Bygg massivt villmarkspanel til lavpris

Kjøper du en utleggssortering av villmarkspanel fra et sagbruk, kan du bygge et flott, levende gjerde med lang holdbarhet til en rimelig penge. Du kan faktisk klare å bygge et to meter høyt gjerde for cirka 300 kroner per meter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
300 kroner/m
Villmarkspanel til lavpris

Plankerne afbarkes før brug og håndsorteres, så de uregelmæssige former kommer til at passe sammen.

Intro

Panelbordene monteres til et skjelett av trykkimpregnerte stolper og spikerslag, etter at de uregelmessige bordene er sortert slik at de passer sammen. Resultatet blir rustikt, flott og holdbart.

LES OGSÅ: Flott, rått og holdbart raftegjerde

Billige panelbord fra et sagbruk

Utleggssortering av villmarkspanel egner seg ikke som kledning på et hus. Men på et rustikt gjerde eller en levegg er det mer enn godt nok. Kontakter du et sagbruk som selger villmarkspanel, har de ofte en utsortert kvalitet som de selger billig, kanskje til 10-15 kroner per løpemeter. Bordene i denne artikkelen er kasserte bord av eik, fra et sagbruk i Tyskland. Bordene ble levert som en stor pakke med barkkanter på.

Vi begynner med å plukke vekk ubrukelige bord og sortere dem, slik at vi får et gjerde der formen på plankene passer sammen, og vi får en jevn flate som ikke har hull fordi bordene ikke passer sammen.

Kjøper du grove utsorterte panelbord, kan du oppleve at du får dem levert med barken på. I så fall er det en god idé å avbarke dem før du bruker dem. Barken vil tørke og falle av uansett, og det er dumt om den gjør det etter at du har montert bordene. Det blir i så fall stygt, og det kan være skader under barken.

Last ned gjør det selv veiledningen og få oppskriften på et massivt villmarkspanel

I denne gjør det selv veiledningen får du en komplett materialliste til villmarkspanelet. Vi viser også trinn for trinn hvordan du:

  • setter opp stolpene
  • avbarker og monterer plankene

Det er ingen av delene i prosessen som er vanskelig, men du må være nøyaktig når du plasserer stolpene og sørge for at de står solid fast.

Veiledning

01
Stolpene settes opp 10 Trinn

Når plassen er ryddet, skal det lages et skjelett til gjerdet. Det består av trykk­ impregnerte stolper, som forbindes med tverrgående spikerslag.

For at gjerdet skal bli rett, skal det settes opp etter en snor som spennes ut mellom den første og siste stolpen, slik at de øvrige stolpene kan rettes inn på linje etter snoren.

Vær nøye med å sette stolpene helt rett, og sørg for at de står solid - den kompakte kledningen er nemlig tung.

1

Grav hull til stolpene. Her bruker vi et jordbor etter først å ha stukket kanten til hullet med en spade. Har du mye stein i bakken, må du grave hullet med spaden.

2

De to endestolpene skal stå loddrett i begge retninger. Her spenner vi fast et vater på hver side. Da er det enkelt å se når stolpen står helt i lodd.

3

Stolpen stampes fast ved å fylle grus i hullet når stolpen står rett. Her stampes grusen med en kraftig jernstang. Når det nederste laget er stampet, fylles det på mer grus som også stampes. Sjekk fortløpende at stolpen står rett.

4

Spenn ut en snor mellom endestolpene når de står perfekt. Du skal spenne ut to snorer - en cirka 30 cm over bakken og en i hodehøyde. Snorene skal sitte helt stramt, fordi de er rettesnor for de øvrige stolpene.

5

De øvrige stolpene plasseres med en avstand på cirka to meter. Stolpene rettes inn etter snorene - helt tett på, men uten å røre - slik at de står snorrett. Sjekk at de havner i lodd ved å bruke vateret flittig.

6

Sett spikerslag mellom stolpene når alle stolpene er på plass. Kapp dem litt på overmål i første omgang, mens du måler opp. Her skal den øverste plasseres 180 cm over bakken, den nederste 40 cm over, målt fra overkant på spikerslaget.

7

Kapp til spikerslagene på nøyaktige mål. Lengden varierer litt, fordi avstanden mellom stolpene ikke er nøyaktig den samme. Det går fint med en god håndsag.

