Smart flytebrygge: Bygg den på en helg

En flytebrygge er en både smart og enkel måte å komme seg tørrskodd ut i båten på.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En dag
Pris
10.000 kroner

Intro

En flytebrygge er en både smart og enkel måte å komme seg tørrskodd ut i båten på. Pontongene gjør at bryggen kan bevege seg opp og ned etter bølger og skiftende vannstand – og som fiske- eller badeplattform på hytta, er den nesten uunnværlig! Flytebryggen kan også bygges om til en badeplattform, som kan trekkes ut på vannet.

Veiledning

Flytebryggen kan også bygges om til en badeplattform, som kan trekkes ut på vannet.

De pontongene vi bruker her, er kjøpt i Danmark. Du kan lese mer om dem på nettsiden www.cnfritid.dk. Men du kan for eksempel også bruke gamle tønner, hvis du forsikrer deg om at de er tette.

Bygg rammen

Størrelsen på rammen bestemmes av hvilke og hvor mange ponton- ger du skal bruke. Pontongene våre har et innhakk, som rammen skal hvile på. Selve pontongen måler 45 x 120 cm, mens feltet innenfor innhakket er 28 x 108 cm.

I vårt tilfelle bruker vi seks ponton-ger, med en samlet bæreevne på cirka 500 kg. Det går opp hvis bjelkene som danner den ytre rammen kappes på 248 og 201,5 cm.

1

Lekten (C2) skrus fast med vinkelbeslag og 4 x 35 mm syrefaste skruer i midten, der den møter lekten (C1). Den er nemlig plassert slik at du ikke kan komme til for å skru inn i endeveden på lekten (C2).

2

Øyebeslag skrus fast i de to hjørnene som vender vekk fra land. Når plattformen ligger i vannet, skal to jernrør gå gjennom øyene og ned i bunnen på vannet, for å holde bryggen på plass.

3

Lektene (A) og (B) legges opp og skrus sammen, når de er kappet til. Det er pontong ene som bestemmer lengden. I vårt tilfelle skal lektene (A) være 208 cm, mens lektene (B) skal være 201,5 cm

4

Mål opp til lektene (C1) og (C2), etter at rammen er lagt løst oppå pontongene. Her skal lektene passe i hakket på pontongene, og de skal være 117,3 cm.

5

Lektene (C1) skrus fast med 6 x 120 mm syrefaste skruer i endeveden i begge ender. Buer lektene, kan de tvinges på plass med en lang skrutvinge.

6

Lektene (D) og (E) skrus fast når de er skåret til etter rammen. I vårt tilfelle skal lektene (D) være 31,5 cm. Lektene (E) skal være 138 cm. Lektene (D) skal passe ned i sporet på pontongen.

7

Vinkelbeslag skrus på innsiden av rammen med 4 x 35 mm syrefaste skruer i de ytterste hjørnene for å styrke rammen.

Sett på pontonger

Når rammen er ferdig, skal pontongene monteres. Det gjøres ved hjelp av stropper, som skrus inn i rammen med skruer og spennskiver.

1

Stroppene skrus fast til rammen med 4 x 35 mm syrefaste skruer og spennskiver, etter stroppen er spent rundt pontongen og rammen.

2

Bryggen er klar til å bli kledd når hver pon-tong er satt fast med en stropp i hver ende.

Kle bryggen

Her kler vi bryggen med trykkimpregnerte bord på 19 x 100 mm. Normalt er det for spinkelt til for eksempel en terrasse, men på en flytebrygge gjelder det å holde vekten nede.

Mellomrommet mellom bordene skal være 2-5 mm. Da er det plass nok til at bordene kan utvide seg, men samtidig ikke plass nok til at en tå kan sette seg fast i mellomrommet, når du går barføtt på bryggen.

1

Bordene (H) legges løst på. Er bordene like pene på begge sider, vendes kjerneveden opp. Hvis de senere buer seg, vil de da normalt løftes på midten, så vannet renner av.

2

Det ytterste bordet i hver ende av bryggen skrus fast med 4 x 40 mm syrefaste skruer. Spenn en snor mellom dem, som du kan rette inn etter.

