Bygg et bord-/benkesett selv

Den står på utallige rasteplasser, der vær og vind ofte har satt sine tydelige spor. Setet svikter kanskje når du setter deg, og sammenføyningene er blitt løse, så du nesten sitter og vagler. Men her lager vi en luksusversjon av møbelklassikeren til utebruk – den er solid, med materialer og sammenføyninger som holder.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
6.000 kroner

Intro

Den friske duften av treverk og fersk sagflis går fra neseborene og rett inn i gjør det selv-hjertet vårt, mens vi beveger oss blant store stabler med materialer på et lokalt lauvtrebruk.

Vi er nemlig på jakt etter materialer av eik, som vi skal få skåret akkurat slik vi vil ha dem, for å lage en klassisk utebenk. Eik er solid og vakkert, det kan motstå de harde påvirkningene fra det norske været og benken vil tåle å bli brukt i mange år. Konstruksjonen og funksjonaliteten, kombinert med rike muligheter for å kjæle med detaljene, gjør benkeklassikeren til et lite drømmeprosjekt.

Bord-/benkesett i eik

Etter å ha snust litt rundt, finner vi noen materialer som umiddelbart ikke ser veldig bra ut. Det ser mest ut som en rotete haug med våte bjelker. Men når materialene er skåret opp og høvlet, kommer det harde eiketreet med sin varme glød virkelig til sin rett.

Vi bestemmer oss for å kjøpe en del av haugen, og ender opp med å betale drøyt 5000 kroner for å få skåret dem opp slik vi vil. Det kan høres mye ut, men sammenlignet med eik fra et byggvarehus, er det et godt kjøp.

Veiledning

01
Bordplaten 12 Trinn

Bordplaten består av sju planker, som holdes sammen på undersiden av tre lekter. Lektene felles inn i undersiden på bordplaten.

Mens det rent estetisk er en lekker detalj, er det også med på å sikre en plan bordplate. Hvis bordene ikke har nøyaktig samme tykkelse, vil en lekt som er senket noen mm ned i undersiden - målt fra den høvlede oversiden - nemlig utjevne eventuelle forskjeller. Alle skjeve vinkler er på 30 grader.

Plankene (A) til bordplaten strekes opp med en vinkelrett strek i den ene enden. Plankene kappes deretter langs streken for å sikre en rett kant.

Plankene legges deretter helt tett, med den tilskårede enden mot et fast anlegg, og spennes sammen. Nummerer plankene med en blyant. Det er viktig at de senere blir plassert i den samme rekkefølgen.

Kapp bordplaten i ønsket lengde (her 200 cm). Bruk gjerne en sirkelsag med førings-skinne. Snu deretter bordplaten rundt.

Undersiden merkes opp til den midterste Lekten (B). Den sentreres og rettes inn etter en tømrervinkel.

Ta fra hverandre plankene og sag spor til lekten i de fem midterste plankene (A2-A6) med en kappsag. Juster dybden til 5 mm, og sag en rekke spor. Skjær sporet rent med et stemjern til slutt.

På de ytterste plankene (A1 og A7) går ikke sporet til kanten. Sag derfor forsiktig med kappsagen til 2 cm fra kanten. Sporet stemmes rent med en loddrett bakkant.

Bordplaten legges opp med avstands-klosser (her 4 mm) og plankene presses sammen. Lekten (B) tilpasses i lengden.

De to resterende lektene (L) merkes opp med den midterste lekten (B) på plass til å holde platen. Prosessen med å lage sporet er den samme - men det trekkes 3 cm inn fra kanten på de ytterste plankene.

Sporene rettes opp. Bordplaten legges opp uten avstandsklosser for å sjekke om sporene flukter perfekt. Er det ikke tilfellet, rettes det opp med stemjernet.

Når lekter og spor er tilpasset, skal plankene slipes og kantene skal rettes opp. Her bruker vi en liten håndhøvel til kantene og en båndpusser med korn 80 til oversiden og korn 40 til undersiden.

Lektene forbores med et 4-mm bor, og skruene undersenkes med et spadebor. Eiketre er hardt, så det peneste resultatet får du med en søylebormaskin eller et eget stativ til bormaskinen.

Bordplaten legges opp og presses sammen. Lektene tvinges på plass, og gjennom hullene forborer vi cirka 25 mm ned i bordplaten med et 4-mm bor. Lektene skrus fast med franske treskruer.

02
Understellet 7 Trinn

Bordplaten og benkene bæres av et understell som består av en A-formet konstruksjon i hver ende. De holdes på plass av en sarg og to diagonalstivere.

Vi tegner malen til A-formen i full størrelse på en plate vi har liggende. Det gir god oversikt, og gjør konstruksjonen enklere å forstå.

