Lag en perfekt reparasjonen av tregulvet

Hvis du har et gammelt tregulv, er det også en stor sjanse for at det er hakk og skrammer i det. Å reparere eller skifte ut skadede gulvbord er ikke enkelt, men det kan la seg gjøre å reparere tregulvet både flott og holdbart.

Intro

Hull og hakk i det vakre, gamle tregulvet - det er noe mange av oss har lært å leve med. Her kan du lære hvordan du fyller hullene med trestykker, lus, så fine at gulvet blir som nytt. Eller rettere sagt: Som gammelt, for det er faktisk med de gamle tregulvene som med vin av det gode slaget: De blir ofte bare finere med alderen.

En forutsetning for å følge metodene på disse sidene, er at du har eller kan låne en håndoverfreser en dag eller to. For mens du i gamle dager måtte være litt av en kunstner med hoggjernet for å legge inn et trestykke i det ødelagte gulvet - det snekkerne kaller ei lus eller en lusing - er det fresejernet (fresestålet) i håndoverfreseren som gjør denne jobben i dag.

Du trenger bare være nøyaktig, ta tiden til hjelp og følge arbeidsgangen i de tre forskjellige typene reparasjoner vi går gjennom her: Ei lus med rette hjørner, ei lus med runde hjørner og et helt nytt bord.

Og hvis du er så heldig å finne et trestykke som i alder og farge passer til de gamle gulvbordene, sparer du ikke bare utgiften til en snekker, et gulvteppe eller et nytt gulv. Et par velplasserte lus understreker nettopp det preget av tradisjon og håndverk som vi drømmer om når vi som nybakte boligeiere kaster oss over skiftende lag av vegg til veggtepper, maling og lakk i håp om å nå ned til ei ubrutt flate av heltre.

Bruk en overfres og lag en “lus”

Hvis du vil skifte ut en bit med et et stygt hakk i et gulvbord, kan du lage det som snekkeren kaller en “lus”; en lapp på gulvbordet. Tradisjonelt er det et presisjonsarbeid med stemjern og en erfaren hånd, men med overfresen er det blitt en mye enklere oppgave. Med den skjærer du en centimeter ned i gulvplanken du skal reparere, og skjærer et tilsvarende stykke av en annen gulvplanke, som du deretter limer fast i hullet.

Skift ut hele gulvplanken

Om gulvplankene har fått gjennomgå mye, kan det være en god ide å bytte dem ut i stedet for å reparere dem. Det finnes forskjellige metoder til å skifte ut gulvplanker, og felles for alle, er at det er viktig å få spikerne slått gjennom ordentlig, så du kan fjerne de ødelagte gulvplankene.

Finn et bord som passer

Den største utfordringen når du skal lage en reparasjon av tregulv, kan fort vise seg å være å finne et bord som passer til det gamle. Om du lager en lus, eller velger å skifte ut bordet helt, må du finne en erstatning som ligner på det gamle tregulvet. Da må du ut og lete blant restematerialer, eventuelt hos en tømrer, eller lete på en gjenbruksstasjon.

Materialer

TIL LUS

 • Tre som ligner det gamle gulvet, cirka 12 mm tykt
 • 6 mm kryssfinér til mal
 • Vannfast trelim
 • Små stifter

TIL Å SKIFTE BORD

 • Et bord som ligner gulvet, minst like bredt som de gamle bordene 4 mm kryssfinér til løs fjær
 • Dykkertspiker
 • Evt. trepropper/formtre

SPESIELT VERKTØY:
Til lus:

 • Håndoverfreser
 • Stikksag
 • Sandpapir
 • Eventuelt føringsskinne og førings-anlegg til overfres.

Veiledning

01
Metode nr. 1: legg ei lus med rette hjørner 5 Trinn

1

Ei lus er et trestykke som legges et lite stykke ned i et gulvbord. Før ble fordypninga til lusa tatt ut med hoggjern - i dag freses den. Selv et hull gjennom bordet klarer lusa, den gjøres bare litt større.

2

Med ei føringsskinne og et anlegg til håndoverfreseren er det enkelt å frese ut et firkantet hull til lusa. Skinnekanten legges parallelt med det skadde bordet, og freseren festes til anlegget.

3

Du kan nå frese kanten av hullet helt nøyaktig etter kanten på føringsskinna. Freseren innstilles slik at hullet blir 10 mm dypt. Lusa freser du ut av et om lag 12 mm tykt bord som ligner gulvet.

4

Endene i fresehullet stemmes rene med et hoggjern. Er det svært bredt, kan du sette føringsskinna vinkelrett på bordet og frese ut endene slik at bare hjørnene skal stemmes.

