Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det har blitt lenger mellom de naturlige reirplassene. Fuglene vil derfor sette pris på kasser som kan erstatte de gamle hule trærne som det ikke er plass til i våre velpleide hager. Denne kassa er en spennende variant av den enkle med ett rom med hull som vi ellers pleier å lage. Vi så kassa på Færøyene ved bygda Gjogv på nordøstkysten av Eysturoy der vindfanget gir stærene en velkommen ekstra beskyttelse mot den sterke vinden. Denne fuglekassa kan du også innrede til andre fugler. Ved å forandre på størrelsen på hullet og bunnen og avstanden fra reirplassen til vindfanget, kan den tilpasses andre fugler. Det leser du mye mer om på for eksempel www.dof.dk der fugle eksperter gir mange gode råd.