Legg et flisgulv

I dette prosjektet vil flisleggeren legge et flott flisgulv i et kjellerrom. Teknikkene og arbeidsprinsippene er de samme som hvis du skal legge flis på et støpt underlag på kjøkkenet, i stua eller vaskerommet.

Forberedelsene er viktige for å få et godt resultat, spesielt hvis du, som her, har et ujevnt betonggulv, som samtidig skal ha fall mot avløpet. Du må være oppmerksom på at jo større flis du bruker, desto større krav stilles det til underlaget.

Flisene vi skal legge er 33 x 33 cm. Det betyr at gulvet må være fullstendig rett. I dette rommet er overgangen mellom vegg og gulv utført med en runding – også kalt en hulkil.

For senere å kunne sette opp sokkelflisene, er det nødvendig å fjerne rundingen. Til dette bruker flisleggeren en 10 kg’s slaghammer og to forskjellige meisler. Han starter med å bruke spissmeiselen til det grove arbeidet. Spissmeiselen nærmest kiler seg inn i muren og banker stykker av veggen.

Når den grove nedbrytingen er unnagjort, skifter flisleggeren til en flatmeisel. Med den retter han til kantene.Til slutt feies pussen bort, og flisleggeren bruker håndmeiselen til å fjerne de siste små bitene.

Så skal gulvets fall rettes til. Det skal være et fall på ca. 1 % bortover mot avløpet. Det vil si 1 cm per meter. Flisleggeren bruker et vater til å undersøke gulvets fall. På de stedene hvor fallet er for lite eller går feil vei, bruker han noen flisbiter til å legge under vateret.

LES OGSÅ: Meiselhammer til det tunge arbeidet

I tillegg til at det skal være et fall mot avløpet, må sidene overfor hverandre være på samme nivå. Når flisleggeren er ferdig med å bestemme gulvets fall, limer han fast flisbitene med litt flislim.

De skal nemlig brukes senere, når gulvet skal nivelleres. Midt på gulvet på den ene siden er det en forhøyning, en såkalt bulning, som gjør det vanskelig å lage en korrekt helling.

I første omgang markerer flisleggeren den, slik at han ikke heller den flytende gulvsparkelen ut over den og dermed gjør den enda høyere. Før vi kan påføre gulvsparkelen, må hele gulvet primes med en betongprimer. Primeren gjør blant annet at gulvsparkelen hefter bedre til betonggulvet.

Primeren arbeides godt ned i underlaget, og det må ikke bli liggende store sjøer av primer. På et vanlig betonggulv som dette skal primeren fortynnes med vann i forholdet 1 til 3 før den påføres gulvet.

Vi har gjort det i selve dunken.Ved stuetemperatur må primeren tørke i minst en time før gulvet kan sparkles. Det skal her brukes ca. 1 liter vann til 5 kg sparkelmasse, men dette varierer fra produkt til produkt, så sørg for å lese veiledningen.

Når flisleggeren blander gulvsparkelmassen, tømmer han alltid først vannet i bøtta, og deretter gulvsparkelmassen. Det gir en lettflytende konsistens uten klumper.

Flisleggeren begynner med å helle sparkelmassen ut på gulvet lengst vekk fra avløpet. Selv om sparkelmassen kalles selvnivellerende, må man likevel alltid hjelpe den på vei. Flisleggeren bruker både en stor bred mureskje og vateret til å fordele massen.

Flisbitene flisleggeren limte på gulvet tidligere fungerer nå som referansepunkter. Flisleggeren legger stadig vateret opp på klossene for å sjekke om sparkelmassen blir fordelt slik at det oppnås riktig fall.

Flisleggeren er nøye med å få gulvet til å bli så jevnt og rett som mulig, og den ekstra tiden han bruker her er vel anvendt med hensyn til det ferdige resultatet. På den ene siden av rommet er det, som vi tidligere så, en liten forhøyning på gulvet, så her dropper flisleggeren sparklingen.

Når sparkelmassen er fordelt ut, skal den herde i ca. 12 timer før jobben kan fortsette. Før flisene legges, må den lille forhøyningen på gulvet slipes vekk.

Her bruker vi en vanlig vinkelsliper, med en spesiell diamantskive, som raskt og effektivt fjerner ujevnheter. Slipingen bråker og støver forferdelig, så det er viktig å bruke både hørselvern og pustemaske, samt sørge for god utlufting.

Når støvet faller til gulvet, støvsuges rommet. Flisbitene vi tidligere brukte som referansepunkter til avrettingen stikker noen millimeter opp over resten av gulvet, så før vi kan gå videre må de fjernes. Man kan enten løsne bitene med en meisel, eller knuse dem med en klubbe eller hammer.