8

Monter vinkelbeslag på tverrstiverne, før de plasseres mellom stolpene. Bruk en tømrervinkel til å forvisse deg om at den loddrette delen på vinkelen flukter med endesnittet på spikerslaget.

9

Skru fast spikerslagene til stolpene. Det er en god idé å merke opp på stolpene hvor overkanten på spikerslagene skal være. Vinkelbeslagene settes fast med skruer som passer til.

10

Spikerslagene plasseres vannrett. Her settes de litt høydeforskjøvet, fordi bakken skråner. Sett spikerslaget først fast i venstre side 40 cm over bakken. Når det er vannrett, festes det i den andre siden.

02
Bordene barkes og monteres 8 Trinn

Plankene barkes med en båndkniv - et langt, bredt knivblad med et skarpt skjær og et håndtak i hver ende. Knivbladet plasseres med en vinkel på cirka 15-20 grader mot bordet og trekkes mot deg. På de enkleste bordene - der det bare er bark på kanten - kan du få av barken i ett langt stykke. På vanskeligere bord med bark på flaten tar det lenger tid å få av barken.

Før bordene skal settes opp på gjerdet, er det smart å fjerne barken av dem. Barken vil uansett falle av etter hvert. Du får derfor penest og tettest gjerde ved å barke alle bord før de settes opp.

Bordene skal monteres til skjelettet i to lag - under- og overliggere. Du blir nødt til å pare plankene på forhånd, slik at du får en tett og sammenhengende flate til tross for de forskjellige formene på bordene. Kunsten er å skape et “levende” gjerde, der de uregelmessige bordene kommer til sin rett.

1

Bordene barkes med en båndkniv, som trekkes mot deg i bordets lengderetning. Det er hardt arbeid, men du kan trøste deg med at gjerdet blir mye penere uten bark.

2

Kapp bordene med et skrått snitt i bunnen. Da skaper du en dryppkant, som gjør at vannet lettere renner av dem. I toppen lager du litt overmål, slik at alle kan kappes helt rett til slutt når bordene er satt opp.

3

Kloss opp et rett anlegg i bunnen. Deretter kan du sette bordene på anlegget når de monteres, slik at du får en helt rett og jevn underkant.

4

Skru fast det første bordet. Det flukter med yttersiden på stolpen, og skrus fast med skruer på 5 x 80 mm. Bruk så mange som størrelsen på bordet krever.

5

Sett fast de neste bordene. Du skal på forhånd bestemme deg for hvilke bord som skal monteres utenpå de innerste, slik at du kan tilpasse avstanden riktig. Det er noe du må gjøre med den ujevne størrelsen som disse bordene har.

6

Gi bordene i det ytterste laget et nummer hver, og skriv det samme nummeret på spikerslaget der bordet skal sitte. Da er det enklere å holde styr på alle bordene.

7

Kapp bordene i toppen når det innerste laget er på plass, slik at gjerdet får en rett linje øverst. Vi sager etter en snor, som er satt opp mellom ytterstolpene. Bordene kappes enklest med en dykksag på føringsskinne.

8

Monter de ytterste bordene med 6 x 100 mm skruer, når det innerste laget er på plass. Når alle bordene i det ytterste laget er montert, kappes også disse i toppen med dykksag og føringsskinne.

Materialer

  • Stolper, trykkimpregnerte.
  • 48 x 98 mm trykkimpregnerte spikerslag
  • Villmarkspanel
  • Syrefaste skruer, 5 x 80 og 6 x 100 mm
  • Vinkelbeslag + tilhørende skruer

Spesialverktøy

  • Sirkelsag med føringsskinne

Tidsforbruk

Vi brukte cirka to uker totalt: To dager til å rydde plassen og sette opp stolper, fire dager til å sette opp bordene og cirka en ukes tid til å avbarke bordene - i mindre porsjoner, fordi det er hardt arbeid.

Pris

Du klarer dette for cirka 300 kroner per løpemeter, med utleggs-sortering av villmarkspanel.

Vanskelighetsgrad

Det er ingen deler av prosessen som er vanskelig, men du skal være nøye når du plasserer stolpene, og sørge for at de står solid fast.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...