Slik etablerer du fall på belegningen

Fallet er avgjørende når du skal legge ny belegning. Et riktig fall sikrer at regnvannet ledes bort fra huset og at sokkelen holdes tørr.

Fald på belægning

Riktig fall sørger for å lede regnvann vekk fra huset, slik at sokkelen holdes tørr.

Belegninger av stein og heller skal legges med fall, så du sikrer at regnvannet raskt kan renne vekk.

Hovedregelen sier minst 1,5 cm per meter til en terrasse.

Til en innkjørsel er 2 cm per meter passe. Fallet etableres lenge før du begynner å legge selve steinene, og hele jobben starter med et måleplan, som du bruker som utgangspunkt for resten av arbeidet.

Måleplan - med innebygget fall

1

En belegning bør ha et fall på minst 1,5 cm per meter, slik at regnvann raskt ledes vekk. Fallet etableres i bærelaget under belegningen.

LES OGSÅ: Slik lager du et bærelag

2

Først avgrenses området, slik at du kan lage et måleplan som sikrer fallet. Slå påler i bakken 30-40 cm utenfor området der belegningen skal ligge. Da står de ikke i veien når du skal grave.

3

Området avsettes med snorer, slik at de krysser hverandre der hjørnet på belegningen skal være. Sjekk målene, og flytt eventuelt pålene litt, slik at alle hjørnene er vinkelrette.

4

Sett høydemarkeringer på pålene. Merk først opp samme høyde på pålene i begge ender av det strekket som skal ha fall.

5

Hvis belegningen er 3 meter lang, skal fallet være 4,5 cm. Mål derfor 4,5 cm ned, sett en ny strek, og flytt snoren dit. Nå danner snorene et plan med innlagt fall, som du alltid kan måle ned fra.

Hjørner i vinkel

Vil du sikre helt vinkelrette hjørner på en belegning, kan du ta de to diagonalmålene fra hjørne til hjørne.

Er målene like, er hjørnene nøyaktig 90 grader.

Hvis det ikke er tilfellet, må du justere litt på pålene som avgrenser belegningen.

LÄS OCKSÅ: Så använder du dig av bärlager

Forskjellige muligheter til etablering av fall

KRYSSLINJELASER
Krever litt erfaring før du får full glede av den. Til gjengjeld kan den raskt hjelpe deg å lage et måleplan, som du setter opp med utspente snorer.

LES OGSÅ: Test av krysslasere

SLANGEVATER
Dette krever litt øvelse, men det er billig. Metoden utnytter at vannet står like høyt i begge ender av en vannslange, og viser samme høyde over store avstander.

ROTASJONSLASER
Den roterende laserstrålen gir oversikt over området – også i fullt dagslys. Den er for dyr å kjøpe, så lei den et par timer, og bruk den til å sette opp snorer med.

LANGT VATER
Et langt vater holder kontroll på et par meter om gangen. På større avstander er det derfor ideelt å supplere med en krysslinjelaser.

SNORVATER
Billig, men dessverre ikke særlig nøyaktig, og kan kun gi deg en idé om fallet. Heng et vater en tredjedel fra hver ende, og sjekk at snoren er spent ut skikkelig.

Avrettingsrør (lirer)

Rett opp settelaget etter dem.

Fallet etableres i bærelaget, det vil si før det øverste settelaget. Fallet styres med snorer som spennes ut allerede før du begynner å grave.

Når settelaget er lagt ut, legger du ut to lange rør eller bord, med overkanten der steinene skal legges. Da kan du bruke dem til å rette opp settelaget i riktig høyde. Rørene/bordene legges vannrett i den retningen det ikke skal være fall. Det ene legges lavere enn det andre, slik at de til sammen danner ønsket fall.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger