Nye porter på gamle stolper

Presise oppmålinger og en god arbeidstegning er alfa og omega om du skal bygge ny port mellom to eksisterende stolper. Her viser vi hvordan du kan gjøre det.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
900 kroner

Intro

Ferdige porter passer ikke i målene, og det kan koste mye å få en snekker til å utføre arbeidet. Du kan selv gripe tommestokk og blyant hvis det skal bygges en ny port mellom to stolper som er så gamle at de «hører med» til huset.

Selv om målene mellom stolpene dine ikke er akkurat de samme som her, kan du bruke prinsippene i dette prosjektet.

Først må du kontrollere om stolpene kan bære vekten av nye porter, og om beslagene for hengslene som ofte er støpt inn i stolpen kan brukes. Skal nye beslag brukes, fjernes de gamle med en vinkel-sliper med metallskjæreskive, og de nye kan monteres med plugger og skruer eller med kjemisk anker - i nye hull.

Neste skritt er å tegne den nye porten. Her har vi satt smale lister inn like over og under den bærende ramma. De er med til dels å stabilisere porten, dels å forme et kvadrat midt i porten. Skal porten din være høyere, kan du regulere avstanden mellom listene og ramma. Så kan du kopiere kryss-mønsteret i midten.

Med 3 sterke sammenføyninger

De diagonale listene i mønsteret er med på å stabilisere portene. Men vi har også brukt tre forskjellige sammenføyninger, som gjør portene veldig solide.

Tappsammenføyninger

Selve ramma er tappet sammen på de stedene vannrette og loddrette rammedeler møtes

Pluggene forsterker

For å gjøre sammenføyningene (tappingene) sterke er de låst med 16 mm tykke plugger, en i hver eneste sammenføyning.

Bladsammenføyninger

Listene i det kvadratiske mønsteret i midten er «bladet» sammen – og lim og skruer holder disse skjøtene sammen.

Veiledning

01
Bygg rammene 10 Trinn

Portenes rammer bygges av 48 x 98 mm høvlet furu (A og B på tegningen). Listene (C) er 48 x 48 mm. Det er en dimensjon du trolig selv må lage - du deler bare en 48 x 98 mm på langs, som høvles og sli-pes inntil dimensjonen er korrekt.

Ramma er samlet med tappsammen-føyninger som siden plugges sammen. Det er edelt tømrerhåndverk som gir en meget sterk skjøt. Har du ikke mot til å lage presise tappskjøter, kan du lage bladsammenføyninger (som de møn-strede «fyllinger» - se neste oppslag). Så bør du bare huske at A og C skal være lengre enn i projektet her, fordi de så skal gå helt inn over B og A. Men du bør fort-satt plugge, selv om du «blader» sammen.

1

Bruk ei vinkelrett plate som underlag. La de utskårede delene følge platas sider. Så er du sikker på at portens ramme blir i vinkel. Legg ut delene til ramma slik som de skal skjøtes, og markér hvor tappene skal skjæres ut.

2

Alle tappene er 5 cm lange. Skjær først snittene 5 cm nede på de lodd-rette rammedelene (A) og listene (C). Bruk vanlig hånd eller ei bakksag (fintannet sag med stiv rygg). Resten av tappene kan også sages ut, men på bildet stemmes de ut.

3

Legg delene ut på plata og markér hvor tapphullene skal plasseres, og hvor dype de skal være. Med en vinkel overføres strekene til siden av rammedelene (A og B).

4

Markér midten av tapphullet og merk av med en syl der det skal bores. Til de brede tappene på rammedelene (A) skal det bores tre presise (vinkelrette) hull, og to nøyaktige hull til de smale tappene på listene (C).

5

Når hullene er boret, stemmes resten av tapphullene ut med et skarpt stemjern. Tappene skal gå stramt, men uten problemer i tapphullene. Sjekk det ved å lage en prøveskjøt.

6

Nå samles ramma midlertidig (uten lim). Slå først de to loddrette sidene (A) sammen med listene (C). Bruk en gummihammer. Slå deretter på bunn- og toppstykket (B). Trekk delene helt tett sammen ved hjelp av tvinger.

7

Når delene er satt helt sammen, gjør klar til plugging. Kapp pluggene slik at de er et par mm lengre enn portens tykkelse (48 mm).

8

Avmerk borehullene til pluggene med en syl så hullene bores presis midt på tappene. Hullene til pluggene bores hele veien gjennom treverket med et 16 mm bor.

9

Skill så portramma fra hverandre igjen. Smør lim i tapphullene, og sett den sammen igjen. Ha lim i plugghullene, og slå så i pluggene med en gummihammer.

10

Slip pluggene i plan med ramma. Det gjøres best med en båndsliper, men du kan også bruke en annen elektrisk slipemaskin. Slip deretter alle skjøter lett med slipepapir.

