3 flotte møbler til terrassen

Enkle standardlekter kan lynraskt forvandles til et smart byggesett, som i løpet av få timer kan bli til tre ganske elegante terrassemøbler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1.300 kroner

Intro

Hvis du kan bygge med Lego, kan du – med litt nøyaktighet – også bygge ett eller flere av disse tre terrassemøblene. “Klossene” består av billige 48 x 48 mm standardlekter i forskjellige lengder, som er satt sammen med skruer. I tillegg til lektene bruker vi kun noen få andre materialer, primært kryssfinérplate.

Det er en fordel å ha en kapp-/gjærsag når lektene kappes. Med lengdestopp tar det ikke mange minuttene å kappe lektene. Det er også lurt å male alt før du setter det sammen, så alle delene blir malt over alt. Dette er vanskelig å gjøre ordentlig når alt er satt sammen.

LES OGSÅ: Bygg en flott utedusj

LES OGSÅ: Bygg selv putekasse

GRILLBORD

PUTEKASSE

BLOMSTERKASSE

Veiledning

01
GRILLBORD: Skru sammen 3 Trinn

Start med å kappe til alt og male det. Grillbordet er satt sammen av tre lengder lekter: 110, 50 og 22 centimeter.

De lengste danner fronten på bordet, og de kortere er til de to sidene. De korteste lektene er “avstandsklosser” mellom de lange lektene, og skaper kontrasten. Vi lager en hylle og en bordplate av vannfast kryssfinér, som bare er festet med en rekke små vinkelbeslag. Til dette og de to øvrige prosjektene er det en fordel å ha en kappsag til seriekapping.

1

Bor hull til de to 6 mm gjengestengene (F) i begge ender av lektene (A), og i den ene enden av lektene (B) med et 8 mm bor. Hullene skal bores helt likt, 2,2 cm inn fra enden av lekten. Lag deg en mal av tre listebiter, som vist på bildet.

2

Skru lektestumpene (C) mellom lektene (A). Lektestumpene sitter sentrert på lektene, så lag en hjelpelist som hjelper deg å holde avstanden mot siden.

3

Sørg for å forskyve skruene i forhold til hverandre, slik at de ikke tref er opp i hverandre. Forbor til alle hullene, før du setter i skruer.

02
Sammensetting 5 Trinn

1

Den ferdige bordfronten. Lektene (A) er adskilt av lektestumpene (C), som er sentrert på lektene (A).

2

Sett sammen de to sidene av lektene (B) og lektestumpene (C) etter samme prinsipp som fronten. Her er lekte stumpene dog i stedet plassert i den ene enden av lektene (B).

3

Alle delene til bordet, klare til å bli satt sammen. Bordfronten, de to sidene, bordplaten (D) og hyllen (E).

4

Slå sidene sammen med fronten. Legg en list på siden til å slå på. Sidene skal ligge glatt med frontens ende, slik at de gjennomgående hullene ligger i forlengelsen av hverandre.

5

Forbor til stoppskiver med et bor som er litt større enn skivene. Det skal forbores i hver side av både topp og bunn, med utgangspunkt i det 6 mm store hullet som er boret til gjengestengene.

03
Avslutning 5 Trinn

1

Slå i gjengestengene (F). De skal gå gjennom alle hull i lektene hele veien.

2

Kapp til gjengestengene med en vinkelsliper eller baufil. Stengene skal være litt kortere enn bordets høyde, slik at de ikke stikker utenfor hullet.

3

Sett stoppskivene på plass, og spenn bordet sammen med de fire mutterene på gjengestengene.

4

Det ferdig sammensatte understellet. Nå er det klart for montering av bordplate og hyllen på undersiden av platen.

5

Sett på vinkelbeslag til bordplaten (D) og hyllen (E) med 4 x 30 mm skruer. Plasseringen av hyllen velger du fritt. Bordplaten ligger oppå understellet.