3

Bordene skrus fast i begge ender, med unntak av ett enkelt bord på midten. I forkant er bordene rettet inn etter snoren, og mellomrommet er jevnt på 2-5 mm. Bruk to skruer på hver underliggende lekt.

4

De underliggende lektene (B2, E og L) strekes opp, og bordene skrus fast etter strekene. Til slutt monteres det siste bordet (H).

Tips

Sammensetting

Forbindelsesbroen og flytebryggen forbindes til hverandre med stabelhengsler. Da kan de tilpasse seg bølger, skiftende vannstand og vekt når du går på broen og bryggen. På broen monteres heng slene med lange bolter og muttere ned gjennom rammen. Det siste hengselet skrus først helt fast når de to konstruksjonene forbindes ute i vannet. Ellers får du ikke på hengselet.

1

Rammen til broen skrus sammen med 6 x 120 mm syrefaste skruer, etter at lektene (F, G og K) er skåret ut. Broen er 80 cm bred, og rammen 75 cm bred. Dekket skal stikke ut 2,5 cm på hver side.

2

Lektene (K) er skåret skrått på undersiden i enden som skal settes sammen med flyteplattformen. Da støter de ikke mot hverandre.

3

Bordene (J) fordeles på forbin­ delsesbroen, på samme måte som vi gjorde på flytebryggen.

4

Bordene rettes inn etter en snor og skrus fast med 4 x 40 mm syre­ faste skruer i begge ender.

5

Tauet stikkes gjennom hull som er boret i rammen, i den enden av broen som skal ligge på land. Det skal brukes til å holde fast broen.

Bygg broen

For å kunne komme tørrskodd fra land og ut på flytebryggen, skal det bygges en for­ bindelsesbro. Den får montert en enkel pontong i den enden som settes sammen med bryggen, og festes til bryggen med stabelhengsler. Når du bruker hengsler, kan de to konstruksjonene nemlig tilpasse seg bølgene og skiftende vannstander.

1

Det ene hengselet spennes fast med tre stk. 8 x 160 mm galvaniserte bolter og muttere gjennom forborede hull. I den andre siden bores hullene, men kun én av de tre boltene monteres i første omgang.

2

Pontongen spennes fast under broen med stropper. De skrus inn i rammen med 4 x 35 mm syrefaste skruer og spennskiver.

3

Den andre delen til hengslene monteres på flytebryggen, så de passer med hengselsdelen på broen. Begge skal peke inn mot midten, slik at hengslene ikke faller av når bryggen står på vannet.

Sjøsetting

Når bryggen og broen skal på vannet og settes sammen, er det en klar fordel med et par ekstra hender - både til å bære den tunge bryggen, og særlig når du skal sette sammen hengslene mellom broen og bryggen.

Fordi bryggen flyter på vannet, er det viktig at den kan bevege seg fritt opp og ned.

1

Jordankrene skrus ned i bakken, der broen skal settes fast på land. Er underlaget mykt, kan du eventuelt legge noen store steiner som underlag under broen. Da unngår du at broen graver seg ned i underlaget når den vipper opp og ned i takt med bølgene.

2

Det kan være vanskelig å få satt sammen hengselsdelene. Derfor er det en fordel med et ekstra par hjelpende hender.

3

Den løse hengselsdelen vris på plass, slik at den fanger motsatsen på bryggen. Hengselet spennes fast med de to siste 8 x 160 mm galvaniserte boltene og mutterne.

4

Forbindelsesbroen festes med tauet, som allerede er montert på undersiden av broen.

5

To galvaniserte vannrør stikkes gjennom de to øyebeslagene, og bankes ned i bunnen av vannet. Det gjør at bryggen holder seg på plass, men likevel fritt kan bevege seg opp og ned i bølgene.

Bygg i stedet en badebrygge

Flytebryggen kan enkelt bygges om til en badebrygge, som kan trekkes ut på vannet. Filtteppe, lister, stige og materialer til anker blokker kan du kjøpe for omkring en tusenlapp i tillegg, og ombyggingen kan gjøres i løpet av noen få timer.

