Bygg en amerikansk Adirondack-stol

Denne amerikanske Adirondack-stol er en klassiker blant amerikanske hus- og hageeiere. Og med sitt buede sete og rygg, er den en drøm å sitte i. Les hvordan du bygger stol og skammel for rundt 2000 kroner.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2000 kroner

Intro

Adirondack-stol

Vi blir ikke overrasket om denne amerikanske hagestolen blir en stor hit blant hagefolket.

Alle som har fulgt prosjektet, er svært begeistret.

Her får du nemlig en liggestol med en helt utrolig komfort og i en kvalitet som vi garanterer deg at det ikke finnes maken til.

Den amerikanske Adirondack-stolen er perfekt til avslapping på terrassen. Når du i tillegg bruker fotskammelen, har du en ordentlig lenestol.

Både Adirondack-stolen og den tilhørende fotskammelen fremstilles utelukkende av høvlet furu, og vi våger å påstå at du kan bygge settet i løpet av en helg.

LES OGSÅ: Slik bygger du en putekasse vanntett og billig

Adirondack-stol - bygg den på en helg

Se ned den detaljerte byggeveiledningen og få en trinn for trinn veiledning, materialliste og grundige tegninger. Når du bruker ned byggeveiledningen, så lover vi at du kan ha en Adirondack-stol klar på en helg. Og kanskje er det noe som kommer til å bringe glede i familien?

Veiledning

01
Vanger, bein og sete 5 Trinn

Vanger og armlene tegnes i fasong på Adirondack-stol 1

Vanger (A) og armlene (E) tegnes opp og sages ut med en stikksag. Du kan evt. overføre forma til ei trefiberplate, som du bruker som mal hvis du skal lage flere stoler.

Fest et par setelister på Adirondack-stolen 2

Fest et par setelister (C) i fronten og en midlertidig i hakket til rygglenene i vangene (A). Legg merke til at setelistene i fronten festes med 2 millimeters avstand i bunnen. Det er også viktig at du passer på at konstruksjonen er i vinkel.

Vangene spennes midlertidig fast på Adirondack-stolen 3

Vangene (A) spennes midlertidig fast ned mot arbeidsbordet. Mål 9 cm inn fra framkanten av vangen til framkanten av beinet (B). Når beina står vinkelrett på arbeidsbordet, er det 22 centimeter til underkanten av vangen. Beina festes midlertidig med tvinger.

De fremste beina festes på Adirondack-stol 4

De fremste beina (B) sitter utvendig på vangen (A) og festes med lim og fire forsenkede skruer (4 x 40 millimeter) innenfra gjennom vangen.

Setelister skrus fast i kanten på vangen på Adirondack-stol 5

Setelistene (C) festes med skruer (4 x 50 millimeter) ned i kanten av vangen (A). Forbor og forsenk. Bruk 9 millimeter avstandsklosser mellom listene.

02
Slik lager du rygglenet 5 Trinn

Rygglenet er satt sammen som ei vifte av sju staver (F). Disse er av 21 x 50 millimeter glattkant, og da dette ikke er et standardmål, kan du dele ei 21 x 120 millimeter list og høvle den til riktig mål. Stavene er 80 centimeter lange og avrundes litt i framkanten.

Buen til rygglenet sages først ut når rygglenet er montert.

Stavene festes til to lister (G + H) av 21 x 95 millimeter glattkant. Den nederste lista (H) har samme lengde som setelistene (C) - det vil si 48 cm - og den passer nøyaktig til hakkene som er saget ut i vangen. Den øverste lista (G) måler 52 centimeter.

I begge listene sages ut en krumning som går fem centimeter inn på midten. I den nederste lista er radius = 43 centimeter, i den øverste = 54 centimeter.

Den midterste staven plasseres nøyaktig midt i krumningen og samtidig vinkelrett på den nederste lista. Med en avstand på 48 centimeter festes staven i den øverste lista, også midt i krumningen. Deretter plasseres de tre stavene på hver side av den midterste lista (på den nederste lista er avstanden mellom stavene bare et par millimeter), og når stavene sprer seg ut i vifteform, er avstanden mellom dem cirka 15 millimeter på den øverste lista og cirka 25 millimeter i toppen.

Stavene festes med forsenkede skruer (4 x 50 millimeter).

I toppen av rygglenet strekes den buede forma opp med radius = 30 centimeter. Det er lettest å tegne buen på et stykke papp, og bruke det som mal når du streker opp på baksiden av rygglenet. Sag ut med stikksaga, og puss med sandpapir.

Lister til Adirondack-stol sages krumme 1

Listene (G + H) sages krumme med radius som angitt. Lag en mal hvis du vil lage flere stoler. Den øverste lista avrundes litt i kantene og i hjørnene.

Avstand måles mellom lister til Adirondack-stol 2

Avstanden mellom den øverste og nederste lista er 48 centimeter. Bruk et stykke av ei plate på 48 centimeter som avstandsmåler - da er de to listene alltid vinkelrett på hverandre.

