Den klassiske hageport

Håndverkeren vil her vise hvordan man lager en klassisk hageport med Z-konstruksjon. Porten tappes sammen, slik at han helt unngår å bruke metallbeslag.

Til konstruksjonen bruker han 50 x 98 mm impregnert furu. Han starter med å måle lengden opp til det øverste spikerslaget i Z-konstruksjonen. Dette målet er 2 cm kortere enn avstanden mellom de to stolpene som porten senere skal plasseres mellom. Det vil si at hvis du har en avstand på 108 cm mellom stolpene, skal porten ha en bredde på 106 cm.

Plankene skjæres til i riktig lengde i en 15 graders vinkel i den ene enden. Det er den enden som skal vende mot åpningssiden. Den skrå avskjæringen gjør at porten får tilstrekkelig frigang. Grunnen til at porten skal være 2 cm smalere enn avstanden mellom stolpene, er at det skal være plass til portens frigang – altså 2 cm luft fra port til stolpe på åpningssiden.

På samme måte måles og skjæres det andre spikerslaget over, og det kontrolleres selvfølgelig at begge er nøyaktig like lange.For å få best mulig hold på portens z-konstruksjon, blir håndverkeren nødt til å lage en sterk støtte.

Til det bruker han to kraftige trestykker, som han plasserer på arbeidsbordet sitt. De to stykkene plankene, som bare er midlertidige, må legges helt nøyaktig opp. Avstanden skal være nøyaktig lik i begge ender, da støtten bl.a. skal brukes til å avsette portens korrekte mål på.

På plankene avsetter han først en vinkelrett strek, og fra den avsetter han de 106 cm som porten skal være bred. Han streker opp igjen, og bruker nå vinkelen og vateret til å overføre markeringen til den andre planken. Dermed er han helt sikker på at markeringene blir like og vinkelrett på de to støtteplankene.

På samme måte overfører han markeringen i den andre enden av støtteplankene. Når det er streket opp i begge ender, legges portens spikerslag nøyaktig opp til markeringene på støtteplankene. Nå vil håndverkeren måle opp til de to små hakkene, som skråbåndet i Z-konstruksjonen skal hvile i.På det ene spikerslaget avsettes 2,5 cm fra kanten.

Legg merke til at dette målet avsettes på den siden som ikke er skråskjært. Det er den siden som blir hengselssiden når porten er ferdig. Det samme målet avsettes fra den skråskjærte siden på det andre spikerslaget. Dette blir på motsatt side av hengslene når porten er ferdig.

Skråbåndet legges opp til den nederste 2,5 cm-markeringen, og slik at yttersiden berører 2,5 cm-markeringen på det øvre spikerslaget. Nå ligger skråbåndet riktig, og håndverkeren streker opp plasseringen på topp- og bunnstykket. Fra 2,5 cm-markeringen måler han 1,25 cm inn, og trekker en strek opp til den streken som markerer skråbåndets plassering. Det samme gjør han på innersiden av det andre spikerslaget.

Nå kan trekantene skjæres ut med stikksagen. Gjerne med et bredt blad, det er lettere å sage rett med. Årsaken til at han skjærer 1,25 cm inn i stolpen er at det tilsvarer en åttendedel av det 10 cm brede bordet. Denne tradisjonen er en god og sikker tømrerregel til alle tredimensjoner som skal settes sammen på denne måten.

Sett nå spikerslaget godt fast, og bruk et skarpt stemjern til å rense hakkene rene med. Hold jernet med den skrå skjæreflaten ned, og stem ganske forsiktig ut, så du ikke risikerer å stemme av det lille nederste hakket.

Før du går videre, må hageportens topp- og bunnstykke festes godt til de underliggende støttene. Mål opp så du er sikker på at topp- og bunnstykke vil ligge helt parallelt, før du skrur dem godt fast til støttene. Bruk noen lange skruer – her 100 mm – så du er helt sikker på at spikerslagene ikke vil ulage seg.

Nå skal skråbåndet legges opp og tilpasses. Håndverkeren streker opp, så han kan se hvordan skråbåndet skal skjæres slik at det vil passe perfekt inn i de to små hakkene på topp- og bunnstykket. Med stikksagen sager han skråbåndet, og til slutt sager han av det lille hjørnet. Det samme gjør han i den andre enden.

Nå kan skråbåndet plasseres mellom spikerslagene. Slå det lett på plass med en hammer.For ikke å bruke beslag, vil håndverkeren sette sammen «portskjelettet» med fire stykker 16 mm rundstokk. Med et 16 mm spiralbor må det bores to hull i hver av forbindelsene oppe og nede.Hullene må bores forskutt fra hver sin side, og gå minst 4 cm inn i det motstående emnet. Gjerne litt mer. Det er selvfølgelig viktig at hullene ikke plasseres overfor hverandre. De skal ligge forskutt, og bores vinkelrett inn.

Kontroller med boret at du er kommet langt nok inn. Håndverkeren har saget av 4 stykker rundstokk i 16 cm lengde. Rundstokkene er av ubehandlet furu, som utvider seg når det blir litt fuktig. Dermed er man sikker på at de sitter virkelig godt fast.

I hullene og på rundstokkene smøres polyuretan-lim (PU-lim) før de bankes inn.PU-lim skummer opp når det tørker. Det gir et sterkt feste, men man må huske å tørke av alt overskytende lim med det samme, da det kan være ganske vanskelig å få av når det er blitt tørt.Rundstokkene, som med vilje er skåret et par centimeter for lange, slås lett i, selv om de har samme dimensjon som hullene.

Bitene med rundstokk som stikker ut sages lett av med en håndsag, og dermed er portens bærekonstruksjon ferdig. Nå mangler vi bare å kle det med bord. Vi har valgt å kle porten med vekselvis brede og smale bord i 19 x 98 mm ubehandlet furu. Bordene skjæres til så de passer i lengden. Håndverkeren har valgt at det skal være 2 cm luft mellom bordene, og markerer plasseringene på spikerslagene.

Det første bordet monteres. Alle bordene er skåret i en lengde så de stikker 10 cm ut over rammen i både topp og bunn. Det kontrolleres at første bord både stikker 10 cm ut over rammen og sitter 7 cm inne på rammen. Bordene skrus fast med 4 x 45 mm rustfrie skruer – to oppe og to nede.

Det andre brede bordet plasseres på motsatt side helt ute ved kanten. På den måten går fordelingen av smale og brede bord opp. De to bordene sørger nå for å holde porten sammen, og «skjelettet» kan derfor frigjøres av den underliggende støtten.I den ene enden slår håndverkeren på en list mellom de to ytterste bordene. Med den montert, kan han nå bare legge de øvrige bordene opp til listen uten å måtte måle plasseringen av hvert enkelt bord. Et smart knep, som gjør jobben litt raskere.

De neste brede bordene monteres i tur og orden alle sammen. De smale kan nå legges midt mellom de brede, og skrus på. Her er det nok med en enkelt skrue på de tre stedene hvor hver spile berører bærekonstruksjonen. Til slutt må listen fjernes, og så er porten ferdig og klar til å bli montert.

    Akkurat nå leser andre ...