Skift et ødelagt gulvbord

Det kan hende at et enkelt gulvbord går i stykker, mens de resterende er gode nok. Det skjer ofte i entreen, hvor det er stor s. I dette tilfellet skyldes det ikke slitasje, men at gulvbordet simpelthen har vært angrepet av sopp eller skadedyr. Faktum er at bordet er totalt nedbrutt, og må skiftes ut.

For å få opp det ødelagte bordet, er det viktig å finne ut hvilken side fjæren sitter i. Det er ikke umiddelbart lett å se, så derfor må man bore et hull i hver side av bordet. Hullene må bores helt ute i hver side av bordet – uten å skade nabobordet.

Nå er det tydelig å se hvor fjær og not er plassert. Fjæren må sages av, så det blir mulig å vippe opp det ødelagte bordet. Til dette er en multi-kutter helt ideell. Den skjærer ikke dypere enn bordets tykkelse, så risikoen for å sage over eventuelle ledninger eller rør er minimal.

Når fjæren er saget over, settes det et par skruer godt ned i det ødelagte bordet på den siden hvor fjæren er saget over. Takket være skruene kan bordet vippes forsiktig opp med et brekkjern. Nå skal den oversagede fjæren lirkes ut av noten, og det gjøres forsiktig med en skrutrekker, så man ikke ødelegger selve noten i nabobordet.

Det største problemet er nå å finne et gulvbord som passer til de gamle. Det vil si at ikke bare tykkelsen og bredden på bordet må være den samme, men not og fjær skal også passe. I dette tilfellet var det ikke mulig å finne et gulvbord som var smalt nok.

LES OGSÅ: Lag en perfekt reparasjonen av tregulvet

Derfor er det alltid en god idé å legge et par gulvbord til side når man får lagt nytt gulv. Nå må vi i stedet plukke av listen ved dørterskelen, ta opp enda et bord og måle nøyaktig ut så de nye bordene avsluttes pent – også ved terskelen. På et arbeidsbord setter vi sammen de to gamle bordene, og avsetter målene over på de nye bordene. Bruk de gamle bordene som kontrollmål, så du er helt sikker på at målene passer før du skjærer.

Når målene er streket opp på hele bordet, skjæres det nye bordet ut fra notsiden, da det er den som senere skal støte opp til døren. De to nye bordene settes sammen, og med et forsenkningsbor bores det tre 6 mm hull – ett i midten og ett på hver side. Har du ikke et forsenkningsbor, må du først bore gjennom med et vanlig bor og deretter forsenke hullet. Bare på den måten er du sikker på at hodene på skruene som senere skal settes i ligger i plan med treet. I motsatt fall kan det være vanskelig å få bordene på plass til slutt.

Legg en stripe trelim på underkanten av noten på hele bordet, og legg det utskårne bordet oppå. For å oppnå en holdbar skjøt, skrus de to bordene sammen med tre 55 mm lange treskruer. Da det ikke er plass til at de nye bordene kan legges rett ned, skjærer håndverkeren litt av fjærens underside, så den lettere kan gå inn i noten på bordet foran.

De nye bordene har ikke samme bredde som de gamle. Og derfor kommer ikke fugen til å passe. Men det er det råd for. Med en hobbykniv skjærer håndverkeren en rille ned gjennom bordet, for å lage en falsk fuge i det nye bordet, så det oppnås samme fugebredde som de gamle. Nå kan de nye gulvbordene legges på plass. De må lirkes litt fram og tilbake før de passer.

For å få skjøten mellom det nye og gamle bordet helt tett, benyttes det et brekkjern til å skyve de to bordene sammen med. Til slutt er det bare å tegne opp den nye fugen med en blyant. Nå ligner den nye fugen til forveksling de gamle. Bordet festes med tre skruer så tett på veggen som mulig, dermed vil de bli skjult av listen. Når listen til terskelen er på plass, er reparasjonen gjennomført, og gulvet er igjen stabilt.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tregulv