Luksus i massiv eik

Finnes det noe mer lekkert enn en fiskebeinsparkett? I tillegg til høy klasse, får du også et gulv som er så godt som umulig å slite ut med et gulv i massiv eik. Det er ikke enkelt å legge, men hvis du gjør som oss, kan du gi stuen et både eksklusivt og luksuriøst preg.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
6 dager
Pris
1.000 kr/m².
fiskebeinsparkett

Det er et vanskelig håndverk å legge fiskebeinsparkett, men når du får kontroll, går det lettere.

Intro

Når du legger en fiskebeinsparkett, er det avgjørende at du bruker tid på å få lagt den første stripen gulvstaver helt perfekt. Når du har gjort det, kan du gi full gass.

LES OGSÅ: SLIK: Leggning av fiskebeinsparkett.

I gjør det selv veiledningen går vi gjennom 7 trinn til et flott fiskebeinsparkett. Vi viser hvordan du:

 • lager første prøveopplegging
 • limer den første stripen på gulvet
 • bygget ut gulvet til begge sider
 • avslutter pent av inn mot endeveggen
 • legger fiskebeinsparkett i innvendige hjørner
 • legger fiskebeinsparkett i utvendige hjørner
 • sliper, sparkler og oljer gulvet

Veiledning

01
Gjør først en prøveopplegging 4 Trinn

For å sikre at gulvet kommer til å ligge riktig, gjør du først en prøveopplegging fra vegg til vegg med enkelte staver. Når du måler opp, skal du sørge for å avslutte med minst en kvart stav mot veggen. Ellers blir det vanskelig å avslutte pent.

Deretter markerer du senterlinjen, midt i rommet, til den første rekken. Det skal være 8-10 mm til veggen rundt hele gulvet, slik at det kan bevege seg.

1

Lag en prøveopplegging av gulvet fra vegg til vegg med en rekke enkeltstaver. Avslutt med minst en kvart stav mot veggen; ellers blir det vanskelig å avslutte pent.

2

Marker senterlinjen til den første stripen, lag en strek i hele rommets lengde og legg opp to staver. Husk å notere om høyre eller venstre stav var fremst i oppmålingen.

3

Skjær en trekant, som hjelper deg å holde senterlinjen. Bruk trekanten til å sikre at gulvstripen kommer til å ligge i helt riktig vinkel. Skru eventuelt fast trekanten i gulvet.

4

Legg ut de første stavene, og mål opp hvor limet skal være. Sørg for at minst 5 cm av endene er uten lim i den første stripen. Strek opp hvor stavene slutter i hele rommets lengde (kantstreken).

02
Lim den første stripen på gulvet 5 Trinn

Etter å ha streket opp senterlinje, kantstrek og limstreker og laget en prø­ veopplegging, er du klar til å lime den første stripen staver til gulvet.

Gulvstavene settes sammen i fjær og not, og limes med parkettlim som påfø­ res undergulvet med en tann sparkel.

Det mest opplagte er å trekke på limet på langs, men det gjør det vanske­ lig å se senterlinjen. Trekk det i stedet på i samme retning som stavene, så du kan se den viktige streken.

1

Fordel limet mellom kantstrekene, og sørg for at det er trukket “skjevt” på. Da kan du kan se senterlinjen, som det er viktig å holde øye med.

2

Sørg for at stavene følger senterlinjen og kantstreken, og pass på at stavene sitter tett sammen. Du kan godt rette på dem, men vær forsiktig: et for hardt slag kan ødelegge hele gulvstripen.

3

Fordel lim på stavene i stedet for på gulvet, når du kommer til enden av rommet. Da er det enklere å unngå at det blir lagt på for mye lim.

4

Når du ikke kan komme lenger eller skal avslutte for dagen, skal du sørge for at overskytende lim fjernes. Det gjøres enklest med en japansparkel.

5

Avslutt med å plassere noen pakker med staver oppå hele den første stripen. Ta deretter pause til dagen etter, fordi stavene veldig lett kan skli når limet ikke er tørt.

03
Bygg ut gulvet til begge sider 4 Trinn

Nå har du den første stripen, og du har kontroll på teknikken. Derfor er du klar til å gi gass og lime staver til både høyre og venstre.

Det er viktig at du holder avstanden til veggen og får lagt trestavene i riktig vinkel. Sørg for at det ikke kommer lim på andre steder enn de områdene der du er i ferd med å legge staver.

1

Start med å fordele lim på de første 3-4 stavene, og sørg for at de er satt godt sammen mot hverandre og den første stripen. Bank forsiktig med hammeren.

2

Bruk trekanten til å justere de første stavene. Bruk kiler mot veggen til å holde stavene fiksert, så de holder vinkelen.

3

Sørg for at det bare kommer lim på de områdene du rekker å legge staver. Rekker du å legge flere striper, gjør det ikke noe at limet går utenfor en stripe.

4

Bruk en gummihammer til å slå stavene sammen. Slå “skrått” oppå stavene, så de glir sammen, og du unngår å skade kantene. Sørg for å fjerne overskytende lim ved endene ved pauser. Lukk igjen limspannet når du ikke bruker det.

04
Avslutt pent inn mot endeveggen 5 Trinn

I hver ende av rommet blir det trekant­ hull som skal fylles. Sett sammen en rekke staver til en trekant, og sørg for at de vender riktig vei med fjær og not.

