Bygge et støygjerde og slipp unna bråket fra veien

Er du lei av trafikkstøyen? Bygg et støygjerde, så du kan nyte å sitte ute. Støygjerdet er genialt til å dempe lyden fra biler – særlig lastebiler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
1.000 kr/m

Intro

Mye av støyen kan ørene dine venne seg til å høre. Men det finnes også støy som er så sjenerende at du er nødt til å gjøre noe med det. Hvis du kan. Bor du inn mot en trafikkert vei, har du faktisk muligheten til å redusere støyen fra veien merkbart med et støygjerde.

To typer støygjerder

Det finnes to typer støygjerde: Det reflekterende, der lyden blir slått tilbake, og det absorberende, som “suger” opp lyden. Det er den siste typen vi bygger her, fordi det er det mest effektive. Når det reflekterende gjerdet kaster lyden tilbake, kan du risikere at den f.eks. treffer en stor lastebil og havner i hagen din likevel.

Tettheten er avgjørende for hvor godt et støygjerde virker. Jo tettere det er, desto mer effektivt er det. Det som suger opp lyden, er isolasjonsmaterialet av steinull, som gjerdet skal fylles med. Her bruker vi markplater, som er forholdsvis harde. De er lette å skjære til og stable på plass mellom stolpene, og de tåler å stå ubeskyttet. Det er ikke så pent, men nødvendig for at det kan suge opp lyden. Men det er bare siden som vender ut mot veien som ikke skal dekkes. Du må gjerne kle baksiden.

LES OGSÅ: Alt om gjerder

Et tett støygjerde er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Alt etter avstand fra veien, kan det også hende du må ha dispensasjon fra avstandsbestemmelsene.

Overlappende steinullplater i støygjerdet

Når du lager et sugende støygjerde, som vi gjør i denne byggeveiledningen, er det viktig at du sørger for at de støysugende steinullplatene sitter forskjøvet og overlapper hverandre, slik at det ikke siver inn støy mellom platene. Deretter er det også viktig at du er nøyaktig når du skjærer til steinullen. Om det er luft mellom steinullplatene i støygjerdet, vil effektiviteten av støygjerdet bli sterkt redusert.

Så mye reduserer støygjerdet støyen

Vi har bygget støygjerdet vårt med tre lag overlappende steinull for å oppnå den mest effektive støyreduksjonen. Normal moderat trafikkstøy, støyer med cirka 65 desibel, mens biler som aksellererer, særlig lastebiler, kan ha et støynivå på opptil 90 desibel - noe som tilsvarer å stå ved siden av en gressklipper.

Det støygjerdet vi bygger i veiledningen vår demper støyen med cirka 5-6 desibel. Det høres kanskje ikke mye ut, men fordi desibelskalaen er logaritmisk tilsvarer denne reduksjonen en halvering av støyen.

Prisen på et støygjerde

Ro og hygge i hagen har sin pris, og hvis du velger å følge veiledningen vår til hvordan du lager et effektivt støygjerde, så er prisen per meter noe høyere enn for et vanlig gjerde. Prisen er rundt 1000 kroner per meter, men da er du til gjengjeld også sikker på at du igjen kan nyte å være ute i hagen, mens du slipper bråket fra bilene og lastebilene.

Et puslespill av ved

Den siden av støygjerdet som vender ut mot veien er åpen, slik at isolasjonen suger opp trafikkstøyen best mulig. Men inn mot hagen har du fritt spillerom til å være kreativ og lage gjerdet som du har lyst.

Her fremstår hagesiden som en stor stabel med ved, som er satt opp inn mot gjerdet. Det er ikke snakk om lange kubber, men om cirka 10 cm tykke skiver. De er kappet med motorsag og limt på en plate. På toppen er det lagt en rekke takstein, slik at vannet ikke skader gjerdet.

Med det støygjerdet vi bygger i byggeveiledningen, vil støynivået fra for eksempel lastebiler eller tog bli halvert. I byggeveiledningen får du en grundig trinn for trinn-byggeveiledning, samt en komplett materialliste til prosjektet.

LES OGSÅ: Slik minimerer du støy i boligen

Veiledning

01
Stolpene 5 Trinn

Et støygjerde krever solide stolper som er gravd ned til frostfri grunn eller støpt fast. Har du muligheten til det, er det en god idé å plukke ut stolpene til gjerdet selv, slik at du forsikrer deg om at de er så rette som mulig. Det er ekstra viktig her, fordi det er enklere å få isolasjonsmaterialet til å sitte helt tett når stolpene er rette. Avstanden mellom stolpene våre er 179,5 cm, som passer med tre bredder av markplatene vi bruker.

Hvis du skal bygge et langt gjerde, er det en god idé å måle opp til stolpene med en rotorlaser. Den kan stå i samme posisjon og måle nøyaktig høyde på alle stolper. Her skal høyden være 193 cm.

1

Sett stolpene (A) i bakken. Du kan eventuelt skru fast et bord på tvers av stolpen rett under bakken. Det gir stolpen ekstra stabilitet. Det er også en god idé å legge småstein i bunnen som drenering - da holder stolpen lenger.

