Bred port av limtre

Enkle materialer, limte stolper og avstivende kryss sikrer at denne brede porten blir hengende der den skal. Les med, og se hvordan du bygger den.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
10 timer
Pris
2500 kroner

Intro

Porten er laget i en lett konstruksjon, som samtidig er solid og ideell til lange spenn, der porten skal sveve fritt.

Her er porten i bruk på en hesteinnhengning, men prinsippene kan fint overføres slik at du kan lage en flott port til innkjørselen.

I artikkelen får du all informasjon du trenger for å bygge en tilsvarende port:

 • Grundige trinn for trinn-bilder med tilhørende tekster
 • En komplett materialliste
 • En detaljert arbeidstegning.

Veiledning

01
Bygg rammen 10 Trinn

Hver stolpe i portbladene er laget av to stk 48 x 98 mm som er limt sammen. Det felles inn tverrgående lister i stolpene, for å gjøre porten sterkest mulig.

Listene skjæres ut av impregnerte terrassebord på 28 x 120 mm.

Det lages hakk til de tverrgående listene i begge stolpedelene, før de limes sammen.

For å stive opp portene og sikre at de ikke kommer til å henge, monteres det skråstivere i et kryss på begge portene.

1

Legg stolpedelene (A + B) ved siden av hverandre, og strek opp til alle de tverrgående listene (C) i én omgang. Den nederste listen plasseres 7 cm fra bunnen.

2

Avstanden mellom listene (C) er 22 cm. Det vil si at det er 27 cm fra overkanten av den ene listen til overkanten av den neste.

3

Lag de tverrgående snittene med en kapp-/gjærsag. Det krever at sagen har et dybdestopp, slik at du ikke sager gjennom bjelken. Halvparten av listen felles ned i hver bjelke. Du skal altså sage 14 mm ned i begge.

4

Fjern resten av materialet med et skarpt stemjern. Lag en strek 14 mm fra overkanten, og marker streken med stemjernet. Deretter kan du enkelt stemme ut hakket.

5

Slå alle listene (C) ned i hakkene, og sjekk at delene passer. Det er viktig at flatene sitter tett for at du skal kunne lime delene godt sammen.

6

Lim delene sammen. Bruk PUlim, som er vannfast. Spray treet med vann, eller tørk over det med en våt klut før du limer. Det får PU-limet til å hefte bedre. Spenn alt godt sammen med tvinger.

7

Monter lister (D) diagonalt på begge portene slik at det dannes et kryss. Kontroller at porten er i vinkel før du skrur fast listene.

8

Avslutt toppen. Overliggeren (E) monteres mellom portenes to stolper. Forbor før du skrur overliggeren til den øverste listen (C).

9

Forbor før du skrur sammen delene for å unngå at listene (C) sprekker. Delene skrus sammen med 5 x 80 mm skruer.

10

Rett opp stolpene. Det kan bli noen forskyvninger i sammenføyningene av stolpene. Rett derfor opp stolpene og endene på listene med en elektrisk høvel.

02
Monter beslagene 4 Trinn

Det lønner seg å kjøpe solide hengsler og beslag. Alt arbeidet med porten blir bortkastet hvis hengsler og lukkeanordning er av dårlig kvalitet.

Det er også smart om hengslene kan justeres etter at de er montert.

Lukkebeslaget er av typen med overfall, som er enkelt å montere.

Du skal forsikre deg om at lukkebeslaget kan rekke over de to loddrette stolpene som møtes på midten.

1

Monter lukkebeslaget. Dette beslaget med såkalt overfall er helt enkelt. Det monteres med en gjennomgående bolt, som låses med en mutter.

2

Vi har valgt noen dyre og solide hengsler, som er enkle å montere. Det bores et enkelt hull tilsvarende hengselboltens tykkelse i portstolpen og porten. Deretter spennes hengselet bare fast med en mutter.

3

Juster portene. Ved å justere på mutteren kan topp og bunn på portene flyttes inn og ut. Dette gjøres til de to portene flukter.

4

Kapp portstolpen i samme nivå som portene. Etterpå kan du montere en stolpehatt for å beskytte stolpetoppen.

Materialer

Til en todelt port på totalt 360 cm:
48 x 98 mm

 • 4 stolpedeler (A) à 130 cm
 • 4 stolpedeler (B) à 159 cm
 • 2 overliggere (E) à 161 cm

28 x 120 mm terrassebord (splittes til 28 x 50 mm)

 • 10 tverrgående lister (C) à 180 cm
 • 4 krysslister (D) à 197 cm

Dessuten

 • 2 stk. 98 x 98 mm portstolper à 270 cm
 • 1 lukkebeslag med overfall
 • 4 hengsler
 • Skruer: 5 x 80 mm, 4,5 x 50 mm
 • PU-lim
 • Stolpehatter

Spesialverktøy

 • Elektrisk høvel
 • Eventuelt en bordsirkelsag

Tidsforbruk

Cirka 10 timer.

Pris

Cirka 2500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Bare du har en håndsag, et stemjern og en skrumaskin, kan du lage denne solide prten.

Tegning

Limte sammenføyninger

3D-modell

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder.

Fast avstand mellom stolpene

Slik bruker du el-høvelen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker el-høvelen til å omdanne uhøvlede bord og annet grovt tre, til fine, glatte materialer. Høvelen kan stilles inn miliimeternøyaktig, slik at det blir enkelt å oppnå perfekt snekkerfinish.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hageport