Solid og klassisk plankeport inn til hagen

Slik bygger en håndverker en solid plankeport som holder de neste 100 år. Du får en trinn for trinn-veiledning, en utførlig materialliste og en arbeidstegning.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
3.500 kroner

En klassisk konstruksjon ble brukt da den nye døra skulle lages. Bordene holdes sammen av labanker som er felt inn i bordene uten bruk av spiker eller skruer.

Intro

Regn, frost, varme og slitasje hadde gjennom flere mannsaldre pint livet ut av denne labankdøra. Og de gode bordene i dørbladet hadde gitt opp fordi de ikke hadde blitt tilstrekkelig vedlikeholdt.

Det er ei enkel dør, men i sin tid ble det lagt mye arbeid i den. Det viser den omsorg som er lagt i de kraftige stabelhengslene - et fint stykke smijernsarbeid som ikke bare skulle være solid, men som også skulle for-skjønne hverdagen og omgivelsene.

Ei luksus-labankdør

Døra sitter i en mur mellom en gårdsplass og en hage, og det er ofte bruk for den.

En enkel kopi kunne sik-kert erstatte den gamle: to tverrgående labanker og en skråstiver som danner den klassiske Z, og som sørger for at bordene i dørbladet ikke setter seg under vekta og trekker døra skjev.

Men det fins en finere utgave av labankdøra: ei borddør med innfelte labanker - de to tverrgående la-bankene felles inn i bordene i et spor tvers over døra, og det er ikke nødvendig med skråstiveren. Det er en meget elegant og sterk konstruksjon som kan lages helt uten bruk av skruer og spiker. Tidligere krevde en slik metode at håndverkeren var meget dyktig, men med en moderne håndoverfres er det mye enklere.

Den gamle døra var laget etter det velkjente prinsippet med labanker som danner en Z, og som holder bordene sammen. Den burde ha holdt i enda flere år, men tidens tann og dårlig vedlikehold har ødelagt den. Likevel er det deler som kan brukes om igjen, spesielt de fine smijernshengslene.

Litt bedre enn den gamle. Ved å felle labankene inn i bordene unngår du Z-en. Døra er montert uten bruk av spiker og skruer.

Veiledning

01
Dørbladet monteres med skjulte fjær 6 Trinn

I prinsippet er det tilstrekkelig å montere sammen dør-bladet på en enklere måte enn det vi gjør. Men for sikkerhets skyld legger vi inn skjulte løse fjær som er laget av kryssfinér. Ved å frese ei not i kantene på bordene kan vi da sette sammen bordene med not, løsfjær og litt lim.

Når vi har valgt (vannfast) kryssfinér, er det for å sikre en så sterk konstruksjon som mulig - ei fjær skåret ut av et bord vil lett kunne sprekke.

Prøvemontér først

Limarbeidet bør gå forholdsvis raskt. Derfor kan det være lurt å foreta en generalprøve: Montér døra med løs-fjær, men uten lim, og se om alt passer som det skal. Går det bra, kan du trygt lime og spenne sammen. Ellers må du tilpasse etter hvert slik at døra blir nøyaktig som du vil ha den.

Ingen dørtvinger

Det er praktisk dersom du har noen lange dørtvinger, men det er absolutt ikke nødvendig. Det kan til og med være like bra å bruke kiler og vanlige tvinger (se trinn 5).

Kiler har den fordelen at de med minimal bruk av krefter gir et svært stort trykk. Det er derfor ingen grunn til å gå til innkjøp av noe mer enn helt vanlige tvinger for å greie denne opp-gaven.

1

Legg de seks bordene i ønsket rekkefølge. Annet hvert bord er snudd slik at margved møter margved og splintved med splintved i sammenføyningene. Det gir det beste resultatet ved fukt-forandringer i veden.

Bordene numreres tydelig slik at du kan holde orden på dem under arbeidet. Vi bruker furu av god kvalitet.