04
PUTEKASSE: Sammensetting 6 Trinn

Putekassen er bygget av lekter i fire forskjellige lengder. For å kunne lukke igjen for vær og vind i sidene, skal det i tillegg være en innvendig kledning og et lokk av vannfast kryssfinér på kassen.

Selve kassen er bygget av fire lengder lekter: 117, 35, 26 og 5 centimeter. Oppå kassen skal du legge en ramme med lokk, som hengsles på kassen.

Etterpå skal kassen kles innvendig med kryssfinér, og til slutt skal du lage bein av små lektestumper.

Når du setter sammen lektene A og B, skal du huske å forskyve skruene for hvert lektelag, slik at du ikke treffer skruene under når du skrur i neste lag.

1

Begynn med å sette sammen de lange lektene (A) med de korte (B). Bruk 5 x 70 mm skruer. Senere snus kassen. Det gjør at skruene kommer til å vende nedover slik at de ikke synes.

2

Plasser skruene i hjørnene, forskjøvet for hvert lag, slik at du ikke skrur dem ned i hverandre.

3

En nesten ferdig kasse. Åtte av de lange lektene (A), og åtte av de korte (B) er oppbrukt, og kassen ser slik ut. Du skal ha fire lange lekter (A), og to korte lekter (B) til overs.

4

Sett sammen to korte lekter (B) med to endelekter (C). Endelekten (C) plasseres en lektebredde inne på den korte lekten (B). Bruk 5 x 70 mm skruer.

5

Sett de sammenskrudde lektene (B og C) nederst i hver ende av kassen. Avslutt bunnen med to lekter (A).

6

Snu kassen, og spenn på delene til topprammen med tvinger. Topprammen består av to endelekter (C) og to lange lekter (A). Skru sammen topprammen med en skrue i hvert hjørne. Den skal ikke skrus fast til kassen.

05
Lokk og kledning 5 Trinn

1

Spikre fast lokket (E) på rammen med 2 x 40 mm galvanisert dykkert. Spenntvingene sikrer at lokkets kanter flukter med rammens kanter.

2

Skru listene til bunnen (J og K) innvendig på kassens sider med 4 x 40 mm skruer. 4-5 skruer er passende.

3

Spikre fast de svartmalte platene (F og H) inne i putekassen med et passe antall 1,2 x 25 mm galvaniserte spiker. La kantene stikke cirka 1 cm opp i lokket.

4

Snu kassen, og skru på de to hengslene. Bruk 2 x 40 mm skruer.

5

Skru et bein (D) under hvert hjørne med 5 x 70 mm skruer. Beina sikrer at kassen ikke står i vann.

06
BLOMSTERKASSE: Sammensetting 6 Trinn

Blomsterkassen, som kan skjule en kapillærkasse, består av tre lengder lekter: 85, 52 og 43 centimeter. De to lengste lengdene stables oppå hverandre så de danner en firkant, mens de korteste lektene danner endenes topp og bunn.

Innvendig kler vi kassen med oljeherdet masonite, som er malt svart. Hvis du vil ha en bunn, som vi har her, skal den lages av vannfast kryssfinér.

Kassen kan lages uten bunn, men det gjør det litt vanskeligere å flytte rundt på den etter at kapillærkassen er satt på plass inne i blomsterkassen.

Du kan også velge å sette på små bein for å heve kassen fra underlaget.

1

Begynn med å kappe alle lektene, og lag deretter en prøvestabling, som på bildet. Dette tar ikke mange minuttene, men det sikrer at du har alle de lektestykkene du trenger.

2

Mal lektene og de oljeherdede masoniteplatene før montering. Rull over delene to ganger med en heldekkende trebeskyttelse.

3

Sett sammen de fire lange ende-lektene (C) med de korte (B). De små lektene sikrer avstanden. Alle lektene settes sammen med 5 x 70 mm skruer.

4

Skru de to sammensatte lektene sammen med to sidelekter (A). Kassen settes sammen ovenfra og ned - altså skal kassen snus etter monteringen, slik at alle skruer vender nedover.