Stavene til rygglenet bres ut som en vifte på Adirondack-stolen 3

På hver side av den midterste staven (C) legges tre staver ut som ei vifte. I bunnen er avstanden mellom stavene bare et par millimeter - øverst cirka 25 millimeter. Legg merke til at de ytterste stavene er plassert tre cm fra enden på den øverste lista.

Rygglenet på Adirondack-stolen overføres til en mal 4

Overfør den buede overkanten på rygglenet til et mønster med radius = 30 centimeter, og strek opp etter denne på baksiden av rygglenet.

Rygglenet på Adirondack-stolen sages ut 5

Sag til den buede forma etter streken med stikksaga, og puss etter med sandpapir (korn 180).

03
Stolen monteres 6 Trinn

Rygglenet festes gjennom den nederste lista (H) og ned i hakket på vangene med to skruer på hver side.

Når rygglenet har riktig vinkel (cirka 60 grader målt fra vannrett gulv), understøttes det med to lister (J). Disse er av 21 x 70 millimeter glattkant og cirka 62 centimeter høye - samme avstand som mellom bakkanten på de fremste beina og framkanten på støttelistene.

Når vi ikke anfører mer faste mål, kommer det av at målene kan variere noen få millimeter. I stedet tilpasses helningen på støttebeina etter den øverste lista på rygglenet når disse er loddrette (vinkelrett på gulvet).

Støttelistene festes innvendig på vangene med fire skruer (4 x 40 millimeter) på hver side. Gjennom den øverste lista og ned i de skrå snittene på støttebeina plasseres to skruer (4 x 80 millimeter) på hver side.

Armlenene (E) er laget av 21 x 120 millimeter glattkant som sages i fasong etter tegningen og skrus fast til støttebe-ina.Armlenene skrus fast til overkanten av beina samtidig som de understøttes av en liten kloss (D) som festes på yttersiden av beina.

Rygglenet skrus fast på Adirondack-stolen 1

Rygglenet festes med skruer (4 x 50 mm) i hakkene som er saget ut i vangene (A). Rygglenet har nå en helning på ca. 60 grader målt fra bordplata.

Støttebeina på Adirondack-stolen tilpasses i høyden 2

Støttebeina tilpasses i høyden og sages i samme vinkel som helningen på den øverste lista på rygglenet. Hold lista i vinkel, og strek opp langs underkanten av lista.

Støttebein og rygglene forbindes med skruer på Adirondack-stol 3

Støttebein og rygglene monteres sammen med 4 x 80 millimeter skruer og vannbestandig lim. Forbor og forsenk.

Klosser skrus fast på beina til Adirondack-stolen 4

På yttersiden av beina festes små utsagde klosser med 4 x 50 mm skruer. Klossene (D) understøtter armlenet.

Armlene skrus fast på Adirondack-stol 5

Armlenet (E) festes i bakkant med 4 x 50 mm skruer til støttebeina. Husk at underkanten av armlenet er lik overkanten av beina.

Armlene flukter med beina på Adirondack-stolen 6

Armlenet flukter med innsiden av beina og festes ned i overkanten av disse og støtteklossen med 4 x 80 mm skruer.

04
Slik bygger du fotskammelen 3 Trinn

Når du først er i gang med å lage Adirondack-stolen - hvorfor ikke glede deg selv med en fotskammel for å kunne sitte enda bedre?

Vangene og beina på fotskammelen (A1 + B1) er lagd av 21 x 120 millimeter glattkant.

Framme har skammelen samme form og høyde som setet på stolen. Det betyr at du kan bruke den samme malen når sirkelbuen til de fire første listene skal strekes opp.

Deretter følger du tegningen av forma på vangene. Beina er plassert 9 centimeter fra framkanten av vangen, mens underkanten på vangen er plassert 22 centimeter oppe på framkanten av beina. I motsetning til stolen er beina her plassert innvendig på vangene.

Beina er 31 centimeter høye i framkant og sagd skrått parallelt med underkanten av vangen. De 11 listene (C1) er av 21 x 45 mm glattkant og er 48 centimeter lange. Før montering er de avrundet på overkanten, og det er forboret hull som er forsenket til skruene.

Beina til skammelen festes til innvendig vange på Adirondack-stol 1

Beina på skammelen er festet innvendig på vangen. Mål 22 centimeter opp på forkanten av beinet og 9 centimeter inn fra fronten på vangen, og fest beinet med fire skruer (4 x 50 mm). Pass på at beinet står vinkelrett på bordet.

Vanger og bein på Adirondack-stol plasseres med oppmålt avstand side ved side 2

De to vangene og beina plasseres side ved side med en avstand på 48 centimeter. Bruk et hjelpebord når du fester, og sjekk vinkelen. Monter lista fra framkanten og nedover.