2

Rett opp bordene hvis det er nødvendig. Selv de beste kvalitetene kan slå seg litt fordi spenninger i veden blir utløst. På de lange bordene er det vanskelig å unngå. Ønsker du at bordene skal passe akkurat sammen, legger du dem opp parvis og fester dem. Sag så midt ned gjennom sammenføyningen med ei sirkelsag som føres langs ei rett skinne.

Ved større skjevheter kan det blir nødvendig å sage mer enn en gang. Husk at det forsvinner 2-3 mm dørbredde hver gang.

3

Bordene monteres sammen med ei løs fjær som sitter i skjøten mellom to bord. Det er flere fordeler ved å arbeide med løse fjærer i stedet for med not og fjær. Du utnytter de dyre materialene bedre - hvert bord er like bredt.

Dessuten kan de løse fjærene lages av et sterkere materiale enn treet. Ei fjær som lages ved at du freser bordet, kan lett brekke. Det skjer ikke med ei løs fjær av kryssfinér.

4

Fres notene. Ei god bordsirkelsag kan lett og raskt skjære noter i bordene, men da blir de gjennomgående fra topp til bunn.

Freser du ut notene som her, kan du stoppe litt fra hver ende av plankene. På den måten kan løsfjærene skjules helt når dørbladet monteres, og kryssfinéren i løsfjærene beskyttes mot klimaet.

5

Dørbladet prøvemonteres. Når du skal spenne sammen bordene med lim, må det skje raskt. Derfor er det praktisk med en «generalprøve».

Lange skrutvinger kan brukes, men bedre og billigere er det å spenne med solide kiler på et kraftig arbeidsbord. Husk å beskytte arbeidsbordet med papir mot overflødig lim.

6

Litt pynt på døra. På den gamle døra var bordene litt avrundet mot sammenføyningene. På den nye døra brukes en spiss 90° freser til V-formede spor i hver sammenføyning på hengselsiden.

Sporene er mest til pynt som bryter den store flata. Etter hvert vil nok skjøtene gape litt, men V-sporene vil skjule det.

02
Labanker og treplugger uten z 6 Trinn

På to steder tvers over dør-bladet freses et spor ved hjelp av et sinkefresestål til labankene. Sporet skal være bredest i bunnen, og det må ikke være for bredt. Ca. 8-10 cm er passe bredde. Ved større bredder øker risikoen for at labankene kan bli løse dersom treet krymper. Sporet spisser til slik at det er 1-1,5 cm forskjell på bredden fra den ene enden til den andre. I 33 mm tykke bord passer det med et spor som er 12 mm dypt.

Fres i vinkler

Labanker av samme tykkelse som dybden på sporet er egentlig nok til å holde dørbladet. På den måten kan du lage ei helt slett dør hvis du ønsker det. Her lager vi labankene av like tykke bord som dørbladet, og på baksiden av labankene freser vi en vinkel lik den i sporet.

Fordi døra skal være ute, lager vi overkanten på labankene skrå slik at vannet ren-ner av. Nede freser vi en liten profil som virker som dryppkant. Det kan være vanskelig å lage en labank som akkurat passer med bredden på døra, så lag labankene med god overlengde.

Slå labankene på plass

Når labankene er ferdige, drives de inn fra den brede enden av sporet med ei treklubbe. Vær ikke for hardhendt når du slår. Treet er relativt elastisk, og labankene må drives inn til du merker god motstand i slaget. Bruk ikke lim, men la plugger holde døra sammen.

1

Sporene freses på motsatt side av hengslene. Dra en strek i midten av sporet, og mål ut fra den. Sporene bør være 8-10 cm brede og skal spisse til slik at de er 1-1,5 cm bredere på hengsel-siden. I 33 mm tykke bord er 12 mm dybde passende.

Fres med et 28° sinkefresestål ved hjelp av ei skinne. Fres vekk veden mellom yttersporene med et notfresestål på frihånd.

2

Mål svært nøyaktig opp til sporene på baksidene av labankene, og hold samme vinkel som i sporet på dørbladet. Lag labankene en god del lengre i begge ender enn det er bruk for.

Overfør målene fra sporet på døra slik at tilspissingen blir lik. Innstillingen av dybden på sinkefresestålet skal være den samme som når du freser sporene på dørbladet.