02
Mønster i ramma 7 Trinn

Mønsteret i midten av ramma består av et kryss (D) og to firkanter - en stor (E) og en liten (F). Den store følger rammas lin-jer, mens den lille monteres diagonalt.

Her har vi skjøtet kvadratene ved å skjære på skrå i hjørnene og skru listene sammen, men du kan også «blade» dem sammen hvis du synes det er lettere. Når alt er malt ses det ikke.

Det store krysset er ikke bare til pynt, men stabiliserer også, fordi det - sammen med ramma - danner stabilise-rende trekanter.

Før portene kom utendørs, fikk de grunningsolje og ble malt to ganger med heldekkende trebeskyttelse - de store flatene med rull.

1

Legg de kryssede listene (D) fra hjørne til hjørne. Markér midten, og merk av hvor endene skal skjæres til i snitt på 45 grader, og sag ut. Legg listene oppå hverandre og tegn av hvor hakkene til skjøtene skal være.

2

Med håndsag eller bakksag sages det halvt ned i listene ved krysskjøtene. Sag flere spor - så er det lettere å stemme ut hakkene med et skarpt stemmejern.

3

Montér krysset som vist med 1,8 x 35 mm dykkertspikere, som slås skrått ned i skjøten. Legg krysset på plass i ramma.

4

Skru fast krysset til ramma med 5 x 80 mm skruer. Her monteres skruen, så skruehullet vender skrått nedover - så blir det ikke fyllt med regnvann.

5

Skjøt de to kvadratene (E og F), som skal settes på de kryssende listene. Kvadratene skjøtes med lim og 5 x 70 mm skruer. Spenn dem fast til et rett-vinklet hjørne med en tvinge over en skjøt. Dermed sikrer du at rammene er i vinkel.

6

Legg det ytterste kvadratet (E) inn under de kryssende listene (D). Skru det fast med 4 x 40 mm skruer.

7

Plassér den innerste ramma (F) diagonalt i den ytterste ramma (E). Skru den fast til krysslistene med åtte 4 x 40 mm skruer.

03
Fest portene 6 Trinn

1

Fest hengslene på hengselkrokene, og plassér porten slik at den er 3 cm over hellene. Legg ei 25 mm tykk list under for å sette på porten. Kloss porten opp med kiler eller tynne platestykker, inntil over- kanten er vannrett og sidene loddrette.

2

Når porten sitter som den skal, strammes tvinga rundt hengslet. Skru hengslet fast til porten med 4 x 40 mm skruer.

3

Spenn de to portene sammen med ei list oppe så de flukter med hverandre. Skru grindlåsen på den ene porten. Merk av på hella hvor hullet til grindlåsen ned i bakken skal bores. Bor et hull som er cirka 2 mm større enn grindåsboltens diameter.

De siste detaljene ...

Stalldørgrepet (fjøsdørklinke) er ideelt til porter. Det er solid og funksjonelt. I bunnen av porten er det montert en grindlås (ei loddrett plassert bolteskåte). Den er nødvendig når porten som her er todelt. I toppen har vi plassert ei håndlist. Den beskytter port-ramma litt, men er mest til pynt.

Håndlist i hardved

Stalldørgrep

Grindlås (bolteskåte)

Materialer

(impregnert eller Kebony) 48 x 98 mm
• 2 rammedeler (A) á 92 cm
• 2 rammedeler (B) á 89 cm

48 x 48 mm lister (skjæres til av en 48 x 98 mm):
• 2 lister (C) á 80 cm

23 x 48 mm lister:
• 2 krysslister (D) á 99 cm
• 4 lister (E) á 62 cm
• 4 lister (F) á 37,6 cm

21 x 70 mm:
• 2 håndlister/«toppbord» (G) á 89 cm

16 mm rundstokk:
• 8 plugger á 5 cm

Dessuten:
• 1 (evt. 2) stabelhengsel, 30 x 320 mm
• Evt. 1 hjørnebåndshengsel, 21,5 x 11,1 cm
• 1 bolteskåte (som grindlås) på cirka 33 cm
• 1 stalldørhåndtak for porttykkelse 48 mm
• Skruer: 5 x 80 mm, 5 x 70 mm, 4 x 50 mm og 4 x 40 mm skruer
• 1,8 x 35 mm dykkertspiker
• Trelim
• Grunningsolje
• Heldekkende maling

Spesialverktøy

• Borestativ (eller benkeboremaskin)
• 16 mm trebor (spiralbor)

Tidsforbruk

2-3 arbeidsdager (pluss tørketid)

Pris2-3 arbeidsdager (pluss tørketid)

Cirka 900 kroner

Vanskelighetsgrad

Tappinger som låses med treplugger og mønsteret i midten krever en del presisjon. Men dette er alminnelig snekkerhåndverk.

Tegning

Portens oppbygging

Slik passet målene i prosjektet her, men du er nødt til å tilpasse målene til avstanden mellom stolpene.

Portens oppbygging

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hageport