5

Lusa legges i hullet i rikelig med vannfast tre-lim. Kiler inn mot nabobordet og noe tungt å sette oppå holder den på plass mens limet tørker. Etterpå høvles og slipes den i plan.

02
Metode 2: legg ei lus med runde hjørner 12 Trinn

1

Med en håndoverfreser kan du ikke bare lage ei vanlig firkantet lus slik som vist på forrige side, men lus i nær sagt alle former. Her ses ei lang lus langs kanten av bordet med avrundede hjørner.

2

Lusa skal dekke hullet - og litt til slik at den har noe å hvile på. Først tegner du lusa på et stykke 6 mm kryssfinér eller lignende som du skal bruke som mal når du freser et hull i gulvet til å legge lusa i.

3

Tegn lusa et par centimeter lengre enn den egentlige lusa skal være, og sag den ut med ei stikksag. Denne «finérlusa» skal du imidlertid ikke bruke, og du kan trygt kaste den.

4

Det er det andre finérstykket som skal brukes. Puss kanten helt jevn og glatt. Du har nå malen A som skal styre maskinen når du freser ut hullet til lusa i gulvbordet.

5

Håndoverfreseren monteres med kopiring med diameter 30 mm og et notfresejern på 10 mm. Når du lar kopiringen følge malen, vil fresesporet ligge en centimeter fra kanten på malen.

6

Malen legges derfor 10 mm fra kanten av bordet når du skal frese hullet i gulvet. Malen festes med et par små stifter som skal slås helt ned slik at de ikke kommer i veien for maskinen.

7

Bruk et stykke finér ekstra til støtte for freseren slik at den holder seg plan, og fres hullet til lusa 10 mm dypt. Stifter du også det andre stykket én cm fra kanten av bordet, har du også styring på den siden.

8

Nå lager du mal B til å skjære ut selve lusa med. Legg mal A på et nytt stykke finér, og fres med den samme kopiringen og jernet som før - slip ikke kanten av A.

9

Her er de to malene, A til å frese hullet ned i gulvbordet øverst, B til å frese lusa ut av et trestykke nederst. Hvor brede du lager malene, er ikke så viktig - de gir bare form til den ene siden av henholdsvis hullet og lusa.

10

Lusa lages av et cirka 12 mm tykt bord - mer generelt: Litt tykkere enn dybden du freste hullet ned med. Stift mal B i bordet, og fres med samme ring og jern som før.

11

Lusa skal nå bare sages til i bredden med stikksaga. Etterpå slipes kanten forsiktig ren med sandpapir på en kloss. Lusa blir best hvis treet minner om gulvbordene i åretegning og farge.

12

Lusa legges i hullet med vannfast trelim, kiles vekk fra nabobordet og presses ned med noe tungt. Når limet er tørt, høvles eller slipes den i plan med bordet.

03
Metode 3: Skift ut hele bord i gulvet 8 Trinn

Vinkelmetoden

Du kan bli nødt til å skifte et helt bord i gulvet. Enten fordi det er for mange hull i det gamle bordet, fordi hullene er for store, eller fordi not og fjær er ødelagt.

Det behøver ikke være vanskeligere enn å legge ei lus, og finner du et bord som passer i type og farge, kan resultatet bli svært fint.

Men fagfolkene i redaksjonen vår hadde hver sin oppfatning av hvordan arbeidet skulle gjøres. Det er årsaken til at vi presenterer tre foskjellige metoder. Når rådene er så forskjellige, kommer det ganske enkelt av at gamle gulv også er ulike.

Og selv om en del av prinsippene går igjen, er hvert gulv en ny utfordring. Valg av metode er derfor avhengig av hvor store krav til resultatet du har. Det kan også tenkes at du må kombinere de tre metodene for å finne akkurat den metoden som passer ditt gulv.

Normalt er det lettest å skifte hele bord, men du kan godt skjøte et gammelt og nytt bord på en gulvbjelke.

Beskrivelsene angir at gulv-lista ikke løsnes under arbeidet. Vurdér om det å løsne gulvlista, eventuelt skifte den, totalt sett er mer fornuftig i ditt tilfelle.

1

Tre nabobord var så slitte at vi bestemte oss for å skifte dem ut. Først fjernet vi feielista i begge ender, og da de fortsatt var låst av gulvlista, kappet vi dem i den ene enden. Først boret vi hull, så brukte vi stikksag.

