Et solid legjerde

I stedet for å kjøpe en rekke skremmende spinkle ferdigseksjoner av flettverk, kan du selv flette et mye flottere og sterkere legjerde av billige kledningsbord.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
150 kr/m

Etter to dagers arbeid venter en rekke sommere med vindskjerming, som øker din glede av terrassen.

Intro

Legjerdet i hagen blir akkurat litt for massivt og plankeaktig dersom du bygger det av grove bord - og litt vel spinkelt om du setter det sammen av ferdig flettede seksjoner fra byggvarehuset.

Her tar vi det beste fra de to legjerdene ved å begynne fra bunnen og selv flette gjerdet av smale granbord. Bordene er bløte og smidige etter en natt under vann. Gjerdet blir robust som et plankegjerde, men virker lett og står fint med sine buede linjer - og akkurat så tett at det bryter vinden optimalt. Og skulle en lamell med tiden knekke, kan vi fint skifte den ut. En ødelagt lamell i en ferdigseksjon, betyr at hele seksjonen må kasseres.

De smale lamellene skaffer vi billig ved å bruke 16 x 98 mm kledningsbord av gran, som vi sager gjennom på langs. Dermed blir meterprisen på lamellene ikke mer enn 4-5 kroner, avhengig av hvor du kjøper materialene. Og en meter gjerde kan med litt flaks koste under 150 kroner.

Bordene er fulle av kvist, men det gir bare et fint, levende gjerde.

Øverst avslutter vi gjerdet med et bredt vannrett bord. Det beskytter endetreet på lamellene, det blir til et fint sted å sette kaffekoppen - og så hjelper det oss attpåtil med å sette opp stolpene riktig.

Veiledning

01
Sag opp lamellene 4 Trinn

Hele jobben begynner litt unormalt med å sage opp en kjempestabel bord på langs. Vi bruker 16 x 98 mm kledningsbord av gran. Siden de vil være vanskelige å flette, og gi et klønete gjerde, sager vi dem i stedet i rette lengder og deretter gjennom på langs.

Når dette er gjort, skal de nye 16 x 48 mm lamellene (D) legges i vann over natten. Dermed blir de ganske enkle å flette. Og ettersom noen av dem kan komme til å knekke, lager vi noen ekstra.

Oppsagingen går enklest med en kappsag og en dykksag, men med litt oppfinnsomhet klarer vi her de mange kuttene med en vanlig, billig sirkelsag.

Også lektene (B) skjæres på langs.

1

Vi fester sagen på en plate for å kunne vippe den opp og ned på samme sted - som en kappsag. Først skrur vi to 21 mm lister (W) på en plate. Så borer vi hull i sagsålen og skrur den på listene slik at bladet står vinkelrett på den bakerste listen.

2

Nå kan vi sage bordene raskt og presist med et helt vinkelrett kutt ved å legge dem i gjærekassen, inn mot den bakerste listen. For å slippe å måle hver gang, skrur vi fast en kloss (X) 100 cm fra bladet. Lektene sages også nå.

3

Når alt er saget i lengden, gjør vi om på gjærekassen. Neste trinn er å lage lameller (D) og lekter (B) ved å sage gjennom bordene på langs. Sagen fjernes, og en høvlet list (Y) skrus på listen (W), slik at sagens såle kan kjøre langs den.

4

Nå deler vi enkelt og raskt bordene på langs. Den høvlede listen (Y) er på plass, slik at planken deles midt på når den legges inntil listen under (X). For å støtte sagen, skrur vi en list (Z) på platen. De ferdige lamellene legges i vann.

02
Grav ned stolpene 6 Trinn

Det vil ta lang tid å få hver enkelt stolpe (A) til å stå riktig og i lodd hvis du tar dem en etter en. Denne jobben forenkles ved å feste dem til toppbordet (C) straks de er på plass i hullene sine. Deretter justerer vi og fyller jord rundt dem.

Et legjerde trenger ikke frostfri dybde. Det gjør ikke så mye om telen løfter stolpene litt. Derimot er det viktig å gjøre stolpene så stabile at de kan stå imot vinden. Det er en en fordel at gjerdet er litt åpent, og det holder derfor å grave stolpene cirka 70 cm ned.

1

Vi klargjør topplistene (C) som første del av jobben. De to listene sages til i lengden for å kunne møtes i en 45 graders vinkel. På undersiden av listene merker vi hvor stolpene vil tref e slik at vi slipper å måle dette etterpå.

2

Deretter graver vi hull til stolpene (A). Topplistene (C) brukes til å måle med. Ved å snu undersiden opp, kan vi se markeringene. Når gjerdet settes litt inn på belegningen, fjerner vi steinene og graver 75 cm ned med et jordbord.