I toppen skal A-rammen krysse med lekten (L) der den “knekker”. Ta målet direkte fra bordplaten, for å få det beste resultatet.

Beina er som alle andre skjeve vinkler på 30 grader.

1

Malen tegnes i full størrelse på en plate. Bein (C), tverrvange (D) og toppvange (E) sages til etter malen.

2

Etter utsaging legges delene opp og tvinges fast. Ved å legge noen restebord under, unngår vi å bore ned i arbeidsbordet.

3

Vi undersenker til bolter og muttere med et spadebor. Senterspissen passer i de forborede hullene. Når undersenkingen er på plass på begge sider av skjøten, bores alle hullene opp med et 10 mm bor.

4

A-rammene settes sammen med 10 x 60 mm bolter, skiver og muttere. Men først skal alle kanter rettes med høvelen, og alle flater slipes med en båndpusser.

5

Bordplaten legges med bunnen opp, og rammene tvinges fast. Sargen (F) sages til og fikseres med tvinger, slik at undersiden flukter med undersiden av tverrvangen (D). Den forbores, undersenkes og skrus fast.

6

A-rammen skrus fast til lektene til bordplaten med 10 x 90 mm bolter. Det lages hull til undersenking på begge sider, før det bores helt gjennom.

7

Diagonalstiverne (G) skrus fast gjennom A-rammen mot undersiden av bordplaten med 6 x 50 mm franske treskruer gjennom forborede og undersenkede hull. Diagonalstiverne tegnes først opp i full størrelse på en plate, for at vinklene skal bli korrekte.

03
Setene 3 Trinn

Setene består hver av to planker med en bredde på henholdsvis 12,5 og 20 cm. De holdes sammen på undersiden med to lekter skåret på 40 cm med en vinkel på 30 grader i begge ender.
Lektene skal ligge innenfor A-rammens nederste tverrvanger, og skrus fast til dem. Derfor markeres avstanden mellom de to tverrvangene på undersiden av plankene til setet.

Lekten skrus fast med én enkelt bolt i hver skjøt, slik at setet kan vippes opp.

Før møbelet tas i bruk, skal det behandles med olje. Endetre suger mer enn flatene, og særlig beinendene, som har jordkontakt, skal ha rikelig med olje.

1

Seteplankene (H og J) skjæres til. Renskjær først endene med et 90 graders snitt. Deretter kappes plankene til i samme lengde som bordplaten.

2

Setene skrus sammen med lekten (K) på undersiden med 6 x 80 mm franske treskruer gjennom forborede hull. Lekten skal ha 1 cm til setets bakkant, og ligge innenfor A-rammens nederste tverrvange.

3

Til slutt skrus setet fast mot A-rammen, slik at bakkanten av lekten (K) flukter med tverrvangen (D) til rammen. Det brukes kun én enkelt bolt i hver skjøt, slik at setet kan vippes opp når benken ikke er i bruk.

Materialer

35 mm planker av eik (spesialskåret på lauvtrebruket):

 • 7 til bordplate (A) à 12,5 x 205 cm
 • 1 lekt (B), 6 x 90 cm
 • 4 bordbein (C) à 12,5 x 100 cm
 • 2 tverrvanger (D) à 12,5 x 190 cm
 • 2 toppvanger (E) à 12,5 x 70 cm
 • 1 sarg (F), 8 x 160 cm
 • 2 diagonalstivere (G) à 4 x 90 cm
 • 2 seter (H) à 20 x 205 cm
 • 2 seter (J) à 12,5 x 205 cm
 • 4 lekter til seter (K) à 6 x 45 cm

Dessuten:

 • 2 lekter (L) à 65 x 65 mm bjelke, 90 cm
 • Franske treskruer 6 x 50 og 6 x 80 mm
 • Bolter 10 x 60 og 10 x 90 mm
 • Muttere og skiver, rustfrie 10 mm

Spesialverktøy

 • Søylebormaskin/borstativ Sag med føringsskinne

Tidsforbruk

Cirka 3 dager.

Pris

Cirka 6000 kroner, med eik fra et lauvtrebruk, som her.

Vanskelighetsgrad

Prosjektet stiller krav til nøyaktige utmålinger og vinkelskjæringer.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Luksusversjon av en utendørs benk

En robust konstruksjon med gode funksjonaliteter og rike muligheter til å kjæle med detaljene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bordplaten

Bordplaten består av sju planker, som holdes sammen på undersiden av av tre lekter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Understellet

Understellet består av to A-formede konstruksjoner, som holdes på plass av en sarg og to skråstivere.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Setene

Setene består av to bord med to forskjellige bredder for maksimal komfort.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

TIPS: Legg oljekluten i en tett beholder

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Tips & Triks

SE BYGGEVEILEDNINGEN: Adirondack-stol med tegning

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hagemøbler