Frontlister plasseres med oppmålt avstand på Adirondack-stol 3

Listene framme er plassert med en avstand på 2 millimeter i bunnen. Resten plasseres med en avstand på ca 7 millimeter (bruk små stykker trebiter som avstandsklosser).

Materialer

Materialer til Adirondack-stol

21 x 120 mm glattkant:
• 2 vanger (A) à 100 cm
• 2 bein (B) à 50 cm
• 2 armlene (E) à 85 cm
• 4 staver (F) til rygg á 80 cm (som du deler på langs for å lage 7 stk. på 21 x 50 mm)

21 x 45 mm glattkant:
• 12 lister (C) til sete à 48 cm

21 x 95 mm glattkant:
• 1 list (G) til ryggen, 52 cm
• 1 list (H) til ryggen, 48 cm

21 x 70 mm glattkant:
• 2 støtteklosser (D) á12 cm
• 2 støttebein (J) à 62 cm

Dessuten:
• Skruer, 4 x 40, 4 x 50 og 4 x 80 mm
• Grunningsolje og maling

Materialer til fotskammelen

21 x 120 mm glattkant:
• 2 vanger (A1) á 65 cm
• 2 bein (B1) à 31 cm

21 x 45 mm glattkant:
• 11 lister (C1) à 48 cm

Dessuten:
• Skruer, 4 x 50 mm
• Grunningsolje/trebeskyttelse

Tidsforbruk

2 dager

Pris

Rundt 2000 kroner

Tegning

Adirondack-stol: Tegninger

Vi har bevisst droppet all matematikk på tegningen og bare avsatt de målene som danner krumningene og helningsvinklene for sete og rygg.

Først lages de to vangene (A) som dels understøtter setet, og dels utgjør de bakerste beina. Vangene lages av 21 x 120 mm glattkant, og de er hver 100 cm lange. Sett målene etter tegningen på den ene vangen, og sag ut med ei stikk-eller båndsag.

Vangen som er saget ut, brukes til å kopiere vange nummer to - eller tre og fire, hvis du skal lage flere stoler. Legg også merke til fronten på vangene - den er avrundet med en radius på 9 cm. Deretter er den slipt eller saget plan for hver 45 mm slik at setelistene får et plant underlag.

De fremste beina (B) er også av 21 x 120 mm glattkant, men bare halvparten så lange, det vil si 50 cm.

Beina som sitter utvendig på vangene og festes med fire skruer på innsiden, plasseres 9 cm inn fra framkanten på vangen slik at underkanten av vangen møter framkanten på beina 22 cm oppe. Mål og helning oppstår automatisk når vangen sages over i bakkant etter målene på tegningen.

De 12 setelistene (C) er av 21 x 45 mm glattkant og er 48 cm lange (tilsvarer bredden på stolen).

Listene avrundes litt i overkant og skrus fast til vangene. De fire første setelistene plasseres med en avstand på 2 millimeter, resten (8 stk.) med en avstand på ca 7 mm.

Fasongen på vangene (A) og armlenene (E) strekes opp etter tegningen (lag eventuelt et mønster eller en mal, og bruk den når du streker opp). Det er viktig at spesielt vangene er parvis helt like.

Plasser vangen (A) i riktig vinkel på det fremste beinet (B). Lag neste bein, og pass på at begge blir helt like. Beina (B) plasseres utvendig på vangen.

Det bakerste beinet (J) støtter den øverste lista (G) på rygglenet, og armlenet (E) festes til lista. Beina er plassert på innsiden og monteres først når rygglenet er festet til vangen gjennom lista (H).

Adirondack-stol: Tegninger

Fotskammelen

De loddrette beina (B1) festes på innsiden av vangene (A1).

 Fotskammelen

3D-modell

3D-modell: Her får du oppskriften på både Adirondack-stol og skammel.
3D-modell

Adirondack-stol

Her får du oppskriften på både Adirondack-stol og skammel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Legg merke til den buede utskjæringen i rygglenets øverste støttebord.
3D-modell

Buet rygglene

Legg merke til den buede utskjæringen i rygglenets øverste støttebord.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Armlenene på en Adirondack-stol er ganske brede, men du kan med fordel lage dem enda bredere.
3D-modell

Brede armlener

Armlenene på en Adirondack-stol er ganske brede, men du kan med fordel lage dem enda bredere.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Selve ryggstøtten hviler på sine egne bein, som går innenfor de brede setebeina.
3D-modell

Ryggstøttens bein

Selve ryggstøtten hviler på sine egne bein, som går innenfor de brede setebeina.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Prøv å snu modellen av Adirondack-stolen på hodet. Da kan du se hvordan hvert bein er montert med 4 skruer.
3D-modell

Montert med 4 skruer

Prøv å snu modellen av Adirondack-stolen på hodet. Da kan du se hvordan hvert bein er montert med 4 skruer.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hagemøbler