Levegg de luxe

For å få ly på hjørnet av terrassen bygger vi en levegg ut fra huset. Vi dropper en ferdig løsning og blir selvbygger av en vegg som blir like flott og solid som selve terrassen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2000 kroner

Intro

En flott og solid terrasse fortjener en flott og solid levegg. Tingene skal passe sammen. Når du har ofret tid, energi og materialer på å bygge en terrasse av høy kvalitet, så vil det være synd og skam å ødelegge den med en enkel løsning, og kjøpe en ferdig levegg i seksjoner fra byggvarehusenes hyller.

Oppskriften her er veldig grei å tilpasse til både terrassen og hagen din. Materialene er enkle og solide, og kan tilpasses både smak og økonomi. Og resultatet blir altså både flottere og mer solid enn en ferdig levegg fra byggvarehuset - og du får en vegg ingen har maken til.

Lengden på tre meter er nok til å gi ly for både vind og nysgjerrige blikk. Høyden er 110 centimeter inne ved sitteplassen på terrassen, men den er hele 160 cm på den andre siden, fordi terrassen er hevet over den øvrige hagen.

Stolper og bord behandler vi med en pigmentert impreg-neringsolje for å få dem til å passe best mulig til terrassens dekke av brunimpregnerte terrassebord. Men fargen på leveggen tilpasser du selvfølgelig helt etter din egen smak.

Veiledning

01
Første stolpe settes nøyaktig 3 Trinn

Etter at vi har funnet ut hvor leveggen skal stå, begynner vi med å reise den ytterste stolpen.

Første skritt er å legge en linje vinkelrett ut fra veggen. Det gjør vi ved å plassere to rette bord slik at de sammen med veggen danner en trekant, der forholdet mellom sidene er 3:4:5 - f.eks. 150, 200 og 250 cm.

Du kan støpe fast stolpene. Men vi har støtte fra terrassen, så vi nøyer oss med å stampe dem fast.

1

Vi markerer leveggens plassering med et langt, rett bord ut fra det stedet på veggen der terrassen skal begynne. Vi sikrer en rett vinkel ut fra veggen med en 3:4:5-trekant, av to rette bord.

2

For å holde vinkelen slår vi en pinne i bakken, slik at den kommer inntil bordet som danner det vinkelrette beinet i trekanten vår.

OBS: Husk å sette pinnen litt fra stedet som stolpen skal stå.

3

Så graver vi ned den ytterste stolpen. For å unngå at frosten senere skyver den opp, graver vi hullet ned til frostfri dybde. Og selvsagt måler vi dybden på den siden der bakken er lavest.

02
Midtstolpen og lektene 5 Trinn

I stedet for å sette bordkledningen direkte på de kraftige stolpene, setter vi dem fast på lekter som festes på innsiden av stolpene og ytterveggen.

Det betyr at bordene kommer mellom stolpene, slik at flaten deles opp i seksjoner, og at skruene kan settes lenger inn på bordene. Dermed sprekker de ikke så fort.

På husveggen setter vi lekten direkte på veggen, helst med litt murpapp mellom. Du kan også sette en stolpe her, hvis du foretrekker det.

1

Lekten (B) på husveggen plasseres slik at den flukter med den tilsvarende lekten, som skal sitte på den ytterste stolpen (A) - den skal altså ikke flukte med selve stolpens kant.

2

Lekten skrur vi fast i muren med betongskruer. Du må forbore med 6 mm trebor gjennom lekten - og så videre inn i muren med et 6 mm murbor. Husk å merke opp hvor lekten skal festes.

3

Vi trekker en snor mellom veggen og stolpen for å få plassert stolpen i midten riktig. Husk at lekten ved murveggen er smalere enn stolpene. Det er 3 cm fra lekten og ut til kanten.

4

Toppen av stolpene (A) sages i riktig høyde når de er festet godt fast. Kapp aldri de impregnerte stolpene før alle stolpene er kommet på plass. Høyden tilpasses etter lekten (B) på ytterveggen.

5

De siste lektene (B) skrus på stolpene (A) midt på sidene. De vender inn i veggen når kledningen er på. Vi bruker 5 x 100 mm skruer. TIPS: Sett fast lekten med tvinge før den skrus fast.

03
Leveggen tettes på alle sider 6 Trinn

Kledningsbordene skrus på begge sider av de lodrette lektene. Vi begynner øverst, der de skal sitte tett under håndlisten. Nederst kan det godt være en sprekk.

Vi setter en fin buet håndlist med vannese på toppen. Den leder vekk regnvann - men du kan fint ha en kopp stående på den likevel.

1

Håndlisten (C) får en fin avslutning om du kutter en 45 graders vinkel i enden 2 cm utenfor stolpen. Kutt en motsatt bit (trekant) som du limer fast i enden.

2

Håndlisten (C) festes med små vinkler, slik at vi slipper synlige skruer fra oversiden. Dette gjøres først, før vi setter på bordkledning - som dermed er enkel å få tett øverst.

3

Bordene (D) sages av på lengden, slik at de tilpasses lengden mellom stolpene. Du kan bruke en håndsag - men det går raskere og blir penere med en kappsag.

4

Vi forborer til skruene i bordene (D). Både fordi skruene skal sitte så langt ut i enden på bordet at treverket lett sprekker, og for å få skruene på linje. Vi bruker det første bordet som mal til de andre.

5

Bordkledning (D) skrus på lektene (B) med 4 x 50 mm skruer. Skruene skal være rustfrie og syrefaste når det brukes trykkimpregnert treverk. Vi begynner øverst.

6

Hvert nytt bord presses opp i bordet ovenfor - men vi sjekker avstanden til håndlisten i begge ender før vi skrur fast, slik at linjen blir rett og fin.

Materialer

98 x 98 mm/2 x 48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker:
• 2 stolper (A) à 270 cm

38 x 48 mm trykimpr. lekter:
• 4 lekter (B) à 160 cm (vi kjøper 2 stk. på 3,3 m)

28 x 125 mm topp-profil:
• 1 håndlist (C), 301 cm, pluss en ende på 5 cm (vi kjøper lengde på 3,3 m)

19 x 123 mm bordkledning:
• 50 bordkledningslengder (D) à 140 cm (vi kjøper 25 lengder à 3 m)

I tillegg:
• 3 vinkeljern, 70 x 70 x 40 mm, varmgalvaniserte
• 5 x 40 mm beslagskruer, varmgalvaniserte
• 6 x 112 mm betongskruer
• 5 x 100 mm skruer, rustfri
• 4 x 50 mm skruer, rustfri A4
• Trebeskyttelse

Spesialverktøy
• Bor (mur og tre)
• Kappsag
• Drill
• Vater

Tidsforbruk

2 dager.

Pris

Du klarer deg med 2000 kr.

Vanskelighetsgrad

Å bygge en levegg er ikke noe problem, men det blir bare pent hvis du er nøye med alle detaljene.

Tegning

Leveggen helt fra starten

Den tre meter lange leveggen er to i deler. Den holdes oppe av to stolper og ytterveggen.

Bordkledningen (D) skrur vi opp på begge sidene av lektene (B), som vi har festet til stolpene (A). To seksjoner vil normalt kreve tre stolper, en i hver ende og en i midten - men vi sparer stolpen ved huset ved å sette lekten direkte på veggen. Endene på stolpene beskyttes av en overligger (C), som leder det meste av regnvannet bort fra bordkledningen.

Leveggen helt fra starten

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...