3

Før labankene bankes på plass i sporet, smøres spor og baksiden av labankene rikelig med grunningsolje. Driv inn labankene med ei treklubbe til de sitter godt fast, men overdriv ikke.

Når labankene sitter skikkelig, borer du opp ved de to ytterste bordene. Bor nesten, men ikke helt igjennom døra. Slå oljesmurte treplugger av furu inn i hullene. Plugger av bøk angripes lett av råte.

4

Det som blir til overs av labankene sages bort ved kantene av døra. Skal døra kunne gå inn i en fals, enten i en karm eller mur, må du også fjerne et passende stykke av labankene litt inne på døra på begge sidene.

Det kan gjøres med snekkersag og hoggjern, eller - mye mer nøyaktig- med håndoverfresen.

5

Sag til ei beskyttende dryppnese av kjerneveden fra ett av bordene som ble til overs. Fres en dryppkant på undersiden, og montér den nederst på dørbladet på den siden som er mest utsatt for regn.

Skal dryppnesa være effektiv, må den felles inn i dørbladet på samme måte som labankene. Lag sporet og dryppnesa med en lett tilspissing slik at dryppnesa kan kiles fast. Lås dryppnesa med en treplugg.

6

De øverste bordendene dekkes. På ei borddør som skal være ute, er endeveden som vender oppover, svært utsatt. Selv om den males, vil det komme fine sprekker der vann kan trenge inn i veden. Beskytt derfor endene med ei dekklist av hardt tre.

Her er det brukt ei mahognilist som limes og festes med messingskruer. La lista få litt utheng over dørbladet på samme side som vannnesa.

Materialer

Til døra

• 8 furubord á 145 x 33 mm, 215 cm
• Mahognilist
• Messingskruer
• Plugger av furu
• Trelim (PVAc) (ikke nødvendig)

Til beslag

• Nye spiker og skruer (håndsmidde)
• 2 restaurerte beslag

Tidsforbruk

2 dager

Pris

Til døra: ca. 1000 kr.
Til beslag: Vil variere

Tegning

Glem alt om spiker og skruer

Prinsippet med labanker med spor på baksiden er like enkelt som det er elegant: Et utfrest spor på tvers av dørbladet spisser inn i den ene enden. Forskjellen er cirka 1-1,5 cm.

På baksiden av labankene er det frest et spor som passer inn i den brede enden av sporet på døra. Når labankene slås inn i sporet, spenner de til når sporet blir smalere, og på den måten spennes døra sammen uten at det er brukt så mye som en ene-ste skrue. I prinsippet kan døra også monteres uten lim.

Sporet i døra er ca. 1–1,5 cm smalere ved A enn ved B. Når labankene slås inn fra B mot A, spennes bordene sammen.

Glem alt om spiker og skruer

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Tips & Triks

Bordene vendes alt etter hvordan de er skåret.

Kantskåret tre
Det er best med kantskårne bord til dørbladet. Det gir et langt mer stabilt dørblad og de beste labankene.

Vend annet hvert bord slik at margved møter margved, og splint (yteved) møter splint.

Vender du alle bordene samme vei, kan det oppstå forhøy-ninger i skjøtene ved fuktighetsforandringer fordi splintsiden krymper mer enn margsiden.

Flaskskåret tre
Til ei borddør kan du selvsagt også bruke bord som er flask-skåret (planskåret/tangentialskåret), og det er lettere å få tak i. Men du må da være forberedt på ei mindre stabil dør, og det får stor betydning hvordan treet vendes.

De enkelte bordene vil krumme seg når de tørker. Det kan du ikke unngå. For at døra ikke skal bli en stor bue, er det bedre å vende annet hvert bord slik du ser på tegningen. Treet vil fortsatt bevege seg i takt med årstidene, men slett ikke så tydelig som om alle bordene lå samme veien. Selv svært kraftige labanker vil ikke kunne motstå trykket fra tre som beveger seg ved fuktendringer.

Flaskskåret tre skal ligge slik at åretegningene vendes på annet hvert bord.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hageport