Slik legger du tregulv rundt rør

De fleste tregulv er ganske enkle å legge, men det kan være en utfordring å komme seg pent rundt vann- og varmerør. Det finnes forskjellige metoder, avhengig av om det er snakk om ett eller to rør, og om rørene sitter på tvers eller langs av bordene.

Et tregulv har helt tette sammenføyninger, og det gjelder å legge bordene rundt rør, så sammenføyningene blir helt tette også her.

Et tregulv har helt tette sammenføyninger, og det gjelder å legge bordene rundt rør, så sammenføyningene blir helt tette også her.

Helt tett med "kile" i gulvbordet

1. Med ett rør er det ganske enkelt, med to rør er det litt verre. Begynn med å markere rørenes plassering på gulvbordet (husk 8 mm luft til veggen). Merk opp til hullet du skal bore ved midten av rørene.

2. Hullene til de to rørene bores ut med et koppbor (også kalt en hullsag. Diameteren skal være 10 mm større enn røret, slik at det kommer til å bli cirka 5 mm luft rundt hele røret.

3. En kile sages ut av bordet. Sidene vinkles 20-25 grader fra hullene ut mot kantene, og sagbladet settes også på skrå, cirka 25 grader, slik at oversiden av det avskårede stykket blir bredest.

4. Legg på rikelig med trelim, og sett kilen på plass. Trekk opp og inn på rørene, slik at kilen blir sittende tett og havner helt i plan med gulvet.

5. Mens limet tørker, settes kilen i spenn ved å trykke en avstandskile ned mellom kilen og veggen. Overskytende lim fjernes med en fuktig klut.

RØR MIDT MELLOM TO LANGSGÅENDE GULVBORD

1. Det første gulvbordet langs veggen sages til i bredden slik at det er 8 mm luft til veggen når den andre kanten er midt på rørene. Marker rørene.

2. Bordene legges med langside mot langside, og hullene bores med et koppbor – 10 mm større enn rørenes diameter, så det blir luft rundt rørene.

3. Det ytterste bordet legges på plass med avstandskiler mot veggen, og det neste bordet bankes på plass. Bruk en slagkloss, så fjæren beskyttes.

RØR MIDT MELLOM TO TVERRGÅENDE BORD

1. Gjelder det kun ett enkelt rør, og kan du planlegge bordene slik at det blir i en tverrskjøt, kan du streke opp der to bord møtes ende mot ende.

2. Fjern bordene, og sett dem sammen i enden. Deretter borer du et hull midt i sammenføyningen med et bor som har en diameter som er 10 mm større enn røret.

3. Bordene støtes sammen rundt røret, og settes sammen i fjær og not. Har du vært nødt til å kappe et bord, skal sammenføyningen sikres med lim.

TIPS: Luft rundt rørene

Det er viktig at det er godt med luft rundt rørene. Gulvbordene utvider og trekker seg sammen avhengig av luftfuktigheten i rommet. Er det ikke tilstrekkelig luft rundt rørene, vil gulvet knirke mot dem når luftfuktigheten er høy. Avstanden mellom rørene og gulvet dekkes uansett med en gulvrosett, så heller litt for mye luft enn for lite.

Koppbor til helt nøyaktige hull

Koppbor eller hullsager, som de også kalles av mange produsenter, kan kjøpes enkeltvis. Men driver du jevnlig med gjør det selvprosjekter, kan det lønne seg å kjøpe et sett med de mest vanlige størrelsene + et sentreringsbor.

Koppborene finnes i to varianter. Den ene med sagtenner til hull i gipsplater, tre, laminerte plater, sponplater, kunststoffplater, PVC, metall og rustfritt stål. I tillegg får du koppbor med diamantskjær til boring av hull i fliser og andre harde materialer.

    Akkurat nå leser andre ...