Bred port med to innganger i innkjørselen

Her får du en byggeveiledning som grundig viser hvordan du bygger en bred port med to innganger til innkjørselen: En bred inngang til bilen og en smal til gående.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.800 kroner

Intro

Uansett om du har behov for å holde hunden inne, barn borte fra fra svømmebassenget eller du av andre grunner ønsker å stenge hagen, gårdsplassen eller innkjørselen, er denne porten smart.

Porten er delt i en smal og en bred del, slik at den smale kan brukes når du ferdes til fots eller med sykkel. Den brede delen gir adgang for bil og tilhenger.

Vi har hengslet begge portene. Har du ikke behov for å kjøre inn en bil eller andre brede kjøretøy gjennom porten, kan du også klare deg med bare å hengsle den lille. Du kan også selv bestemme hvor brede de to portene skal være i forhold til hverandre.

Porten er laget av kraftige trykkimpregnerte bjelker. Det gir en sterk og solid konstruksjon, som holder i mange år. Til gjengjeld blir porten ganske tung. Det stiller store krav til stolpene den skal henge på.

Veiledning

01
Rammene 8 Trinn

Rammene er den bærende delen av portene. Vi lager dem av 48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker. Rammene skal til sammen være cirka 5 cm smalere enn avstanden mellom stolpene som de skal henge på.

Høyden på rammene er mer fleksibel, og avhenger av den ønskede høyden på portene. Som en tommelfingerregel, skal rammene være cirka 5 cm lavere enn kledningen, slik at bordene stikker litt ned på undersiden. Kapp dem skrått nederst, slik at regnvannet renner av.

Se ytterligere detaljer på tegningen, som du finner sist i denne artikkelen.

1

Mål opp, slik at du vet hvor høye og brede portene skal være. Det skal være minimum 1,5 cm avstand til stolpene i begge sider, og minimum 2 cm mellomrom mellom de to rammene til porten.

2

Skjær ut delene (A, B og C på tegningen på siste side) til de to rammene av de trykkimpreg nerte bjelkene. En kappsag sikrer nøyaktig vinkelrette og pene snitt.

3

Sett sammen rammene på en plate. Platen skal være vinkelrett, og du spenner fast delene langs sidene. Da blir rammene også vinkelrette.

4

Bor to 20 cm dype hull gjennom de loddrette rammedelene (C), inn i enden av de vannrette rammedelene (A og B). Bruk et spiralbor, og marker riktig dybde med en teipbit på boret.

5

Lag 22 cm lange plugger (D) av en 16 mm rundstokk. Spiss pluggene litt med en kniv. Den avfasede kanten gjør det enklere å slå inn pluggen. Den gjør også at limet presses ut til siden og ned langs hele pluggen.

6

Slå sammen delene (A, B og C) med pluggene (D). Legg først lim rundt i kanten av hullet på alle delene. Slå de to pluggene helt til bunns med en hammer. Pass på at du ikke slår delene fra hverandre - pluggen er lenger enn hullet. La limet tørke.

7

Skjær det overskytende av pluggene når limet er skummet opp og tørt. Limet tørker på et par timer på en tørr, varm dag. Men det kan ta opp til et døgn, hvis luftfuktigheten og temperaturen er lav.

8

Slip vekk plugg og limrester. På flatene går det fort med en eksentersliper eller en plansliper. De siste restene i hjørner og sammenføyninger slipes for hånd med mellomfint slipepapir.

02
Skråstiverne 3 Trinn

1

Merk opp skråstiverne (G og F). Plasser rammen oppå en bjelkebit. Rett inn bjelken til den ligger diagonalt ca 5 cm inn på sidestykket (C) i begge ender. Slå en strek langs begge sidene, inne i hjørnet.

2

Bor hull til en plugg gjennom rammestykket C inn i skråstiveren (G/F). Her er det ikke så mye å gå på sideveis, så pass på at du borer rett.

3

Sett fast skråstiveren på samme måte som du satte sammen rammen: Legg PVA-lim i hullet, slå en plugg (D) inn i hullet, skjær av og slip.

03
Hengslene 3 Trinn

1

Legg opp hengslene på rammen. Sett på stabelen (den delen som sitter på rammen). Hengselet skal sitte slik at rammen holder en avstand på ca 1 cm når stabelen er skrudd på stolpen. Merk opp til plasseringen rundt hele hengselet.

2

Stem ut til stabelen. Med et smalt blad på en multikutter er det både enkelt og fort gjort. Begynn med å lage et 5 mm dypt spor langs streken. Alternativt kan du bruke et stemjern.

3

Sjekk at hengselet passer i utstemmingen, og skru det fast med 35 mm lange flathodede skruer.

04
Oppsetting 6 Trinn

Nå kan portene settes på de solid fastsatte stolpene. Den ene porten er montert med begge stabeldelene til hengslene, mens den andre inntil videre bare har en enkelt stabeldel montert. Den siste stabeldelen skal nemlig på først når portene er rettet inn etter hverandre. De skal ha så stort mellomrom at de kan åpnes og lukkes uten å gå i hverandre.

Den ene porten er litt over 2 meter lang. Derfor får den et støttebein i motsatt ende av hengsel siden, slik at den ikke kommer til å henge. Støttebeinet er bare en bjelkebit, som kan byttes ut når den er blitt ødelagt. Du kan eventuelt montere et hjul i stedet.

