Bygg en solid og enkel hageport

Porten har en enkel konstruksjon med vannrette og loddrette lister, som "erstatter" den skråstiveren en port tradisjonelt har.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
2.000 kroner

Intro

Hageporten består av to rammer, som lages av impregnert 48 x 98 mm. Vi viser hvordan du med en enkel metode kan sikre at rammene blir rettvinklede. Du får en grundig trinn for trinn-veiledning med både tekst og bilder, slik at du utførlig kan se hvordan porten bygges. Vi viser også hvordan du kan lage en smart lås, som holder porten lukket, og vi viser hvordan låsen monteres.

Artikkelen er delt opp i følgende kapitler:

  • Lag rammene
  • Sett på listene
  • Monter portene

I tillegg er det en tegning, der du kan se de enkelte delene og deres plassering. Det er også en materialliste, hvor du kan se størrelsen på porten. Du kan gjerne tilpasse porten slik at den får en annen størrelse – alt etter hva som passer hjemme hos deg.

Veiledning

01
Lag rammene 5 Trinn

Hageporten består av to rammer, som lages av impregnert 48 x 98 mm. Det er viktig at rammene blir rettvinklede. Her er det stor hjelp i å bygge rammene på en plate, som også er rettvinklet. Da kan du legge delene på platen, og rette inn rammene etter kantene på den.

Rammene skrus sammen med to lange skruer til hver sammenføyning, som også får litt trelim, slik at sammenføyningen forsterkes ytterligere.

Husk å forbore til de lange skruene, slik at treet ikke risikerer å sprekke.

1

Rammen til porten skal skrus sammen med lange skruer, 6 x 200 mm. Rammedelene kappes til etter ønsket mål og legges på en plate med rettvinklede sider. Dermed kan du rette inn rammedelene etter den.

2

Forbor med et 6 mm bor i rammedelene (A og B) når du har funnet skruenes plassering. Legger du opp delene ved siden av hverandre, er det lett å streke opp slik at skruehullene plasseres likt på alle delene.

3

Legg opp rammedelene (A og B) på den rettvinklede platen, slik at du er klar til å skru dem sammen. Fest den delen du skal skru i med en tvinge til platen.

4

Legg trelim i alle fire sammenføyninger før du skrur sammen rammen. Det er nok at du bare legger lim på den ene delen.

5

Skru sammen rammedelene (A og B) med de lange skruene. Fjern overskytende lim før det tørker.

02
Sett på listene 4 Trinn

Kledningen til porten består av 19 x 48 mm lister. De monteres både loddrett og vannrett, slik at de danner et luftig mønster med kvadratiske hull. Konstruksjonen stiver samtidig opp porten, slik at du ikke behøver den tradisjonelle skråstiveren.

De loddrette listene settes fast først. De to ytterste skal plasseres slik at de sitter cirka halvveis inn på rammen og halvveis på innsiden av den. Dermed danner listen en fals, som de vannrette listene kan settes fast til.

For å få et pent resultat, er det viktig at listene plasseres med jevn avstand.

1

Begynn med å sette fast de to ytterste listene (E). De skal plasseres slik at de ligger halvveis inne på rammen og danner en fals, som de vannrette listene (F) kan ligge på. Listene festes med to skruer i hver ende.

2

Plasser resten av de loddrette listene (E) med samme avstand. Når du har regnet ut avstandsmålet, kan du lage en avstandskloss som du legger mellom listene. Da blir avstanden den samme overalt.

3

Monter de vannrette listene (F) slik at feltene blir så kvadratiske som mulig. De vannrette listene festes med to skruer i hver av de loddrette. Husk å forbore til skruene. Her brukes et 4 mm bor. Skruene skal være så korte at de ikke bryter gjennom de loddrette listene.

4

Sett fast tre små klosser (H) mellom listene (E) der hengslene skal monteres. De sitter bedre når de er understøttet under hele flaten. Etterpå males portene med en hvit, heldekkende trebeskyttelse.

03
Monter portene 7 Trinn

Nå skal vi sette hengsler på portene, slik at de kan henges opp - her på eksisterende portstolper.

Det skal også lages en låskasse, som holder de to portene sammen og lukket. Konstruksjonen er helt enkel, og består av to lister med et bord mellom, slik at det dannes en kasse som festes på den ene av portene.

Det skal også monteres en anslagslist ytterst på de to portene, slik at de griper tak i hverandre når de lukkes.

På hver port settes det en dekklist på toppen. Det gir en flott finish og beskytter materialene i porten.

1

Hengslene skrus fast på portene, der du har montert de små klossene (H) mellom listene. Da sitter hengslene solid fast, med god understøtting.

2

Lag låskassen. De to listene (G) skrus fast på siden av bordet (D), slik at det dannes en kasse. Bruk også trelim i sammenføyningene. Da blir de litt sterkere.

3

Portene henges på beslaget på portstolpene. Sjekk at de henger helt rett og er parallelle. Hvis de ikke er rette, har du muligheten til å justere ved å vri litt på hengslene.

4

Sett en anslagslist (J) ytterst på begge portene, slik at de griper tak i hverandre. Anslagslisten skal stikke cirka 2 cm utover kanten og festes med små skruer.

5

Sjekk at portene sitter som de skal. Rammene (A og B) skal akkurat kunne gli forbi hverandre, mens anslagslistene (J) sørger for at de griper tak i hverandre.

6

Skru fast dekklistene (C) oppå dørene. Det er en god idé å avrunde listene litt i hjørnene, slik at de enklere glir fri fra hverandre når portene åpnes. Sjekk at portene henger rett. Hvis de ikke gjør det, må du finjustere hengslene.

7

Låskassen monteres på den ene porten. Den skrus fast på den ene porten, slik at den rekker halvveis innover den andre. Det er en enkel låskasse, som bare løftes opp eller slippes ned når den skal åpnes/låses.

Materialer

48 x 98 mm impregnert:
• 2 vannrette deler (A) à 93 cm
• 2 loddrette deler (B) à 90 cm

19 x 98 mm bord:
• 1 dekklist (C), 93 cm
• 1 bord (D), 25 cm, til låskassen

19 x 48 mm lister:
• 8 loddrette lister (E) à 109 cm
• 8 vannrette lister (F) à 75 cm
• 2 lister (G) à 30 cm til låskassen
• 3 klosser (H) à 6 cm
• 1 anslagslist (J), 109 cm

Dessuten:
• Skruer, 4 x 40 og 6 x 200 mm
• Trelim, utendørs
• Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

2-3 dager, inkludert tørketid.

Pris

Cirka 2000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Konstruksjonen på porten er ganske enkel, så her kan de fleste henge med.

Tegning

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Unngå at spraydysen tetter seg

Rigtig lengde på spiker og skruer

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hageport