Fald på belægning

SIKKERHET: Riktig fall sørger for å lede regnvann vekk fra huset, slik at sokkelen holdes tørr.

MÅLEPLAN – MED INNEBYGGET FALL
Måleplan - med indbygget fald 1. En belegning bør ha et fall på minst 1,5 cm per meter, slik at regnvann raskt ledes vekk. Fallet etableres i bærelaget under belegningen.
Måleplan - med indbygget fald2. Først avgrenses området, slik at du kan lage et måleplan som sikrer fallet. Slå påler i bakken 30-40 cm utenfor området der belegningen skal ligge. Da står de ikke i veien når du skal grave.
Måleplan - med indbygget fald3. Området avsettes med snorer, slik at de krysser hverandre der hjørnet på belegningen skal være. Sjekk målene, og flytt eventuelt pålene litt, slik at alle hjørnene er vinkelrette.
Måleplan - med indbygget fald4. Sett høydemarkeringer på pålene. Merk først opp samme høyde på pålene i begge ender av det strekket som skal ha fall.
Måleplan - med indbygget fald5. Hvis belegningen er 3 meter lang, skal fallet være 4,5 cm. Mål derfor 4,5 cm ned, sett en ny strek, og flytt snoren dit. Nå danner snorene et plan med innlagt fall, som du alltid kan måle ned fra.

TIPS: HJØRNER I VINKEL

Vil du sikre helt vinkelrette hjørner på en belegning, kan du ta de to diagonalmålene fra hjørne til hjørne. Er målene like, er hjørnene nøyaktig 90 grader. Hvis det ikke er tilfellet, må du justere litt på pålene som avgrenser belegningen.

VIKTIG: FAST BUNN!

Før du fyller grus i utgravingen og begynner å etablere fall, skal du sikre at råjorden er stampet godt sammen med en platevibrator.

FORSKJELLIGE MULIGHETER TIL ETABLERING AV FALL
Krydslinjelaser KRYSSLINJELASER Krever litt erfaring før du får full glede av den. Til gjengjeld kan den raskt hjelpe deg å lage et måleplan, som du setter opp med utspente snorer.
SlangevaterpasSLANGEVATERDette krever litt øvelse, men det er billig. Metoden utnytter at vannet står like høyt i begge ender av en vannslange, og viser samme høyde over store avstander.
RotationslaserROTASJONSLASERDen roterende laserstrålen gir oversikt over området – også i fullt dagslys. Den er for dyr å kjøpe, så lei den et par timer, og bruk den til å sette opp snorer med.
Langt vaterpasLANGT VATER Et langt vater holder kontroll på et par meter om gangen. På større avstander er det derfor ideelt å supplere med en krysslinjelaser.
SnorvaterpasSNORVATERBillig, men dessverre ikke særlig nøyaktig, og kan kun gi deg en idé om fallet. Heng et vater en tredjedel fra hver ende, og sjekk at snoren er spent ut skikkelig.
AVRETTINGSRØR (LIRER): RETT OPP SETTELAGET ETTER DEM
AfretningsrørFallet etableres i bærelaget, det vil si før det øverste settelaget. Fallet styres med snorer som spennes ut allerede før du begynner å grave.
AfretningsrørNår settelaget er lagt ut, legger du ut to lange rør eller bord, med overkanten der steinene skal legges. Da kan du bruke dem til å rette opp settelaget i riktig høyde. Rørene/bordene legges vannrett i den retningen det ikke skal være fall. Det ene legges lavere enn det andre, slik at de til sammen danner ønsket fall.