2

Mål opp til høyden på stolpene. Her gjør vi det med en rotorlaser. Stolpene er stivet opp med bord, som sikrer at de står rett. Støygjerdet bygges utenfor en eksisterende levegg, så vi slipper å tenke på at baksiden skal være pen inn mot hagen.

3

Høyden merkes opp på stolpene (A). Når høyden er merket opp ut fra rotorlaseren, streker vi opp med en vinkel, slik at du har en rett strek å sage etter på forsiden av stolpen.

4

Stolpen (A) skal kappes skrått av øverst, slik at vannet kan renne vekk fra toppbordet (F). Her brukes et bord som mal, slik at alle stolpene blir like.

5

Kapp til stolpene (A) øverst, etter de strekene du har tegnet opp. Det kan være vanskelig å sage når stolpen allerede står i bakken, så vær nøye, og pass på at sagen ikke løper “løpsk” når du skal sage etter flere streker samtidig.

02
Bunn og bakside 5 Trinn

Mellom stolpene skal det settes opp et bunnbord, som isolasjonen kan stå på. Bunnbordet består i virkeligheten av to bord, som settes sammen som en T. Den vannrette delen har samme lengde som avstanden mellom stolpene, og midt under den vannrette delen settes et bord fast loddrett. Det er litt kortere, fordi det skal være plass til et vinkelbeslag i hver ende, som det vannrette bordet kan ligge på. Det loddrette bordet gir bunnbordet en stor bæreevne, det sikrer at det ikke buer på midten, og det gjør at isolasjonen blir stående skikkelig.

Bak på stolpene skal det monteres fire tverrgående bord, som holder isolasjonen på plass.

1

Sett fast vinkler nederst på stolpen, som den vannrette delen av bunnbordet (B) kan hvile på. Bunnbordets loddrette del (C) skrus fast til (B). Her bruker vi 90 x 90 mm vinkler, som skrus fast med fire 5 x 40 mm beslagskruer.

2

Sett sammen bunnbordet av to deler (B og C), og monter det mellom stolpene. Bunnbordet (B) har samme lengde som avstanden mellom stolpene, men den loddrette delen (C) er 10 cm kortere i hver ende for å gi plass til vinklene.

3

Sett fast det øverste bordet (D) på baksiden av stolpene. Overkanten på bordet skal flukte med toppen av stolpen. Det skrus fast med 4,5 x 60 mm A4 skruer. Når det øverste bordet er på plass, kan avstivingsbordet mellom stolpene fjernes.

4

Det nederste bordet (D) settes på siden av bunnbordet (B), så de kan skrus sammen. Det gir enda mer avstiving til bunnen, men det betyr også at du ikke risikerer å presse ut det nederste bordet når isolasjonen settes på plass.

5

Sett opp de to midterste bordene (D). De plasseres med henholdsvis 60 og 120 cm avstand fra bunnbordet (B). Det passer med de skjøtene som blir mellom isolasjons platene. Baksiden er nå ferdig.

03
Lekter og sokkel 5 Trinn

For å få plass til tre lag isolasjon mellom stolpene, settes det opp lekter på forsiden, både loddrett og vannrett, som en ekstra ramme til det tredje laget med isolasjon. Lektene sikrer samtidig at det ytterste laget isolasjon rekker 3 cm inn over stolpen, og dekker den sprekken som ellers ville vært mellom stolpen og isolasjonen. Dette er viktig for at lyden ikke skal kunne trenge gjennom.

Nederst skal gjerdet lukkes med plater av Conchip, slik at det blir en pen overgang mellom isolasjonen og bakken. Conchip er et sterkt materiale, som tåler å stå på bakken. Du kan eventuelt også bruke fibersement eller et annet holdbart materiale.

1

Sett fast lekter (E) midt på forsiden av stolpene (A) med 5 x 100 mm skruer. Før lektene skrus fast, skal de kappes til med et skråsnitt øverst, som stolpene, fordi lektene også bærer toppbordet (F).

2

Sett fast lekter (E) vannrett under de loddrette. De vannrette lektene skal bære det ytterste laget isolasjon, og er samtidig der “sokkelen” skal skrus fast. Her forborer vi med et 5 mm bor. Det gjør det lettere å skru fast lekten.

3

Skru fast korte lektestykker (E) nederst på stolpene under de vannrette lektene. De korte stykkene er ca 20 cm, og brukes til å støtte platene til sokkelen, så gjerdet også er tett i bunnen.

4

Monter sokkelplatene. De skjæres til i lengden med en dykksag med et blad for fibersement. Du kan også bruke en håndsag, men den er ubrukbar til treverk etterpå. Forbor med et 5 mm bor, og skru fast platene med 5 x 40 mm skruer.

5

Skru fast det nederste bordet (D) på forsiden av stolpene. Det plasseres slik at det akkurat overlapper sokkelplatene, og skrus fast til de loddrette lektene (E) med 4,5 x 60 mm skruer. Dermed er vi klare for å isolere.