3

En enkelt stolpe (A) settes på plass og justeres loddrett mens du fyller jord rundt den. Fyll 10 cm jord i hullet av gangen, og komprimer godt med en plankebit før du fortsetter. Hvis jorden er veldig tørr, kan den med fordel vannes litt.

4

Nå fester vi hjørnestolpen til hullet og spleiser de to første stolpene med topplisten (C). Listen må legges presist, men vi venter litt med å justere stolpene. I stedet gjør vi det samme med den ytterste stolpen.

5

De to nye stolpene justeres både i dybden og i lodd. Plasseringen låses med skråstivere som festes med små påler i bakken. Det enkleste er å feste med tvinger, slik at du unngår skruehull.

6

Vi stikker de siste stolpene i bakken og fester dem til topplistene. Få stolpene i lodd og juster etter de andre stolpene med noen bord. Nå er det lett å fylle opp hullene og stampe underveis uten å slå stolpene skjeve.

03
Flett gjerdet 6 Trinn

Når stolpene og topplisten er på plass, fyller vi opp med lameller i hver seksjon.

Vi setter dem på tre vannrette lekter, der de etter tur klemmes på plass fra hver side og danner et flettverk.

Lamellene har ligget natten over og sugd vann. Derfor kan de relativt lett bøyes uten å knekke. Enden av lamellen må presses en del, derfor overlater vi til føttene å presse oppover. Dette gjøres med et lite “vippebrett” av en plankebit, som skrus på en liten klosse. Da kan du trykke lamellen oppover med foten og ha begge hendene fri.

Før vi fester lektene, merker vi hver 5. cm, slik at vi enkelt og raskt kan justere lamellene inn på linje.

1

Vi merker opp til lektene (B) på stolpene (A). Først setter vi en vannrett strek for lektenes overside, henholdsvis 47 cm og 94 cm under topplisten (C). Med en avstandskloss av to 25 mm tykke lister, merker vi av til siden av beslagene (E).

2

Den øverste av de tre lektene (B) settes ikke i beslag, men skrus fast i topplisten (C) fra undersiden med 5 x 70 mm skruer. Forbor med et 5 mm bor til de fire skruene i hver lekt.

3

Hvert beslag (E) festes med to 3,5 x 30 mm skruer i stolpen. Det øverste beslaget settes midt på lekten - altså litt under streken som markerer lektens overkant. Det nederste i underkant av den nederste lekten.

4

Lektene (B) bankes på plass i beslagene, slik at de passer med strekene på stolpen. Da passer de akkurat i beslagene. Vi låser dem fast med en 3 x 20 mm skrue.

5

Og så skal gjerdet flettes! En etter en plasseres lamellene på de to nederste lektene. Samtidig som vi drar og dytter, bruker vi foten og vippebrettet til å presse dem rundt den øverste lekten.

6

Lamellene rettes inn etter merkene på lektene - og justeres eventuelt slik at det blir like mye luft mellom dem. De festes oppe og nede med 3,5 x 30 mm skruer - dermed er legjerdet ferdig. For vi lar det stå ubehandlet.

Materialer

Til 5 seksjoner à 1 m

73 x 73 mm trykkimpregnert furu:
• 6 stolper (A) à 180 cm

21 x 95 mm terrassebord:
• 15 lekter à 100 cm (B), som du sager av 8 bord à 100 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 2 topplister (C), cirka 230 og 340 cm

16 x 98 mm kledningsbord:
• 100 lameller (D) à 100 cm, som du sager av 50 bord à 100 cm

Dessuten:
• 20 U-profiler (E) 25 x 25 x 2 mm
• Rustfrie skruer: 3 x 20 mm, 3,5 x 30 mm og 5 x 70 mm
• 10 x 180 mm fransk treskrue med 3 stoppskiver (til feste i vegg)
• Aluminiumsrør med 11 mm hull, 6 cm langt (til feste i vegg)
• Bord til avstiving og gjærekasse

Spesialverktøy

• Billig sirkelsag til cirka 300 kr.
• Jordbor (ca. 65 kr for en dags leie)
• Kapp- og gjærsag (eventuelt)

Tidsforbruk

3 dager

Pris

Ned til cirka 150 kr per meter gjerde

Tegning

Legjerde flettet av smale bord

Det hjemmef ettede legjerdet bygges av enkle og billige varer.

Lamellstavene (D) i legjerdet vårt fletter vi inn på tre vannrette lekter (B) som er festet i stolpene (A).

Stolpene graver vi ned. Og ved å samle dem med en vannrett overligger (C) før vi fyller jord rundt stolpene, blir det mye lettere å få dem helt på linje.

Gjerdet skiller den brolagte terrassen fra gressplenen, og for å gjøre det lettere å slå gresset inn mot gjerdet, setter vi stolpene et lite stykke inn på belegningen.

Legjerde flettet av smale bord

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...