5

Plasser ikke skruene midt i treet, men forskjøvet ute i hjørnene, slik at de ikke treffer hverandre.

6

Skru på enda et par sammensatte endelekter (B og C). De blir de nederste lektene når kassen snus.

07
Kledning 5 Trinn

1

Nå er de to siste sidelektene (A) skrudd på, og deretter er selve kassen ferdig og klar for innvendig kledning.

2

Spikre de fire innvendige sidene (E og D) inne i kassen med 1,2 x 25 mm galvaniserte spiker.

3

Skru de fire bunnlistene (G og H) inni som understøtting i bunnen med 4 x 50 mm skruer. Kassen kan brukes uten bunn, men da er det vanskelig å flytte blomsterkassen når den er fylt opp.

4

Legg i bunnplaten (F). Det er ikke nødvendig å skru den fast, den holdes på plass av kapillærkassen.

5

Så er det bare å sette i kapillær-kassen, legge en sekk med blomsterjord oppå, plante i og fylle vann og eventuell gjødsel i kassen.

Materialer

GRILLBORD

48 x 48 mm lekter:
• 10 lekter til front (A) à 110 cm
• 18 lekter til sider (B) à 50 cm
• 29 lekter til mellomrom (C) à 22 cm

18 mm vannfast kryssfinér:
• 1 bordplate (D), 53 x 113 cm
• 1 hylle (E), 32 x 101 cm

Dessuten:
• 5 x 70 og 4 x 30 mm skruer
• 2 stk. 6 mm gjengestenger (F) à 85 cm med 4 muttere og 4 stoppskiver
• 10 stk. 30 x 30 x 30 mm vinkelbeslag (G)
• Heldekkende trebeskyttelse

PUTEKASSE

48 x 48 mm lekter:
• 12 lekter (A) til sider à 115 cm
• 10 lekter (B) til ender 35 cm
• 4 lekter (C) til ender a 26 cm
• 4 bein (D) à 5 cm

18 mm vannfast kryssfinér:
• 1 lokk (E), 35 x 115 cm

9 mm vannfast kryssfinér:
• 2 sider (F) à 40 x 106 cm
• 1 bunn (G), 24,2 x 104,2 cm
• 2 ender (H) à 40 x 24,2 cm

21 x 21 mm lister:
• 2 lister (J) til bunn à 106 cm
• 2 lister (K) til bunn à 21,8 cm

Dessuten:
• 5 x 70 og 4 x 40 mm skruer
• 2 x 40 mm galvanisert dykkert
• 1,2 x 25 mm galvanisert spiker
• 2 stk. 40 x 100 mm hengsler (målt i åpen stilling)
• Heldekkende trebeskyttelse

BLOMSTERKASSE

48 x 48 mm lekter:
• 10 lekter til sider (A) à 85 cm
• 4 lekter til ender (B) 43 cm
• 8 lekter til ender (C) à 52 cm

4 mm oljeherdet masonite:
• 2 sider (D) à 38 x 81 cm
• 2 ender (E) à 38 x 42,2 cm

9 mm vannfast kryssfinér:
• 1 bunn (F), 42,2 x 80,2 cm

21 x 21 mm lister:
• 2 lister (G) til bunn à 81 cm
• 2 lister (H) til bunn à 38 cm

Dessuten:
• 5 x 70 mm og 4 x 50 mm skruer
• 1,2 x 25 mm galvaniserte spiker
• Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

Sett av en halv dag, pluss tørketid til putekasse og blomster kasse, og litt mer til bordet, avhengig av erfaring.

Pris

Grillbord ca 500 kroner, putekasse ca 400 kroner og blomsterkasse ca 400 kroner.

Vanskelighetsgrad

Tre ganske enkle prosjekter, som bare krever at du følger veiledningen trinn for trinn.

Tegning

Grillbord

Grillbord

Putekasse

Putekasse

Blomsterkasse

Blomsterkasse

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hagemøbler