Før slipingen kan begynne, må gulvet klargjøres. Start med å feie gulvet grundig, og se etter spiker. Er der noen som stikker opp, kan det ødelegge slipepapiret. Eventuelle dørstoppere, som her, må fjernes. Så må gulvslipemaskinen klargjøres.

Den kan du leie i et byggemarked, og det er en god idé å velge den største de har, da de mindre maskinene ganske enkelt er for langsomme. Slipepapiret til maskinen koster mellom 20 og 50 kr. pr. stk. Jo grovere papir, desto høyere pris.

Her starter vi med slipepapir 36. Er det et veldig tykt lag lakk eller ferniss, må du bruke et grovere papir, for eksempel korning 16. Så er vi klar til å begynne selve slipingen. Første sliping skal alltid være på langs av bordene. Det slipes en lengde om gangen, først fram og så tilbake i samme spor.

Ved neste lengde må du sørge for å halvt overlappe den foregående. Hver gang du når ut til veggen, må du bruke håndtaket som løfter sliperullen. Ellers vil maskinen i det lille sekundet den står stille slipe en fordypning i lvet.

Det samme gjelder når maskinen er trukket helt tilbake og skal til å kjøre fram igjen. Maskinen drar kraftig framover, så det er viktig at du bruker hele din vekt til å holde igjen med. Slip så den resterende delen av gulvet på samme måte, inntil du når endeveggen.

Her snur du maskinen og tar den andre siden, der maskinen ikke kunne komme til i første omgang. Gulvslipemaskinen kan ikke nå helt ut til kantene, så når gulvet har fått første omgag med gulvsliperen, må du ta kanten med en kantsliper.

Her bruker vi slipepapir med korning 40, men er lakklaget veldig tykt, kan du med fordel bruke korning 16. Kantsliperen er meget effektiv, så det er viktig at du hele tiden kjører med roterende bevegelser for å unngå å slipe bort for mye på samme sted. Her sitter det fortsatt rester av det gamle teppet.

Kjører du direkte over det med kantsliperen, vil det slite hardt på sandpapiret, og du vil bli nødt til å skifte sandpapir veldig fort. Agmannen har et bra tricks så du kan unngå dette.

Hell noen dråper lampeolje eller petroleum på tepperestene, og slip så igjen med kantsliperen. Tepperestene forsvinner med det samme. Samme tricks kan også benyttes til gammel ferniss og lakk. I hjørnene, hvor kantsliperen ikke kommer inn, må du bruke en skrape og sandpapir til å få av lakken.

Når hjørnene er fikset, er det tid for å gi gulvet andre omgang med gulvsliperen. Da bruker du sandpapir med korning 80.Selve slipingen foregår på samme måte som før, men denne gangen må du slipe på tvers av bordene.

Endelig må gulvet ha en siste omgang med sandpapir korning 120, hvor du på ny sliper på langs av bordene.Ute i kantene har kantsliperen etterlatt seg noen veldig tydelige spor, så når du er ferdig med gulvsliperen, må du slipe kantene med en eksentersliper med sandpapir korning 60.

Hele prosessen avsluttes med en polermaskin med slipenett. Den kan, akkurat som gulvslipemaskinen, leies i byggemarkedet. Polermaskinen kjøres fra side til side med myke bevegelser.

Den kan være litt vanskelig å styre, men kunsten ligger i at når du trykker håndtaket ned går maskinen til venstre, og løfter du det opp går den til høyre. Nå er gulvet slipt ferdig, og du kan overflatebehandle det etter eget valg.