Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Mye av støyen kan ørene dine venne seg til å høre. Men det finnes også støy som er så sjenerende at du er nødt til å gjøre noe med det. Hvis du kan. Bor du inn mot en trafikkert vei, har du faktisk muligheten til å redusere støyen fra veien merkbart med et støygjerde.

To typer støygjerder

Det finnes to typer støygjerde: Det reflekterende, der lyden blir slått tilbake, og det absorberende, som “suger” opp lyden. Det er den siste typen vi bygger her, fordi det er det mest effektive. Når det reflekterende gjerdet kaster lyden tilbake, kan du risikere at den f.eks. treffer en stor lastebil og havner i hagen din likevel.

Tettheten er avgjørende for hvor godt et støygjerde virker. Jo tettere det er, desto mer effektivt er det. Det som suger opp lyden, er isolasjonsmaterialet av steinull, som gjerdet skal fylles med. Her bruker vi markplater, som er forholdsvis harde. De er lette å skjære til og stable på plass mellom stolpene, og de tåler å stå ubeskyttet. Det er ikke så pent, men nødvendig for at det kan suge opp lyden. Men det er bare siden som vender ut mot veien som ikke skal dekkes. Du må gjerne kle baksiden.

LES OGSÅ: Alt om gjerder

Et tett støygjerde er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Alt etter avstand fra veien, kan det også hende du må ha dispensasjon fra avstandsbestemmelsene.

Overlappende steinullplater i støygjerdet

Når du lager et sugende støygjerde, som vi gjør i denne byggeveiledningen, er det viktig at du sørger for at de støysugende steinullplatene sitter forskjøvet og overlapper hverandre, slik at det ikke siver inn støy mellom platene. Deretter er det også viktig at du er nøyaktig når du skjærer til steinullen. Om det er luft mellom steinullplatene i støygjerdet, vil effektiviteten av støygjerdet bli sterkt redusert.

Så mye reduserer støygjerdet støyen

Vi har bygget støygjerdet vårt med tre lag overlappende steinull for å oppnå den mest effektive støyreduksjonen. Normal moderat trafikkstøy, støyer med cirka 65 desibel, mens biler som aksellererer, særlig lastebiler, kan ha et støynivå på opptil 90 desibel - noe som tilsvarer å stå ved siden av en gressklipper.

Det støygjerdet vi bygger i veiledningen vår demper støyen med cirka 5-6 desibel. Det høres kanskje ikke mye ut, men fordi desibelskalaen er logaritmisk tilsvarer denne reduksjonen en halvering av støyen.

Prisen på et støygjerde

Ro og hygge i hagen har sin pris, og hvis du velger å følge veiledningen vår til hvordan du lager et effektivt støygjerde, så er prisen per meter noe høyere enn for et vanlig gjerde. Prisen er rundt 1000 kroner per meter, men da er du til gjengjeld også sikker på at du igjen kan nyte å være ute i hagen, mens du slipper bråket fra bilene og lastebilene.

Et puslespill av ved

Den siden av støygjerdet som vender ut mot veien er åpen, slik at isolasjonen suger opp trafikkstøyen best mulig. Men inn mot hagen har du fritt spillerom til å være kreativ og lage gjerdet som du har lyst.

Støygjerde

Her fremstår hagesiden som en stor stabel med ved, som er satt opp inn mot gjerdet. Det er ikke snakk om lange kubber, men om cirka 10 cm tykke skiver. De er kappet med motorsag og limt på en plate. På toppen er det lagt en rekke takstein, slik at vannet ikke skader gjerdet.

Last ned den komplette byggeveiledningen til et støygjerde

Et støygjerde er smart hvis du er plaget av for eksempel trafikkstøy. Med det støygjerdet vi bygger i byggeveiledningen, vil støynivået fra for eksempel lastebiler eller tog bli halvert. I byggeveiledningen får du en grundig trinn for trinn-byggeveiledning, samt en komplett materialliste til prosjektet.