Skjermvegg på hjul

Ofte er det vinden som bestemmer om du kan sitte ute og nyte solen på terrassen. Da er det kjekt å kunne skjerme seg mot den. Og fordi vinden kommer fra forskjellige retninger, er det smart å ha en mobil leskjerm. Den er enkel å lage og det tar ikke lang tid – i tillegg er den billig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1000 kroner

De tre lengdene med markisestoff i leskjermen kan tas av eller settes opp etter behov.

Intro

Vi viser hvordan den smarte bunnkassen skrus sammen, og hvordan espalieret settes sammen og monteres. Deretter viser vi hvordan du får skygge for solen med gardiner som kan rulles opp og tas av etter behov.

Veiledning

01
Den smarte kassen skrus sammen 7 Trinn

Den solide kassen, som leskjermen er skrudd fast på, gir deg muligheten til å oppbevare ting, for eksempel hageputer, på en diskret måte.

Her har vi laget lokk på kassene, men du kan også velge å droppe lokkene, og i stedet fylle kassene med jord som du planter blomster i.

Selve bunnkassen lages av lister og kryssfinér, og det er en enkel sak å skru den sammen når alt er skåret til.

1

Strek opp på rammelistene (A). Marker hvor skjøtene med espalierlistene (B) og tverrstykkene (D) skal plasseres. Marker også hvor hullene til skjøteskruene skal bores - cirka én cm fra sidene på listene.

2

Listene skrus sammen med 5 x 80 mm skruer. De to endestykkene til bunnkassen settes sammen av tverrstykkene (C) og (D). Skru sammen endestykkene på kassen med sidene (A). Bruk 4 x 50 mm skruer.

3

Sidekledningen (N) monteres på rammen. Skru fast sidekledningen (N) innvendig med 4 x 30 mm skruer. Skru fast de to støttelistene (H) nederst innvendig på rammen foran og bak.

4

Skru på endekledningen (S). Når sidekledningen (N) er skrudd på, gjør du det samme med endekledningen (S). Den skrus fast innvendig med 4 x 30 mm skruer.

5

Bunnbordene (F) skrus på. Skru fast bunnbordene til støttelistene (H) med 4 x 35 mm skruer. Legg plast i bunnen hvis du vil sette planter i kassen.

6

Sett fast hjulene. De fire hjulene monteres på fire klosser (G), som skrus inn i siderammene med 5 x 60 mm skruer. Stativet triller dermed på kraftige hjul, som løfter vindskjermen 10 cm over underlaget.

7

Skilleveggene monteres. Skru fast de to skilleveggene (M) mellom front- og bakrammen med 4 x 50 mm skruer.

02
Slik får du skygge for solen 4 Trinn

Til denne modellen bruker vi stoffet som en form for gardiner, som du kan ta av og rulle opp etter behov. Du kan selv velge farge på markisestoffet, eller du kan for eksempel bytte ut en eller flere lengder med slyngplanter, hvis du vil bryte med noe grønt, som også gir le.

1

Klargjør lengdene. Bor skruehull i den ene listen (J), og smør på lim. Legg stoffet på plass på listen, og smør på lim til den andre listen. Skru listene sammen rundt stoffet.

2

Lag seks stropper. Bruk en 4 mm tykk elastisk line. Kapp linen i stykker på 40 cm. Klem endene sammen.

3

Bind fast stroppene. Brenn endene med en lighter for å forsegle dem.

4

Sett kroker i bunnen. Skru fast seks kroker til de loddrette espalierlistene (B).

03
Alt settes sammen og monteres opp 6 Trinn

Nå som kassen er skrudd godt og solid sammen, er det på tide å gå videre med selve leskjermen. Den lages av trelister, tynne rundstokker og markisestoff. Den blir elegant å se på, samtidig som den skjermer godt mot vinden.

Markisestoffer normalt 120 cm bredt. Derfor er høyden på espalieret tilpasset, slik at stofflengdene utnyttes fullt ut for å unngå svinn. Hvis du skjærer til stoffet forsiktig med en varm loddebolt, unngår du at det fliser seg opp i kantene.

1

Bor hull til rundstokkene (K). Bor hull til de sju rundstokkene i de fire espalierlistene (B). Hullene bores med et 20 mm bor. I de to midterste espalierlistene bores hullene helt gjennom, i de to ytterste kun halvveis inn.

2

Skru fast espalierlistene (B) på kassen. Når hullene til rundstokkene er boret, skal listene settes fast til kassen. Skru tre av dem bak på kassen med 5 x 60 mm skruer. Vent med å sette på den siste listen.

3

Rundstokkene (K) settes løst på plass. Rundstokkene føres gjennom hullene i espalierlistene (B).

4

Den siste espalierlisten (B) holder alt sammen. Når rundstokkene (K) er på plass, skrus den siste, ytterste espalierlisten (B) fast.

5

Skru fast rundstokkene (K). Annenhver rundstokk skrus fast til espalierlisten (B) med 4 x 35 mm skruer.

6

Bor 10 mm hull i listene (J). Bor hull, slik at stofflengdene kan henges opp på krokene. Bor også tilsvarende hull i de nederste listene (J) til stroppene.

Materialer

21 x 45 mm glattkant:

 • 4 rammelister (A) à 188 cm
 • 1 topplist (A1) à 188 cm
 • 4 espalierlister (B) à 166 cm
 • 4 tverrlister (C) à 35 cm
 • 4 tverrlister (D) à 26,5 cm
 • 8 klosser til lokk (E) à 10 cm

21 x 95 mm terrassebord:

 • 17 bunnbord (F) à 33 cm
 • 4 klosser til hjul (G) à 9,5 cm

21 x 21 mm lister: 21 x 21 mm lister:

 • 2 støttelister (H) à 184 cm

9 x 21 mm lister: 9 x 21 mm lister:

 • 12 markiselister (J) à 58 cm

20 mm rundstokk: 20 mm rundstokk:

 • 7 rundstokker (K) à 186 cm

15 mm kryssfinér: 15 mm kryssfinér:

 • 2 lokk (L) à 41 x 66 cm
 • 2 delevegger (M) à 33 x 31,5 cm

12 mm kryssfinér: 12 mm kryssfinér:

 • 2 sidekledninger (N) à 33,5 x 184 cm
 • 2 endekledninger (S) à 33 x 33,5 cm

Markisestoffi 120 cm bredde: 120 cm bredde:

 • 3 lengder markisestoffà 58 x 120 cm (lages av et stykke på 120 x 174 cm)

Diverse: Diverse:

 • 4 x 20, 4 x 30, 4 x 35, 4 x 50, 5 x 60 og 5 x 80 mm skruer
 • 4 møbelhjul med en høyde på 10 cm
 • 2,4 x 4 mm elastisk line
 • 6 wireklemmer
 • 12 kroker til oppheng

Tidsforbruk

Kan bygges på en helg.

Pris

Cirka 1000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Leskjermen er ikke vanskelig å lage, selv om den består av mange deler. Følg tegningen nøye, og vær nøyaktig når du måler opp.

Tegning

3D-modell

Mobil levegg

3D-modell

Konstruksjonens oppbygging

Vri og vend modellen, og se hvordan den er laget.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...