Gulvunderlaget er ferdig, og nå må rommets geometri sjekkes. Det vil si om veggene står vinkelrett på hverandre. Til dette bruker flisleggeren to vater og en vinkel.Vinkelen legges opp til et vater, og enda et vater legges vinkelrett på det første.

Flisleggeren måler avstanden fra vateret og ut til veggen, og da avstanden er 109 cm i begge ender, står veggene vinkelrett på hverandre. Veggen med døren velges som den vi vil flukte flisene med.

Derfor måler flisleggeren den samme avstanden ut til begge sider og slår en strek mellom de to punktene ved hjelp av en krittsnor. Har man ikke en hjelper som kan holde snoren, kan man vikle snoren rundt en stabel med flis.

I midten av rommet lager flisleggeren ved hjelp av de to vaterne og vinkelen en markering, som er vinkelrett ut for krittstreken. Det samme gjentar han på den andre siden av krittstreken, men fremdeles ut for det samme punktet på krittsnoren.

Til slutt slår han en strek mellom de to markeringene med krittsnoren. De to strekene er nå vinkelrette på hverandre. Flisleggeren kontrollerer så veggen overfor døren.

Her står veggen litt skjevt i forhold til krittslaget. På den ene siden er det nemlig 157 cm inn til krittstreken, mens det på den andre siden er bare 154 cm. Rommet snevrer altså litt inn på den ene siden. Flisleggeren begynner nå å legge flisene langs streken.

For å holde riktig fugeavstand mellom flisene bruker han en 6 mm fugesnor, som er den fugestørrelsen vi har valgt. Når alle flisene er rettet inn, måler flisleggeren avstanden fra veggen og bort til den nest siste hele flisen, som her er 56 cm.

For at det ikke skal komme én liten smal flisestump på den ene siden, tar flisleggeren de 56 cm og fordeler på to flis på hver sin side. Samtidig trekker han fra en centimeter på begge flisene, så der er litt plass til ujevnheter i veggen.

De to flisene skal følgelig være halvparten av 56 minus en centimeter, altså 27 cm. Flisleggeren streker opp de 27 cm på en flis og skjærer den til med fliskutteren.Så skifter flisleggeren ut den første flisen med den skårne flisen på 27 cm, og skyver hele flisraden inn til veggen.

Deretter sjekker han avstanden fra veggen til flisen, som her er drøyt 28 cm.Prosessen skal så gjentas i den andre retningen.

Igjen legger flisleggeren flis langs streken og sørger for lik avstand mellom alle flis ved hjelp av fugesnoren.I den andre retningen viser det seg at avstanden fra veggen til den nest siste hele flisen er 64,5 cm.

Tar man halvparten av det, minus en centimeter på begge sider til fuge og ujevnheter, får man en flisbredde på drøyt 31 cm. Da en flis måler 33 cm, er differansen på 2 cm i underkanten, da dette rommet er bredere i den ene enden.

Derfor flytter flisleggeren prøveoppleggingen bort i den enden hvor rommet er bredest. Fugen nærmest krittstreken markeres på gulvet, flisleggeren måler avstanden mellom den og krittstreken og setter av samme avstand i den andre enden av krittstreken.

Nå kan han lett forskyve krittstreken ved hjelp av en krittsnor. Den gamle streken hviskes ut med foten, så man ikke blir i tvil om hvilken strek som skal brukes.

Flisleggeren legger nå igjen fire flis, inkludert fugesnor, opp i motsatt retning. Så måler han avstanden fra krittsnoren bort til flisene og avsetter samme avstand ute i begge sider av rommet.

Akkurat som før forskyver han den røde krittstreken ved hjelp av en krittsnor, og den opprinnelige streen hviskes ut. De to nye strekene er nå utgangspunktet for alle flisene. Flisleggeren forskyver strekene med to og tre flisers mellomrom.

På den måten kommer det en masse hjelpestreker, som gjør det en del enklere å legge flisene riktig. Underlaget er nå klart til at det blir lagt flis, så flisleggeren begynner å blande flislim.

Flislimet skal ha en fast, grøtaktig konsistens. Her brukes det ca. en halv liter vann pr. kg pulver, men det varierer fra produkt til produkt. Når limet er blandet, bør det stå i 5 min., før det røres om på ny.

Betonggulvet må forvannes før det legges flis, slik at underlaget ikke suger vannet ut av limet. Flisleggeren venter med å legge de ytterste flisene, som først skal tilpasses i bredden, så den første raden med flis rykker han 27 cm pluss 6 mm fuge inn.

Når man legger flis, skal man bare påføre lim på et område som tilsvarer det man kan legge i løpet av ca. 10 min. Her starter vi med det som tilsvarer fire flis. Men i takt med at du får mer trening, vil du kunne klare større arealer.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Flisgulv