Når badeplattformen er trukket ut på vannet, forankres den med et tau eller en kjetting til en ankerblokk.

1

Et kraftig filtteppe rulles ut over plattformen, og monteres i den ene enden med en list som skrus fast.

2

Filten spennes stramt ut, og holdes på plass rundt kanten med lister som skrus inn i rammen. Bruk syrefaste skruer.

3

Overskytende filt skjæres vekk, rett under listen som holder den på plass. Bruk en skarp hobbykniv.

4

En badestige monteres på badeplattformen. Trinnene kan først monteres når badeplattformen ligger på vannet.

Støp dine egne ankerblokker
Du kan enkelt og billig støpe din egen ankerblokk, til forankring av badeplattformen ute på vannet. Du stikker bare en bøyd jernstang ned i et spann og fyller det opp med betong. Når betongen er tørr, er ankeret klart til bruk.

Materialer

45 x 95 mm, trykkimpregnert furu:

 • 2 stk. (A) à 248 cm
 • 3 stk (B1, B2 og B3) à 201,5
 • 4 stk. (C1 og C2) à 117,3 cm
 • 4 stk. (D) à 31,5 cm
 • 2 stk. (E) à 138 cm
 • 3 stk. (F) à 66 cm
 • 2 stk. (G) à 120 cm

19 x 100 mm furu, trykkimpregnert:

 • 24 stk. (H) à 248 cm
 • 29 stk. (J) à 80 cm

Dessuten:

 • 2 bord (K) à 300 cm, trykkimpr., 45 x 120 mm
 • 2 lekter (L) à 138 cm, trykk­ impregnert, 38 x 76 mm
 • Syrefaste skruer, 6 x 120 mm
 • Syrefaste skuer, 4 x 35 mm
 • Syrefaste skruer, 4 x 40 mm
 • 6 vinkelbeslag, galvaniserte
 • 7 flytepontonger
 • 2 øyebeslag
 • 2 stabelhengsler, galvaniserte
 • 2 galvaniserte jernrør à 4 meter
 • 2 jordanker, 85 cm
 • 6 M8 x 160 mm galvaniserte bolter med tilhørende muttere
 • 14 stropper
 • 28 spennskiver, galvaniserte, 5,3 x 15 mm
 • Tau, 9 mm

Tidsforbruk

Alt kan bygges på én effektiv dag, etter at alle materialer er på plass.

Pris

Flytepontonger er dyrt. Kjøper du dem ferdig, passerer bryggen fort 10.000 kroner. Bruker du gamle tønner eller noe annet, blir prisen mye hyggeligere, for alt annet klarer du for cirka 2500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er et stort prosjekt. Men det er oversiktlig og greit.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Funksjonell badebrygge

Flytebryggen består av en flyteplattform, som ligger et stykke ute på vannet, forbundet til land med en landgang. Bryggen kan bevege seg opp og ned etter skiftende vannstand.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Rammen

Rammen består av lekter i ett enkelt lag, der det er laget plass at til pontongene kan spennes fast.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Beslag til anker

På plattformens to hjørner, som vender vekk fra land, er det montert beslag til ankerfeste.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Justerer seg etter vannstanden

Bryggen og plattformen holdes sammen med hengsler, slik at de kan bevege seg i forhold til hverandre når vannstanden stiger eller synker.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bordene skrus fast

De ytterste bordene skrus fast i hver ende av plattformen og brukes til å rette inn resten av kledningen etter ved hjelp av en snor.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fra flytebrygge til badebrygge

Flytebryggen kan bygges om til en badebrygge med filtteppe, lister, stige og ankerblokker.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Tips & Triks

Lag avstand til rettesnoren
Hvis rettesnoren er helt plan med enden av bordene, kan ett enkelt feilplassert bord lett dytte til snoren og gjøre hele kledningen skjev. Legger du en malerpinne eller noe lignende under, skaper du en avstand som gjør det mye enklere å rette inn etter snoren.

SE BYGGEVEILEDNINGEN: Bygg gapahuk selv tegning

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Badebrygge