Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
De tre lengdene med markisestoff i leskjermen kan tas av eller settes opp etter behov.

De tre lengdene med markisestoff i leskjermen kan tas av eller settes opp etter behov.

Last ned byggeveiledningen på denne siden og få en utførlig guide til hvordan du bygger leskjermen. Vi viser hvordan den smarte bunnkassen skrus sammen, og hvordan espalieret settes sammen og monteres. Deretter viser vi hvordan du får skygge for solen med gardiner som kan rulles opp og tas av etter behov.