Med et såkalt jordanker er man imidlertid helt sikker på at stolpen ikke vil rikke seg en millimeter selv i kuling og storm. Et jordanker lages simpelthen av fire bordbiter, som skrus fast på gjerdestolpen. Her bruker håndverkeren et 19 x 98 mm impregnert furubord, som han sager ut i fire stykker a 40 cm. Jo lengre du lager stykkene, desto bedre feste får jordankeret. Men husk at hullet som skal graves må være tilsvarende stort.

Da stolpen skal minst 90 cm ned i jorda, er det på denne nederste delen av stolpen at ankeret skal monteres. Håndverkeren skrur to bordbiter parallelt på stolpen i 80 cm høyde, og de to andre stykkene parallelt på, men i motsatt retning og bare et par centimeter fra bunnen av stolpen.

Bruk fire 4,5 x 50 mm rustfrie skuer til å feste hver bordbit. Og bruker du trykkimpregnerte bord, som er godkjent til direkte jordkontakt, vil de nok holde i mange år. Jordankeret er ferdig, og klart til å komme i jorda.

Hullet til stolpen med jordankeret må være minst 90 cm dypt for å unngå frost. Selv med en stikkspade kan det være vanskelig å få den siste jorda opp, så her er en stolpespade til god hjelp.

Når ankeret er på plass, kan jorda kastes på. Underveis kontrolleres det jevnlig at stolpen står i lodd. Det er også viktig at den løse jorda stampes godt fast underveis. Til det har håndverkeren laget seg en jordstamper av en kraftig bjelke, og med håndtak av en rundstokk. Nå står stolpen helt rett og urokkelig fast.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Få Gjør Det Selvs store hagebilag og en bor-/skrumaskin for kun 89 kroner

Tilbudet består av en bor-/skrumaskin, 2 utgaver av Gjør Det Selv og et hagebilag, som inneholder veiledning til noen av våre mest populære utendørs prosjekter.

Du får alt sammen for kun 89 kroner + porto. Du sparer 465 kroner!

Ja takk, vis meg mer om det gode tilbudet nå!