Frodig inngang med dobbel hageport

Denne doble hageporten har wirer i stedet for skråstivere. Det gir en lett, men solid konstruksjon. Med tiden vil en klatreplante danne et grønt tak over hele pergolaen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.300 kroner

Intro

Veiledning

01
Rammen bygges 5 Trinn

Rammene på disse to portene er kvadratiske. Her passet det at hver port skulle være 117,5 cm høy og 117,5 cm bred. Dette skal du selvfølgelig justere, slik at det passer til inngangen din. Rammene bygges av trykk impregnert tre, som skjøtes med blad skjøter. Ettersom treverket overalt er hevet minst 10 cm over bakken trenger du ikke å bruke trykkimpregnert tre. Vi valgte likevel å bruke det her.

De to vannrette bjelkene på porten vil være mest utsatt for fukt. For å sikre at regnvannet renner raskt vekk, sager vi en skrå kant på begge de vannrette bjelkene. Endeveden på stavene beskytter vi ved å montere stavene i en not på rammen, og ved å skråskjære endene.

1

I portens vannrette bjelker (B) sager vi en not, som stavene (C) settes inn i. Noten er 24 mm dyp og 25 mm høy. Den får en skråkant, slik at vannet enkelt kan renne unna. Den skrå kanten her heller sju grader. Den kan gjerne helle mer.

2

Hold fast bjelken (B) med en tvinge. Juster sagen i en vinkel på sju grader. Sag med sideanlegg - sakte og forsiktig.

3

Så snus bjelken 90 grader. Hold den fast med to tvinger, og sag i en rett vinkel. Her er det ikke mye støtte til sirkelsagens såle, så du må sage langsomt.

4

Skjær bjelkene (B) og de fire loddrette bitene (A) på mål med kappsag eller håndsag. De loddrette sidene skal også være like lange; 117,5 cm, slik at porten blir kvadratisk.

5

I den øverste vannrette bjelken (B) sages et 5 mm dypt spor, 1 cm fra kanten (se tegning til venstre). Det blir en “dryppnese” som beskytter endeveden på stavene. “Dryppnesen” leder regnvannet raskere unna.

02
Rammen monteres 6 Trinn

De fire sidene (bjelkene) til portens ramme settes sammen med bladskjøter, som kan sages ut med en håndsag. Men det er enklere, raskere og mer nøyaktig å bruke en kapp-/gjærsag - og etterpå stemme ut bladene til skjøten.

Sidene settes sammen, og hjørnene festes med tvinger, slik at du kan kontrollere om portens ramme er rett. Det gjør du ved å ta de to diagonalmålene. Hvis diagonalene ikke er akkurat like lange, justeres rammen.

Til slutt limes bladskjøtene med pu-lim og skrus fast. Fjern bare tvinge ne i ett hjørne om gangen mens du limer og skrur. Sett tvingen på igjen før du løsner tvingen i neste hjørne.

1

Avmerk bredden av én bjelke (A) på den andre (B), og strek opp. Juster sagdybden til 22 mm hvis du skal arbeide med kapp-/gjærsag, som vi gjør her.

2

Sag en rekke spor med 2-3 mm mellomrom. Bruk en minst 5 cm bred list som avstandskloss mot rygganlegget på sagen, slik at bladet lager et sagspor hele veien over bjelken.

3

Bladskjøten stemmes ren. Skrap med stemjernet langs sagflaten. Sagsporene skal fjernes, og flaten skal være helt jevn når du er ferdig.

4

Rammen settes sammen. Rett inn hjørnene, slik at bladskjøten sitter perfekt. Sett hjørnene midlertidig sammen med tvinger.

5

Når alle fire hjørner er festet med tvinger, måles diagonalene. De skal være like lange. Forskjellen bør ikke være mer enn én millimeter.

6

Hjørnene limes med pu-lim og skrus sammen - skjøt for skjøt. Forbor med et 5 mm bor. Bor hullene plasseres asymmetrisk. Dermed er det mindre risiko for at treet sprekker. Bruk to 5 x 40 mm skruer fra hver side.

03
Monter wiren 6 Trinn

1

Sjekk en ekstra gang hvor wiren skal gå fra og til, før du borer et langt hull gjennom bladskjøten med et 6 mm bor. Hullet skal være cirka 10 cm langt. Hvis du ikke har et langt bor, er du nødt til å bore fra begge sider av bjelken.

2

Bor et 25 mm dypt hull med et 10 mm bor. Det skal sikre at det er plass til wireklemmen. Bor deretter en rekke hull i en dybde på 10 mm. Dermed er det enklere å stemme ut til den falsen som wirens mothold senere skal hvile i.

3

Med et stemjern fjernes alt overskytende tre mellom alle de små hullene. Dermed har du en fals. Falsen er cirka 6 cm lang. Da er det plass til mot-holdet - en galvanisert spiker på 5 cm.

4

Når du har boret og stemt ut i begge sider av rammen, trekkes wiren gjennom hullet og festes rundt spikeren. Senk spikeren helt ned i falsen.

5

Når wiren er montert i begge sider, setter du på en strekkfisk. Wiren strammes lett. Nå er rammen så stabil at den kan grunnes og males med to strøk trebeskyttelse.