Den delen av hengselet (nokkedelen) som skal sitte på stolpen, skal sitte i samme høyde som stabeldelen på portrammene.

1

Mål opp, og skru nokkedelen til hengslene på stolpene. De skal sitte med samme innbyrdes avstand som mellom stabeldelene. Heng opp den første rammen på begge hengslene.

2

Heng den andre rammen på det øverste hengselet, og rett inn, slik at den har samme høyde som den første rammen. Lås høyden ved å spenne en bjelkebit på enden med en skrutvinge.

3

Sett den siste stabelen på nokkedelen, når de to rammene sitter i samme høyde. Hengselet settes på plass i utstemmingen, og skrus fast.

4

Sett et støttebein (J) på den lange porten. Er porten over 120 cm lang, det stor risiko for at den begynner å henge, hvis den ikke støttes opp. Klossen (J) merkes opp, og kappes til i høyden.

5

Sett klossen (J) under den loddrette rammedelen (C), og skru den fast sammen med en grindstopper. Klossen har kontakt med bakken, og er utsatt for snø og fukt. Men den byttes enkelt hvis den råtner.

6

Bor et 16 mm hull i belegningen rett under grindstopperen.

TIPS: Er det ikke fast belegning under porten, kan du banke eller støpe et rør i bakken i stedet.

05
Kledning 10 Trinn

Med rammene på plass, er det klart for kledningen. Du kan lage en loddrett, en vannrett eller en skrå kledning. For å få portene til å ligne det eksisterende rekkverket, har vi valgt å kle rammene med 98 mm brede trykkimpregnerte terrassebord.

Kledningen setter vi loddrett, og endeveden beskyttes med et toppbord (E), som også skjæres ut av et terrassebord. Kledningen (H) og toppbordet (E) skrus på rammene med 5 x 50 mm skruer. Skruene skjules under propper (L) av 16 mm rundstokker, som limes på plass med PVA-lim for utendørs bruk.

1

Begynn med toppbordet (E) til hver port. Bordet skal være sentrert i forhold til rammen. Husk å ta høyde for kledningen, som ikke er montert ennå. Forbor med et 16 mm forstnerbor.

2

Kapp til kledningen (H) av terrassebord. Forbor i toppen og bunnen av hvert bord, slik at det passer med rammene. Husk å ta høyde for hengslene på rammene.

3

Begynn med de ytterste kledningsbordene (H) i hver side. I hengselsiden stemmer du ut på baksiden av bordene, slik at kledningen kan settes 0,5 cm utenfor kanten på rammen.

4

Skru fast de ytterste bordene i begge sider. Det kan være smart å male baksiden og kantene på kledningsbordene først (H), sammen med den siden av rammen som skal kles.

5

Mål avstanden mellom de ytterste kledningsbordene (H). Fordel de resterende jevnt, slik at du ender med like stor avstand mellom bordene. Strek opp på rammen, slik at du har kontroll på hvor bordene skal sitte.

6

Skru fast, og dekk skruene. Skru fast bordene med 5 x 50 mm rustfrie skruer. Skruene i kledningen (H) og toppbordene (E) dekkes med propper (L) av en 16 mm rundstokk av furu.

7

Press rundstokken helt i bunn i hullet, og skjær den av 1 mm utenfor kledningen. Her er en multikutter til stor hjelp, men du klarer det med en fintannet håndsag også. Fortsett med alle proppene.

8

Skru på låsebeslagene. Vi har valgt en portlås som bare settes gjennom porten og skrus fast på begge sider. Beslaget har håndtak på den ene siden og selve låsen på den andre.

9

Hvis stolpene skal kappes, kan du gjøre det ved å lage et skrått snitt med minimum 30 graders helling, slik at vannet renner av. Du kan også kappe stolpen rett over, og deretter sette på en hatt som beskytter endeveden.

10

Nå holder hunden seg inne bak de to portene, som åpnes hver for seg eller sammen.

Materialer

48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker:
• 2 vannrette rammestykker (A) à 189 cm
• 2 vannrette rammestykker (B) à 80 cm
• 4 loddrette rammestykker (C) à 75 cm
• Skråstiver (G), ca. 100 cm
• Skråstiver (F), ca. 200 cm
• Støttekloss (J), 14 cm

19 x 98 mm trykkimpregnerte terrassebord:
• 2 toppbord (E) à 100/209 cm
• 28 kledningsbord (H) à 79 cm

16 mm rundstokk, furu:
• 20 plugger (D) à 22 cm
• 64 propper (L) à ca 1 cm

Dessuten:
• Stolper (K), f.eks 73 x 73 mm
• Portlås
• Grindstoppere (skåter)
• 2 stabelhengsler, 310 mm
• 2 stabelhengsler, 460 mm
• 64 rustfrie skruer, 5 x 50 mm
• 26 rustfrie skruer, 5 x 35 mm
• PVA-lim, til utendørs bruk

Tidsforbruk

Sett av ei helg, og husk å ta høyde for tørketider.

Pris

Cirka 1800 kroner

Vanskelighetsgrad

Har du litt erfaring fra trearbeid, er dette en overkommelig oppgave.

Tegning

Solide porter med elegante sammenføyninger

Det er særlig rundstokkene som gjør portene sterke og elegante. De brukes til å sette sammen rammene og til å proppe igjen skruehull.

Solide porter med elegante sammenføyninger

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Led vekk vannet fra endeveden

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...