Gir en fiskebeinskledning unødvendig svinn?

Fiskebeinsmønsteret er ikke bare en elegant, men også en forholdsvis billig løsning, fordi materialene utnyttes nesten til siste stump.

Problem:

Jeg skal lage en levegg, og funderer på hvordan jeg vil ha den til å se ut. Kona har foreslått en flott kledning i fiskebeinsmønster, men blir ikke det veldig dyrt på grunn av det store svinnet når alle bordene må kappes til?

Løsning:

Nei, tvert i mot så er det nok en av de kledningene med minst svinn. Årsaken er at nesten alle avkappede lengder er forskjellige, slik at du hele tiden kan finne et bord som passer blant de avkappede.
På bildet ser du kappet fra det meste av en veggseksjon. Ingen svinnstykker var større enn de stumpene som ligger i spannet på det lille bildet.

Avfall. Så lite skal kastes fra en seksjon i en levegg.

Finn oppskriften på leveggen her

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Gjerde