04
Isolasjon 4 Trinn

Isolasjonsmaterialet i støygjerdet er 50 mm tykke markplater, som settes opp i tre lag. Markplatene er veldig faste. Derfor er det viktig at de skjæres til nøyaktig, ellers kan de ikke presses på plass, slik som vanlige isolasjonsplater. Bruk en god, skarp kniv, så snittet blir rett og skjøtene så tette som mulig.

1

Isolasjonen skjæres til med en skarp kniv. I det første laget kan det stå tre stykker ved siden av hverandre i høyderetning. Det passer med at skjøten mellom isolasjonsplatene kommer til å havne ut for midten av det tredje bordet.

2

Resten av det første laget settes på plass. De øverste tre platene skal rekke så høyt opp at de flukter med overkanten av det øverste bordet. Det som skjæres av de øverste stykkene, brukes i bunnen av annet lag. Da slipper du svinn.

3

Skjær til isolasjonen til det andre laget. Vær nøye med at alle skjøtene blir sittende forskjøvet i de tre lagene, både i høyden og bredden.

4

Det siste stykket settes på plass i det tredje laget. Her får vi litt hjelp, men hvis du har skåret isolasjonen nøyaktig til, holder den seg på plass uten hjelp til det kommer bord utenpå.

05
Den siste finishen 2 Trinn

Nå mangler det bare et toppbord øverst og fire bord på forsiden av gjerdet for å sikre at isolasjonen holdes på plass. De fire bordene fordeles slik at de sitter i topp og bunn, og med to bord som fordeles i midten - som bordene som ble montert på baksiden av stolpene. Du kan eventuelt også bruke armeringsnett på forsiden, men det blir en dyrere løsning.

Toppbordet gjør at det ikke kommer vann ned i isolasjonen, og skjermer endene på stolpene mot vanninntren-ging. Samtidig gir det en pen avslutning på støygjerdet.

1

Skru fast bord (D) utenpå isolasjonen med to 4,5 x 60 mm skruer i hver stolpe. Forbor, slik at treet ikke sprekker. Vent med å sette fast det øverste bordet i fronten. Det er lettere å gjøre det etter at toppbordet (F) er satt fast.

2

Sett fast toppbordet (F). Det er skåret til, slik at det stikker 3 cm utover sidene på gjerdet og endestolpene. Det settes fast med 5 x 100 mm skruer. Når toppbordet er skrudd fast, monteres det øverste bordet (D).

06
Slik gjør du, hvis gjerdet skal stå på en skrånende grunn 3 Trinn

Hvis gjerdet skal bygges med helling, blir det penest hvis det faller regelmessig med samme avstand mellom trappingene, slik at det ser harmonisk ut. Dette gjerdet skal falle litt, og det passer at hver tredje modul plasseres sju centimeter lavere enn de foregående.

Det kan skape litt ekstra utfordringer når f.eks. toppbordet (F) skal monteres. Men det klares ved å sette en hjelpekloss på den ene stolpen, slik at det er noe å skru fast bordet i.

En bordbit skrus fast øverst på den stolpen (A) der gjerdet skal falle i høyde. Her skal nemlig ikke toppbordet (F) skrus fast oppå stolpen.

Toppbordet (F) settes oppå hjelpeklossen, og skrus fast til den der gjerdet faller.

Det er også nødvendig å lage et hakk i det øverste bordet (D) i fronten, slik at skjøten mellom de to øverste forskjøvede bordene blir pen.

Materialer

• Stolper (A), 98 x 98 mm
• Bunnbord (B) og (C), 19 x 98 mm
• Bord (D), 19 x 98 mm
• Lekter (E), 36 x 68 mm til treskjelett
• Bord (F), 22 x 198 mm til toppbord

Dessuten:
• Markplater (60 x 120 cm) til isolering
• Plater til sokkelen som tåler jordkontakt (her Conchip fra Ivarsson)
• Vinkelbeslag, 90 x 90 mm
• Skruer: 5 x 40, 4 x 50, 4,5 x 60, 5 x 100 mm

Spesialverktøy

• Rotorlaser

Tidsforbruk

Avhenger av størrelsen. Her 4-5 dager (til 46 meter).

Pris

Cirka 1000 kroner per meter

Vanskelighetsgrad

Dette er ikke vanskeligere enn et vanlig gjerde, men du skal sørge for at skjøtene mellom isolasjonsplatene plasseres forskjøvet, ellers kan lyden trenge gjennom.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Støydempende gjerde

Det er isolasjonen i gjerdet som fanger trafikkstøyen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tre lag isolasjon

Når kledningen er fjernet, kan du se de tre lagene isolasjon.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Stolper på rekke

Med en hjelpesnor får du dem til å flukte nøyaktig

Video

TEKNIKK: Skrå toppsnitt på stolper

Med en enkel sagemal blir alle snitt identiske

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkellaseren

I denne videoen lærer du å stille inn og betjene sirkellaseren. Den kan både kaste en ubrutt lasermarkering 360 grader rundt og sette en knivskarp laserprikk i én retning. Når du har kontroll på betjeningen, blir det enkelt å avsette nøyaktige høydemål over lengre avstander, for eksempel når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

Video

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gjerde