2

Gulvet vårt var festet med synlige dykkertspiker. Alle spikrene i de tre bordene dykket vi ned i bjelkene med en gjennomslagsdor. De tre bordene holdes nå bare på plass i not og fjær, og de kan skyves helt fri av gulvlista

3

Gulvet var så løst i fugene at vi kunne kutte det ene bordet på tvers, og lirke opp de tre bordene med et brekkjern uten å skade not og fjær på de andre.

4

En snekker kan lage tre nye bord til deg på mål, men kan du finne noen som passer i alder, blir resultatet vakrere. De skjæres til i bredde og lengde - og forsynes med et system av nye noter og løse fjær som vist på tegningen.

5

Med en håndoverfreser skjæres ei not i begge sidene av de nye bordene. Fresejernet stilles slik at det passer med not og fjær i de gamle, målt fra oversiden. Er det nye bordet for tynt, heves det med for eksempel papp på bjelkene. Er det for tykt, stemmer du av bjelkene.

6

Som løs fjær brukes smale lister av 4 mm kryssfinér, skåret på tvers av årene på overflata og rundet av slik at de glir inn i nota. Lista skal være smalere enn de to notene tilsammen.

7

Prinsippet i vinkelmetoden er nå å legge alle de løse bordene på plass til det mangler to. Disse siste to bordene plasseres i en vinkel slik at notene har tak i fjærene over alt. Med et fast trykk presses bordene ned på plass - gjerne med en person i hver ende til å styre.

8

Bordene spikres fast i bjelkene med dykkertspiker. Går det tungt, skal du ikke fortsette. Det kan nemlig bety at du har truffet en gammel spiker. Til sist slås spikrene litt ned under overflata med dor - og feielistene settes på plass igjen.

04
Buemetoden 2 Trinn

Den klassiske og mest elegante måten å skifte noen gulvbord på er buen.

Den kan spenne over tre, fem eller flere bord, og den vrir derfor så lite i not, fjær og kantene at du kan legge de samme bordene tilbake i gulvet hvis du hadde behov for å komme ned i gulvet av en eller annen årsak.

Men metoden forutsetter at du kan dykke de gamle spikrene helt ned i bjelkene - du kan derfor ikke bruke den ved nyere gulv som ne-sten alltid er spikret skjult, altså spikret i fjærkanten før neste bord ble skjøvet inn over spikerhodet.

Og er det snakk om relativt lange bord i et stort gulv, kan det være helt umulig å styre de mange meterne med not og fjær på plass samtidig selv om dere er flere personer. Da bør du velge en av de andre metodene.

1

Du vil skifte et enkelt bord, men løsner likevel tre bord og slår ut spikrene med gjennomslagsdor som i de første to trinn under «Vinkelmetoden». I et spikerhull i det midterste bordet borer du så en stor krok, og med en skrutrekker løfter og lirker du bordene opp. Gir de seg ikke, løsner du flere.

2

Som beskrevet under «Vinkelmetoden», brukes ei løs fjær når det nye bordet legges i. For å få fjæra inn i nota kan du ta litt av kantene med høvel. Skal du bruke bordene om igjen, byttes de rundt for å minske risikoen for å treffe gamle spiker. Press og lirk til alt er nede. I de gamle spikerhullene bruker du spiker som er tykkere enn de gamle.

05
Den enkleste metoden 2 Trinn

Denne metoden er ofte den eneste mulige - og nesten alltid den raskeste.

Den kan også brukes når gulvet er spikret med skjul-te spiker, du behøver bare løsne bordene du vil skifte ut. Metoden kan også bru-kes selv om du skifter et svært langt bord.

Til gjengjeld forutsetter metoden at du skifter helt ut minst ett av bordene i det gamle gulvet.

Og ofte kan du bli nødt til å kombinere teknikkene fra flere av de tre metode-ne som er vist.

1

Som under «Buemetoden» går vi ut fra at du vil skifte et enkelt bord. Dette kapper du som ved «Vinkelmetoden» slik at det går fri av gulvlista. Er gulvet spikret skjult, kan du ikke slå spikrene ned i bjelken. Med for eksempel ei sirkelsag deler du da i stedet bordet på langs med to snitt og fjerner restene.

2

Det nye bordet kan også her legges med ei løs fjær. Den avgjørende forskjellen er at du i notsiden stemmer vekk «underleppa» slik at du kan vippe bordet ned over den gamle fjæra - i lim for å gi nabobordet den støtta underleppa normalt gir. Bordene dykkertspikres og spikrene skjules med formtre eller treplugger.

Video

TEKNIK: Kloss opp terrassetilfarere

Med justerbare kiler blir det helt nøyaktig

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Tregulv