Bygg en støttemur

Anleggsgartneren vil her demonstrere hvordan du bygger en solid støttemur.

Først slår anleggsgartneren to stikkstenger i jorda og spenner en snor mellom dem. Snoren angir forkanten og høyden på den nederste steinen i støttemuren vår, og skal sitte ca. 10 cm over jorda på det laveste stedet.

På den måten vil den nederste steinen sitte litt under jorda. Når snoren er på plass, må det graves ut til fundamentet. Det må graves ca. 5 cm foran snoren og 15 cm bakenfor. Anleggsgartneren graver renna så dyp at det er 30 cm fra snoren og ned til bunnen av den.

Når renna er gravd ut, fyller anleggsgartneren ca. 15 cm grov grus ned i den og fordeler massen jevnt ut. Deretter stampes grusen med en såkalt jomfru. Grusen blir stampet ca. 5 cm ned, så det er 20 cm fra snoren til grusen.

Oppå grusen skal det legges et lag betong, som steinen skal stå i. Betongen består av en ferdigblanding av stein og grus, som kalles jordfuktig betong, som tilsettes sement.

Forholdet mellom ferdigblandingen og sementen er 4:1, tilsatt litt vann. Blandingen skal være forholdsvis tørr, eller det som fagmannen kaller for jordfuktig.Anleggsgartneren legger ca. 8-10 cm betong oppå grusen, så er det mulighet for å jobbe steinen litt ned i betongen.

Den første raden må legges veldig nøyaktig, da den danner basis for resten av støttemuren. Anleggsgartneren bruker en klubbe med gummihode til å banke steinen ned i betongen.

Steinen skal selvfølgelig flukte med snoren, og i den andre retningen bruker han et lite vater til å sjekke at steinen ligger rett. Den neste steinen legges opp på den første og justeres inn på samme måte. Det er en god idé etter noen steiner å kontrollere at steinen nå også ligger i vater.

Når første skift er satt, må snoren flyttes. Det skal nemlig være en baklengs helling på ca. 12 % for støttemurer. Anleggsgartneren plasserer derfor to steiner i hver ende og rykker dem ca. halvannen cm tilbake.

Deretter flytter han stikkstengene, snoren flukter mellom de to steinene. Neste rad med stein legges så opp etter snoren, så fugene er forskutt med en halv stein. Du kan godt lime steinen fast med betonglim, men så lenge støttemuren ikke skal være høyere enn en halv meter, er det ikke nødvendig.

Hver gang det er lagt et skift kontrolleres det at skiftet er i vater. Til gjengjeld må det alltid legges betong på baksiden av støttemuren halvt oppe på den øverste steinen. Anleggsgartneren legger på betongen og klapper den fast.

Når du legger betongen, må du i ettertid forvisse deg om at du ikke har skjøvet steinen fram under prosessen. Tredje skift settes på samme måte, og igjen fylles det opp med betong på baksiden.

Anleggsgartneren bruker gummiklubben til å banke på betongen og komprimere den.Støttemuren skal nå stå i et døgn før du kan legge jord opp langs den. Denne teknikken kan du bruke både hvis det allerede er forskjellige høydenivåer og hvis du vil lage det.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage