Støp fundament til uthus og garasje

Du kan raskt og enkelt støpe fundament til uthus og garasje.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
8 dager
Pris
16.000 kroner

Intro

Støp fundament til uthus selv

Når du først har leid minigraveren, fått på plass containeren og alt er merket opp, går det raskt å støpe fundament til enkle uthus, carport eller garasje. Det tok oss kun fire timer å støpe en 21 meter renne som utgjør fundament til uthuset vårt.

LES OGSÅ: Forskalingsblokk – veien til et solid fundament

Grav dypt – støping av fundament til garasje eller uthus

Når du skal støpe fundament til uthus, garasje og andre uoppvarmede bygninger, kan fundamenet gjerne graves enda lenger ned enn til anbefalt frostfri dybde. Årsaken er at frost kan trenge lenger ned når det ikke er støpt gulv og et isolert fundament som holder på jordvarmen.

LES MER: Hold deg fri av frosten

Få sjekket grunnen

Det er viktig at du støper ditt fundament på en solid og bærende bunn. Noen steder finner du kanskje ikke en slik bunn, selv om du graver én meter ned. Kjenner du ikke grunnforholdene der du skal bygge fundamentet til et uthus eller en garasje, kan du sjekke geologiske kart, eller forhøre deg hos teknisk forvaltning i kommunen. Eventuelt kan du spørre naboer eller andre som kjenner grunnforholdene der du bor. Ligger den solide bunnen langt nede, kan du bygge opp en bunn av et bærelag, som du kan støpe fundamentet til uthuset oppå.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Når du graver ut til fundament

Når du skal grave ut til fundamentet til uhuset, sparer du deg for både tid og unngår vond rygg hvis du leier deg en minigraver. Har du aldri brukt en minigraver før, lærer du deg det raskt. Funksjonene er enkle, så etter noen få gravetak går det fort å fjerne jorden. Og det går under alle omstendigheter raskere enn å grave med en spade.

Du får også bruk for en container, med mindre du mangler 8 kubikkmeter jord et annet sted i hagen. Så mye jord blir gravd vekk før støpingen av et fundament til garasje eller uthus i dette prosjektet. Lei eventuelt en trillebår med motor hvis containeren ikke kan stå der du graver med minigraveren.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Støp verdens enkleste fundament

Komplett byggeveiledning: Raskt fundament til garasje og uthus

I artikkelen får du en trinn for trinn-veiledning til hvordan du raskest mulig støper et fundament til uthus, garasje eller en annen uoppvarmet bygning.

LES OGSÅ: Smart og billig garasje i byggesett

Veiledning

01
Mål opp og grav ut 2 Trinn

1

Før du graver, måles og trekkes snorer som festes til plugger eller staur. Her skal lengde og retning tilpasses et eksisterende hus, så høyden avsettes med et nivellerings-instrument, men ofte kan du klare deg med målebånd og vater (evt. slangevater).

2

Grav ut med minigraveren. Containeren bør plasseres, slik at du kan lesse direkte over. Kan minigraveren ikke nå bort til containeren, er det lettest og raskest å benytte ei beltetrillebår, som f.eks. kan romme nesten en halv kubikkmeter.

02
Støp grunnmuren 9 Trinn

1

All løs jord må fjernes fra grøftene. Når det er fjernet, «klosses» armerings-jernene opp, så det overalt er plass til minst 4 cm betong under armeringen.

2

Armeringsjernene skal bøyes rundt i hjørnene, slik at det blir god sammenheng mellom de enkelte delene av grunnmuren.

3

Ferdigbtong kan leveres direkte i grøfta med slange eller belte: Grøfta fylles hele veien - opp til terrenget. Stikk i den våte betongen med ei lekt for å sikre at det ikke er luftlommer. Skal det være helt optimalt, bør du bruke en stavvibrator.

4

I den våte betongen settes nå forskalingsblokkene. Her er retning og lodd meget viktig. Høyden finjusteres senere - her skal det bare være plass til et ekstra skift med forskalingsblokker og mellom 2 og 10 cm betong.

5

Her har vi planlagt å støpe oppå forskalingsblokkene. Derfor brukte vi ikke tid på å sikre at overkanten var i vater. Rekken av blokker skulle være like, og hver blokk skulle stå loddrett. Denne metode er enklere, når det skal gå raskt.

6

Retningen og lodd kontrolles med vater og de utspente snorene. Hvis du bygger opp til en eksisterende grunnmur, bør du huske å trekke blokkene minst 10 mm tilbake, slik at det senere blir plass til et pusslag på grunnmuren.

7

Dagen etter settes andre skift av blokker. Sett dem i halvforbant. Legg to armeringsjern midt i blokkene, og spenn et bord på hver side i den endelige høyden. Sett første bord etter snora - andre bord etter et vater. Fest med tvinger.

8

Nå er du klar til å fylle i den siste betongen. Den mengden du trenger, vil typisk være mindre enn første porsjon, så du kan selv blande den i en sement-blander. Stikk i betongen med ei lekt, så bobler forsvinner (eller lei en stavvibrator).

9

Oversiden rettes av med et bord. Før bordet trekkes bortover fjernes tvingene på et stykke av forskalingen. Sett tvingene på igjen, før du fjerner de neste tvingene og jevner betongen på det neste stykket.

03
Puss sokkelen 8 Trinn

1

Dagen etter fjernes bordene, og etter ei ukes tid, avhengig av vind og vær, kan du mure oppå. Som det ses, er unøyaktighetene i høyden bare jevnet ved å variere tykkelsen på betonglaget. Det skjules senere av et lag med sokkelpuss.

2

Bland sokkelpussen med omrører på en kraftig boremaskin. Bruk ferdigblandet sementpuss 0-2 mm. Ved større mengder kan du blande mørtel av 3 deler støpesand og 1 del sement. Bruk en tvangsblander (spes. effektiv sementblander).

3

Normalt pusses sokkelen først når muren er bygget, men vi gjør det straks. Sokkelpussen kan gjerne bestå av tre lag (men følg produktanvisningen). Første lag påføres med en kalkkost. Pussen er en tynn blanding av sementpuss og vann.

4

Umiddelbart etter påføres andre lag - et tynt lag (cirka 3 mm), som kastes på, fordi det sikrer god heft. Laget utjevnes med det samme med baksiden av murskjea. Dette laget skal tørke én dag før du fortsetter.

5

Dagen etter kan du fjerne de verste ujevnhetene og gratene, f.eks. med ei mur- eller fugeskje, men overflaten må gjerne være ujevn/litt rå. Det er en god bunn for det ytterste laget sokkelpuss.

6

Deretter påføres tredje lag med puss - et tykkere lag på cirka 7 mm. Mørtelen er enklest å arbeide med hvis den ikke er for tynn. Den bør ha konsistens som en tykk grøt.

7

Laget rettes av med kanten av et bord eller «trekkbord». Nedentil jevnes laget med murskjea, så det blir en god (tett) avslutning inn til grunnmuren. Det må ikke kunne trenge inn vann bak pusslaget.

8

Pusslaget skal sitte i fred til det er fingertørt. Etterpå pusses det med sirkelbevegelser med et pussebrett. Og så er sokkelen ferdig!

Materialer

Til 21 meter grunnmur:

• 9 kubikkmeter betong
• Grunnmurblokker
• 12 mm armeringsjern, 100 meter
• 12 sekker sementpuss
• 10 sekker sement á 40 kilo
• 1 kubikkmeter støpemiks

Dessuten:
• Snor og plugger eller staur

Spesialverktøy
• Gravemaskin
• Container
• Motorbår eller trillebår

Tidsforbruk

4-5 arbeidsdager med lange pauser (herdetid), så arbeidet vil strekke seg over minst 7-8 dager.

Pris

Cirka 16.000 kroner + leie av maskiner

Vanskelighetsgrad

Når du bygger grunnmur på denne måten, krever det ofte at du bruker store maskiner. Men du slipper lettere unna grovarbeidet.

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkellaseren

I denne videoen lærer du å stille inn og betjene sirkellaseren. Den kan både kaste en ubrutt lasermarkering 360 grader rundt og sette en knivskarp laserprikk i én retning. Når du har kontroll på betjeningen, blir det enkelt å avsette nøyaktige høydemål over lengre avstander, for eksempel når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

TIPS: Unngå etseskader

TIPS: Redd den tynne mørtelen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Fundament