøring. Legg den på en skuresvamp, og gni godt over gulvet. Skyll etter med rent vann.

2

Toppene finnes og markeres. Flytt et 2 m langt vater, en rettholt eller et rett bord rundt på gulvet, og merk opp områdene der det er topper. Skraver områdene tettere der det skal fj ernes mye.

3

Toppene slipes ned. Vi setter en diamantslipekopp på vinkelsliperen og sliper av toppene. Det støver forferdelig, så husk hansker, beskyttelsesbriller og maske, og tett godt ut mot resten av huset.

4

Gulvet primes. Primeren har to formål: Den skal sikre vedheft, og den skal mette sugende områder, slik at fukten trekkes jevnt ut av sparkelen overalt. Her bruker vi Lip Primer 54, som halvblandes med vann og kostes på.

5

Fordypningene markeres. Etter en times tid er primeren tørr, og du kan igjen flytte vateret rundt på gulvet. Denne gangen markerer du de tydeligste fordypningene med tusj og skraveringer.

6

Fordypningene fylles opp med en opprettingsmasse. Hvis du vil raskt videre, bruker du hurtigherdende masse som Lips nr. 245. Når den er rørt opp, har du et kvarter til å fylle fordypningene. Etter en time kan du gå videre.

02
Gulvet sparkles 6 Trinn

De selvnivellerende sparkel massene lever ikke helt opp til navnet. Du kan ikke bare helle ut massen på gulvet, og overlate resten til massen. Den skal hjelpes på vei med en tannsparkel, og deretter gjerne rulles over med en piggrull, som får den til at flyte bedre sammen.

På posen med gulvsparkelmasse er det angitt en minstetykkelse. Den er viktig å holde, og den gjelder selvsagt der gulvet er høyest, hvor laget blir tynnest.

Og det skal ikke så mye til. For å dekke en enkelt kvadratmeter gulv med en enkelt millimeter sparkelmasse, skal du bruke omkring 1,5 kg tørr mørtel.

1

Arbeidsområdet kan avgrenses med et kantbånd, som trykkes fast på gulvet. Båndet skal hindre at den dyre sparkelmassen renner inn under skapene, der den ikke er nødvendig. Vi skal nemlig dekke til under skapene med en sokkel.

2

Sparkelmassen røres opp. Vi heller 5,5 liter vann i en stor murerbalje, før vi fyller i en sekk med 25 kg gulvsparkelmasse. Så rører vi med en blandevisp på en kraftig bormaskin, til det ikke er flere klumper.

3

Hell ut en passende porsjon på gulvet om gangen. Hvis sparkelmassen ikke renner ut, er den for tykk. Da skal du blande i mer vann.

4

Fordel sparkelmassen utover gulvet med en tannsparkel. Jo tykkere lag du ønsker, desto større tenner. Her bruker vi 6 mm. Kjør over med piggrullen. Den bryter spenninger i overflaten og fjerner blærer.

5

Dagen etter slipes topper og urenheter av det nye avrettingslaget med en grov betongstein, eller enda bedre; med en spesiell riverist med håndtak.

6

Gulvet primes igjen. For å gardere oss mot at fukten suges raskt ut av flislimet, primer vi igjen gulvet før vi begynner å lime fast flisene. Nå bruker vi én del primer til tre deler vann. Se på primeren når du kan arbeide videre.

03
De første flisene 7 Trinn

Nå er det endelig tid for å lime flisene på gulvet. For å unngå at skjevheter ved veggen sprer seg til resten av gulvet, begynner vi ikke med ytterste flisrekke, men med den nest ytterste rekken.

Når den er lagt ut og rettet opp etter et rett bord, kan de øvrige flisene rettes inn etter den. Flisene ute i sidene skjæres til, slik at de følger veggene.

Normalt tilstreber vi at de tilskårne flisene i ytterste rekke i begge ender av rommet blir like brede. Når du bruker så store fliser som her, er ikke dette like viktig. Ender du opp med noen små forskjeller, synes de ikke. Her begynner vi med en hel flis ved den ene veggen.

1

Finn den beste plasseringen, og strek opp til en hel flisrekke. Ta deg tid til å finne ut hvordan flisene plasseres best over gulvet. Vi klarer oss med å skjære av litt i bredden i den ene siden. Vi slår derfor en strek to flisbredder ute i motsatt side.

2

Vi maskerer gulvet etter de to første flisrekkene med en bred teip. Trykk den godt fast, og legg på et par ekstra lengder. Vi maskerer her, fordi vi er nødt til å smøre ut lim til to flisrekker, og vil sikre oss et rent gulv ved den tredje rekken.