6

De loddrette stavene (C) sages på mål, og i en vinkel på 7 grader i topp og bunn. De grunnes og males før de monteres med minst 7 mm glippe til den nederste bjelken. Avstanden mellom stavene fordeles jevnt.

04
Bygg pergolaen 4 Trinn

Pergolaen er festet til husveggen på den ene siden. På motsatt side er det gravd ned to stolper på 98 x 98 mm. Det gir en helt stabil konstruksjon.

Som overliggere på pergolaen har vi brukt to forskjellige dimensjoner (73 x 73 og 98 x 98 mm). Dermed er det mulig å felle stolpene sammen - helt uten å bruke spiker eller skruer. Men dette kan bare la seg gjøre hvis stolpene dine er helt rette. Alternativt kan du forbore og skru en fransk treskrue ovenfra og ned i toppen av hver skjøt.

1

Den øverste holderen (H) på den faste veggen sages ut etter mål fra tegningen. Tappen sages og stemmes, og tapphullet stemmes ut på overliggeren (F).

2

Prøv om tappen passer i overliggeren (F). Den skal gå stramt - ellers må du lime den fast med pu-lim etter at du har montert holderen på veggen.

3

Skru opp holderen (H) på veggen. Her gjør vi det med plugger i veggen og 6 x 120 mm skruer av rustfritt stål.

4

Alle skjøter på overliggerne E og F sages og stemmes ut (se tegning). Deretter settes pergolaen sammen. Alle skjøter kan limes sammen med pu-lim, men her passer skjøtene akkurat.

Materialer

Til pergola

Trykkimpregnert furu:
• 1 overligger, 73 x 73 mm, à 285 cm (E)
• 2 overliggere, 98 x 98 mm à 285 cm (F)
• 2 stolper, 98 x 98 mm à 330 cm (D)
• 1 holder, 73 x 73 mm, cirka 30 cm (G)
• 2 holdere, 73 x 73 mm à cirka 40 cm (H)

Dessuten:
• Skruer og eventuelt plugger
• Grunningsolje og maling

Til to porter

48 x 98 mm trykkimpregnert furu:
• 4 loddrette bjelker (A) à 117,5 cm

48 x 123 mm trykkimpregnert furu:
• 4 vannrette bjelker (B) à 117,5 cm

23 x 48 mm furu:
• 14 staver (C) à 104,5 cm

Dessuten:
• 320 cm stålwire med nylon- eller pvc-belegg, 2 mm tykt
• 2 strekkfisker
• 8 wireklemmer
• 4 stabelhengsler med løse stabler
• 1 portåpner
• 1 skåte
• 4 bolter à 12 x 200 mm
• 56 skruer, 4 x 35 mm, rustfritt stål
• 32 skruer, 5 x 40 mm, rustfritt stål
• 4 skruer, 6 x 120 mm, rustfritt stål
• Pu-lim
• Grunningsolje og maling

Tidsforbruk

Kan bygges i løpet av ei helg.

Pris

To porter med beslag bygger du for under 800 kroner. Til pergolaen klarer du deg med cirka 500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Du skal utføre et par vanskelige snitt med sirkelsagen når du bygger rammer til portene. Skjøtene på pergolaen er heller ikke lette.

Tegning

Hageport med wirer

Denne pergolaen er festet til huset i den ene siden. Stolpene i den andre siden, motsatt av husveggen, er gravd ned i bakken.

Rammene på portene er kvadratiske, og den tradisjonelle skråstiveren er byttet ut med stålwirer. Det gir inngangen til hagen et lett og harmonisk uttrykk. De vannrette delene på rammen (B) og stavene (C) er skråskjært, slik at regnvannet renner av. Til pergolaens stolper bruker vi to forskjellige dimensjoner, slik at de kan settes sammen uten skruer.

Hageport med wirer

Beskytt treet mot fukt

De to vannrette bjelkene (B) har en not, som alle stavene (C) monteres i. Skrå snitt på både bjelker og staver sikrer at regnvannet ledes raskt unna.

Beskytt treet mot fukt

Tips & Triks

Tre typer beslag

Når rammene og stavene til porten er malt og satt sammen, kan hengsler og beslag skrus fast. Mot vegg og stolperv skal porten henge i stabelhengsler. Til å åpne og lukke porten bruker vi en portlås. Og i midten av den dobbelte porten setter vi en skåte.

Stabelhengsler

Portlås

Skåte

Wiren sitter omvendt

Når du bruker en wire i stedet for en skråstiver, skal den plasseres annerledes.

En wire monteres slik at den går fra øverste hjørne i hengselsiden og skrått ned. Det er stikk motsatt av en tradisjonell skråstiver av tre. Wiren henger fast i et mot hold i hver ende. Motholdet plasseres i en not (se bilde). Noten bores og stemmes ut i bladskjøten.

En kuttet galvanisert spiker danner mothold til wiren.

Med wire. Når porten trykkes ned, strekkes wiren. Wiren tåler strekk, men ikke trykk.

Med skråstiver. Et trykk på porten overføres ned via skråstiveren. Tre er bra til trykk, men ikke strekk.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...