Mål avstanden på det trekantede hullet inn mot veggen, og trekk fra 8­10 mm. Overfør målene til de stavene du har satt sammen, og tegn opp. Sta­ vene tas fra hverandre igjen, og kappes til med en kappsag.

1

Sett stavene midlertidig sammen til en trekant, som skal sages til og fylle hullet mot veggen. Ikke lim dem sammen ennå.

2

Mål avstanden, og overfør målet. Strek opp på de stavene du midlertidig har satt sammen. Kapp stavene med en kappsag.

3

Legg lim på de stavene som skal dekke trekanten, og legg alle stavene til du bare har de to siste stumpene igjen.

4

Avslutt med å lime sammen de to siste stumpene, før du setter dem i hullet. Dermed er det trekantede hullet utfylt.

5

Bruk kiler til å presse stavene sammen. Legg en pakke nye staver oppå gulvet, og fjern kilene. Ellers blir de limt fast.

05
Slik klarer du et innvendig hjørne 4 Trinn

Det blir utfordrende når du skal føre gulvet helt inn i et hjørne eller rundt et lite veggstykke. Her blir gulvleggingen til et puslespill, der du må skjære presist for å få gulvet til å passe sammen.

Bruk avskårne staver som puslespillbrikker. Gjør deg flid med oppmålingen, slik at du unngår unødig svinn.

1

Legg en kloss inn mot veggen, slik at du kan måle avstanden. Overfør målet til staven, og skjær den til. Husk å trekke fra 8-10 mm, så gulvet kan bevege seg.

2

Ta den staven som er skåret til i lengden, og legg den helt inn i hjørnet. Sett en strek fra hjørnet, og marker på den hvor langt staven stikker utover den andre enden.

3

Marker innhakket som skal sages fra begge sider. Etterpå kommer den til å passe perfekt i hjørnet.

4

Hold avstanden til hjørnet med kiler. Lim fast den tilskårede hjørnestaven. Finn en restebit, og skjær en liten trekant av den til bruk helt innerst i hjørnet.

06
Slik klarer du et utvendig hjørne 4 Trinn

Ved utvendige hjørner skal du være våken, hvis du skal lage en flott avslutning. På samme måte som ved innvendige hjørner, er det viktig at du er nøye med å måle opp og tegne på gulvstavene, slik at de kan sages til. Det blir nødvendig å skjære helt nøyaktig for å få det til å passe.

1

Mål avstanden inn til veggen, og strek opp målet på staven. Her er avstanden 3 cm, men vi trekker fra 10 mm, så gulvet får rom til å bevege seg.

2

Bruk en avskåret stav til å tegne opp vinkelen, slik at det passer rundt hjørnet.

3

Skjær vekk det opptegnede, så staven passer i hjørnet. Bruk en stikksag, og vær nøye med å sage presist.

4

Her er det nødvendig å fjerne litt av noten, ellers vil ikke neste stav passe.

07
Gulvet slipes, sparkles og oljes 4 Trinn

Først slipes gulvet plant med korn 60, slik at overgangene mellom stavene forsvinner. Deretter skal gulvet helsparkles med en ferdigblandet spesiell sparkelmasse. Så skal det legges på grunnolje med en 60 cm sparkel før det poleres med maskin. Når det meste av oljen er borte, polerer du etter med en bomullsklut på poleringsmaskinen.

1

Slip gulvet plant med en gulvsliper. Maskinen kan leies. Slip med korn 60, til alle overgangene er fjernet.

2

Gulvet helsparkles med en ferdigblandet spesiell sparkelmasse. Den røres opp med litt vann, så den føles som softis. Slip deretter med korn 80, 100 og til slutt 120.

3

Legg på grunnolje på med en sparkel, og fordel det på gulvet, litt på samme måte som du skraper vekk vann på et badegulv. Gjør det på cirka 10-15 m² om gangen.

4

Poler med maskin og en hvit polerskive. Når det meste av oljen er borte, polerer du etter med en bomullsklut på polerskiven.

Materialer

 • Eikestaver, 70 x 350 x 15 mm
 • Parkettlim
 • Kiler av tre eller plast
 • Sparkelmasse, eik
 • Gulvolje

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne
 • Kapp-/gjærsag
 • Japansparkel
 • Gummihammer
 • Gulvpoleringsmaskin

Tidsforbruk

3-6 dager for 20 m².

Pris

500-1000 kroner per m².

Vanskelighetsgrad

Det er et vanskelig håndverk å legge fiskebeinsparkett, men når du får kontroll, går det lettere.

Tips & Triks

Kom godt i gang

Når du legger en fiskebeins-parkett, er det avgjørende at du bruker tid på å få lagt den første stripen gulvstaver helt perfekt. Når du har gjort det, kan du gi full gass.

TEGN OG LIM PÅ GULVET
Uavhengig av om et rom er kvadratisk eller avlangt, skal du alltid starte gulvleggingen i midten av rommet. Ved den første stripen gulv holdes 5 cm i sidene fri for lim, så det er mulig å finjustere med de neste rekkene. På de resterende rekkene smøres det lim på hele staven.

LAG EN HJELPETREKANT
For å få hjelp til å legge gulvet helt rett, skal du lage en likebeint, rettvinklet trekant. Sørg for at spissen av trekanten følger midtlinjen du har streket opp. Legg stavene inn mot trekanten - da er du sikker på at de ligger rett. Vær forsiktig med å skru, hvis du har gulvvarme.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...