3

Trekk på lim til de to første rekkene med fliser med en 10 mm tannsparkel. Flislimet røres opp etter anvisningen, men til en ganske stiv konsistens, slik at det kan holde formen til du trykker ned flisene i det. Trekk lim bare litt inn over teipen.

4

Smør ut en tynn velling av lim på undersiden av hver flis, før den legges i limet på gulvet. Selv om vi har et tykt lag lim å trykke flisene ned i, er det tynne ekstralaget verdt besværet, fordi det sikrer at limet får optimalt feste.

5

Legg flisene i den første rekken - altså nummer 2 fra veggen. Vi begynner med en hel flis. Flisene legges med kanten helt mot streken på gulvet. Mellom flisene setter vi 5 mm fliskryss, slik at fugene blir like brede.

6

Så legger vi den ytterste rekken. De skal normalt skjæres til i bredden, men her vil fotlisten dekke avstanden til veggen. Vi starter rekken med en halv flis, og skaper et såkalt halvforband. Vi bruker igjen 5 mm fliskryss i alle fugene.

7

Retningen justeres mens limet fortsatt er litt levende. Legg det lange bordet mot kanten av flisene uten å kline det til med lim. Rett opp flisene til de ligger tett mot bordet. Rett også til den ytterste rekken igjen, slik at fugen er 5 mm.

04
De neste flisene 3 Trinn

1

Heretter legger vi lim på gulvet uten å maskere. Vi legger én enkelt rekke om gangen, og smører limet litt utenfor flisen. Nå går det så raskt at vi begynner med neste rekke før limet fra den foregående har tørket.

2

Det går fort over gulvet når du er kommet i gang, og de første krevende rekkene er lagt. Men vær fortsatt nøye med å smøre dem på baksiden først, og med å sikre at de er trykket godt ned i limet og ligger i nøyaktig samme plan.

3

Pass på at linjene stemmer. Selv om du holder en fast bredde på fugene med fugekors, kan mønsteret lett skli litt ut. Rett til de siste rekkene jevnlig etter et rett bord, og juster til de siste hårsbreddene etter øyemål. www.gjoerdetselv.com

05
Flisene fuges 3 Trinn

Etter to dager - eller én enkelt natt, hvis det ikke er for kjølig i rommet - kan du fuge mellom flisene.

Fugemørtelen skal trykkes grundig ned mellom flisene, slik at fugene er fylt helt opp. Når den er blitt fast nok, vasker du av overskytende mørtel.

Her er et fugesett uunnværlig. Det består av et gummibrett til å stryke mørtlen ned i fugene med, et skumgummibrett til å vaske av overskytende mørtel med, og et spann med en valse som du vasker av brettet i.

1

Fyll opp fugene med fugemørtel. Bland fugemørtel med vann til en jevn konsistens. Hell ut litt på flisene, og trekk den over flisene med et gummibrett. Bruk diagonale bevegelser, fra hjørne til hjørne, slik at fugene fylles helt opp.

2

Tørk av overskytende mørtel med skumgummibrettet etter hvert som den blir litt fast. Etter en halv times tid er den gjerne så fast at du kan vaske den av med en lett fuktig svamp, uten at du huler ut fugene for mye. Ikke vent for lenge.

3

Fuger og fliser poleres med en tørr bomullsklut, så snart fugen er helt fast. Det tar gjerne 1-2 timer for den å bli så fast at du kan massere fugene lett på langs, uten å ødelegge dem. Neste dag stryker vi fugene med klinkerolje.

Materialer

Kjøp gjerne materialene fra samme produsent. Da er du sikker på at de arbeider godt sammen. Her er alt fra Lip.

• Primer
• Sparkelmasse til tykke lag
• Kantbånd (evt.)
• Selvnivellerende gulvsparkelmasse
• Primer
• Flislim
• Fugemørtel, grå
• Klinkerolje

Dessuten:
• Fliser, 40 x 80 cm
• Fliskryss (her 5 mm)
• 15 x 67 mm fotlister
• 4 x 60 mm skruer m. murplugger

Spesialverktøy

• 10 mm tannsparkel
• Piggrull (selges av Lip)
• Fugesett med ruller og brett
• Diamantslipekopp
• Blandevisp og kraftig bormaskin
• Våtskjæremaskin til fliser (leies)

Tidsforbruk

3-4 dager, pluss tørketid for et rom på 20 kvadratmeter.

Pris

500-1000 kroner per kvm., avhengig av flistype.

Vanskelighetsgrad

Det vanskelige ligger ikke i å legge og fuge flisene. Utfordringen ligger i å få underlaget helt plant.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...