Bred port med stakittstaver til innkjørselen

Se hvordan en håndverker bygger en bred og lett hageport til innkjørselen. Den lette rammen holdes oppe av fire kroker, to stålwirer og såkalte vantskruer.

Den gamle betongstolpen er, til tross for sitt utseende, sterk nok til å holde den nye porten. Håndverkeren har valgt å skjære ut de nye spilene selv. De skal skjæres ut av 19 x 98 mm ubehandlet furu, som senere skal males eller få en omgang med trebeskyttelse. Bordene skal deles i to, så spilene blir 50 mm brede.

Til å skjære bordene bruker håndverkeren en bordsirkelsag. Før han begynner å skjære ut alle bordene til stakittspiler, er det viktig at sagen innstilles meget nøyaktig. Håndverkeren måler 4,7 cm inn fra hver side av det 98 mm brede bordet. På midten får han dermed markert et 4 mm sagspor, hvor sagbladet skal kjøre for at spilene skal bli like brede.

Bordsagen låses fast, og nå kan alle spilene sages i visshet om at de blir like brede.Spilene skal være 104 cm høye og spisse øverst, akkurat som de gamle. Håndverkeren måler opp og skjærer til spissene på kapp-gjæringssagen. Først i 45 graders vinkel på den ene siden, og deretter det samme på den andre siden. På den måten fortsetter han til alle spilene er skåret til.

Den gamle porten løftes av og kan sendes til et avfallsdeponi. Beslagene, som nesten er rustet opp, kan heller ikke gjenbrukes. Det måles så opp til den nye stolpen, hvor porten skal festes. Stolpen, som er av impregnert 48 x 148 mm furu, skråskjæres i den enden som skal vende opp. Det skrå snittet øverst gjør at regnvannet lettere renner av, og forlenger dermed stolpens levetid.

Stolpen må festes godt til murverket. Og det er viktig at skruene som skal holde stolpen på plass bores inn i mursteinene - ikke i den porøse mørtelfugen. Derfor markerer håndverkeren nøyaktig hvor skruene skal plasseres på stolpen. Det er viktig å sette to skruer i den øverste delen av stolpen, da det er her oppe belastningen fra porten er størst. Nederst kan man godt nøye seg med én enkelt skrue.

Marker på midten av stolpen hvor det skal forbores. Boret her er et 8 mm allround bor, som både kan fikse tre og stein.Legg stolpen opptil muren og bor gjennom treet, slik at du markerer hullenes plassering i murverket. Fjern så stolpen, og bor godt og vel 8 cm inn i selve murverket. Til å feste stolpen bruker vi 8 x 120 mm karmskruer med tilhørende plugger. Skruer og plugger settes sammen før de bankes lett inn i stolpe og mur. Til slutt skrus de fast.

Alle stakittspilene sages av med et skrått snitt i bunnen. Det skrå snittet gjør at regnvannet lett renner av, og derfor ikke så lett suges opp i bunnen av spilene. Den nye brede porten skal selvfølgelig kunne åpnes, men likevel velger håndverkeren å montere spikerslagene i en hel lengde fra den ene siden til den andre, og så først sage dem over til slutt.

Derfor monterer han nå såkalte stabelhengsler på begge sider på de lange spikerslagene. Han måler først opp så han er sikker på at beslagene vil komme til å sitte midt på spikerslaget. Stabelhengslene er 90 cm lange, og blir festet med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. Det er viktig at beslagene er lange. De må være minst en tredjedel av bredden på emnet de skal holde, og gjerne lengre. Jo lengre de er, desto bedre holder de porten oppe.

Ytterst i beslagene bores et hull gjennom stolpen, beslaget festes med en bolt og mutteren strammes godt til. Det nederste spikerslaget plasseres på betongstolpens hengsel, legges ut og holdes i vater slik at håndverkeren kan markere nøyaktig hvor det skal skjæres til på den andre siden. Før han skjærer, trekker han to cm fra målet, slik at det blir luft til porten og hengslene.

Når spikerslaget er skåret til, plasseres det andre beslaget på samme måte som før. Til å feste spikerslaget på stolpen, brukes en platestabel, som justeres i høyden til det er nøyaktig i vater. Med fire skruer festes så stabelen, og det nederste spikerslaget er ferdig. På akkurat samme måte tilpasses og monteres det øverste spikerslaget.

Nå er begge spikerslag på plass, og håndverkeren finner midten, vinkler og streker opp. For å sikre seg at midten på den nederste stolpen blir nøyaktig på samme sted som på den øverste, bruker håndverkeren vateret, og streker opp. Så avsetter han et merke, hvor alle stakittspilene skal sitte, slik at det blir samme avstand mellom dem.

I stedet for tradisjonelle skråbånd av tre, har vi valgt å forsterke konstruksjonen med stålwire. Til det bruk må det monteres fire galvaniserte kroker. Krokene skal brukes til stålwirene, som skal sikre at konstruksjonen ikke gir sig. Wiren er 4 mm i diameter, og monteres med wireklemmer og såkalte strekkfisker, slik at wirene kan reguleres fram og tilbake.

Så skal spilene monteres. Håndverkeren har målt ut hvor de skal plasseres, så nå er det bare å få skrudd i de 4,5 x 60 mm rustfrie skuene. To skruer oppe og to nede, og forskutt i forhold til hverandre. Det minsker risikoen for at spilene sprekker, og det gir også et pent utseende.

Nå er den nye porten ferdig. Bortsett fra én viktig ting. Den kan ikke åpnes!Det ordnes med en håndsag og to snitt. Med strekkfiskene kan portbladene nå reguleres opp eller ned, så de til slutt passer helt perfekt. Og skulle det friske treet gi seg – noe det veldig ofte gjør – så er det bare å regulere litt på strekkfiskene til de igjen sitter perfekt.

Den nye porten er ferdig – og den gamle kan kasseres. Treet er flott, men ubehandlet, så det må enten males eller impregneres. Men gjør det først når treet er tørt og været er varmt – helst over 15 grader.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hageport