Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Mye av støyen kan ørene dine venne seg til å høre. Men det finnes også støy som er så sjenerende at du er nødt til å gjøre noe med det. Hvis du kan. Bor du inn mot en trafikkert vei, har du faktisk muligheten til å redusere støyen fra veien merkbart med et støygjerde.

To typer støygjerder

Det finnes to typer støygjerde: Det reflekterende, der lyden blir slått tilbake, og det absorberende, som “suger” opp lyden. Det er den siste typen vi bygger her, fordi det er det mest effektive. Når det reflekterende gjerdet kaster lyden tilbake, kan du risikere at den f.eks. treffer en stor lastebil og havner i hagen din likevel.

Tettheten er avgjørende for hvor godt et støygjerde virker. Jo tettere det er, desto mer effektivt er det. Det som suger opp lyden, er isolasjonsmaterialet av steinull, som gjerdet skal fylles med. Her bruker vi markplater, som er forholdsvis harde. De er lette å skjære til og stable på plass mellom stolpene, og de tåler å stå ubeskyttet. Det er ikke så pent, men nødvendig for at det kan suge opp lyden. Men det er bare siden som vender ut mot veien som ikke skal dekkes. Du må gjerne kle baksiden.

LES OGSÅ: Alt om gjerder

Et tett støygjerde er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Alt etter avstand fra veien, kan det også hende du må ha dispensasjon fra avstandsbestemmelsene.

Last ned hele artikkelen og få en utførlig byggeveiledning.

Etter at støygjerdet ble ble bygget, er lyden i hagen blitt dempet med 5-6 dB. Nå kan det la seg gjøre å føre en vanlig samtale utendørs og nyte livet på terrassen, selv om bilene suser forbi på den andre siden. Tidligere var det helt umulig.