8-kantet benk med vinklet rygglene

En kapp-/gjærsag er en stor fordel å ha, hvis du vil bygge denne benken. Den gjør det enkelt å lage de skrå snittene i setet og ryggen. Se hvordan benken bygges her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.000 kroner

Intro

På en varm sommerdag er det svalt under kronen på et stort tre. Og skulle det komme en liten regnbyge, skjermer kronen for regnet. Derfor er det en god idé å bygge en permanent sitteplass under treet. Her bygger vi en åttekantet benk med skrå rygg, og en sittehøyde på cirka 45 cm.

LES OGSÅ: Alt om hagebenker

Bygger du benken uten ryggstøtte, slipper du å arbeide med så mange skjeve vinkler, dermed blir benken også mye enklere å bygge.

Benken kan egentlig bygges med smygvinkel og håndsag, men det er enklere, og skjøtene blir mer nøyaktige, hvis du skjærer ut delene med en kapp-/gjærsag.

Når du bygger en benk som skal stå rundt et tre, skal du tenke langsiktig. Stammen vokser - også i tykkelsen.

Derfor bør det være minst 10 centimeters avstand mellom benken og trestammen. Med målene på tegningen er det cirka 80 cm fra ryggstøtte til ryggstøtte, slik at det er plass til en stamme som er cirka en halv meter i diameter. Benken skal stå på et plant underlag på bakken. Derfor kan det bli nødvendig å fjerne noen gresstuster eller å legge litt grus rundt treet.

Veiledning

01
Lag delene til beina 2 Trinn

Antallet beinsett er det samme som antallet av benkens hjørner. Her skal vi altså skjære ut deler til åtte helt identiske bein, som understøtter bordene på både seter og ryggstøtter.

Begynn med å sage ut alle delene etter de målene som er angitt i materiallisten.

Legg merke til at overkanten på alle føttene (C) er avrundet i begge ender, og at underkanten på sargen (D) er avrundet i fronten. Bakkanten på sargen er saget av, slik at den flukter med den skrå bakkanten på ryggbeina (A).

1

Sag ut alle delene til åtte beinsett etter målene i materiallisten. På ryggbeina (A) strekes skrå snitt fra underkanten av setet til toppen. De sages med en stikksag. De skrå snittene i bunnen av ryggbeina sages med kappsag.

2

Bakkanten på ryggbeina (A) avrundes med en stikksag. Etterpå avfases de med rasp og slipepapir.

02
Sett sammen beina 5 Trinn

For å sette sammen alle beina på akkurat samme måte, er det nødvendig å bygge en mal. Her lager vi malen av rester fra “restekassa” vår. Malen består av et platestykke på 50 x 70 cm. Langs bunnen på platestykket bruker vi en bordstump som anlegg. I tillegg har vi fem tynne 21 x 21 mm firkantlister.

På platen tegner vi opp de enkelte delene til beina: fot (C), bein (B), sarg (D) og ryggbein (A). Etterpå spikres listene fast, slik at de flukter med strekene.

1

Bygg en mal av et platestykke og noen lister. Tegn opp delene og stift fast listene slik at de flukter med strekene.

2

Ryggbeinet (A) og beinet (B) presses ned i malen. De skal presses helt inn mot bunnlisten i malen.

3

Foten (C) legges mot bunnbordet på malen før den limes og skrus fast. Bruk vannfast trelim og to 4,5 x 50 mm skruer i hver skjøt. Skruene plasseres forskjøvet for hverandre.

4

Sargen (D) legges på plass slik at den flukter med overkanten av beinet (B). Den skal samtidig følge oppstrekingen og stikke ut 2 cm lenger enn forkanten av foten (C). Sargen limes og skrus fast.

5

Snu beinsettet, og sett på de resterende delene. Det kan du gjøre uten å bruke malen. Bruk en vinkel til å sikre at sarg (D) og fot (C) ligger nøyaktig ut for de to først monterte delene. Foten og sargen limes og skrus fast.

03
Skjær setestykker 3 Trinn

Når benken er åttekantet, som her, skal alle ender på setestykkene (E, F og G) være 22,5 grader. De skjæres ut med kapp-/gjærsag, fordi det gir den mest nøyaktige utsagingen.

Setestykkene skal skrus fast, slik at skruen treffer midt i sargene (D) - og sargene er bare 28 mm tykke. Bruk 4,5 x 50 mm skruer. Men før det kan gjøres, må du forbore med et 4 mm trebor. Det må du gjøre fordi skruene skal sitte helt tett mot enden av bordene.

Deretter skal alle beinsett og setestykker oljes og males før de monteres.

1

**Alle setebord (E, F og G) skjæres ut i en vinkel på 22,5°.

TIPS:** Sjekk eventuelt sagens nøyaktighet ved å sage åtte like stykker. Når de settes sammen, skal de danne en åttekant med helt tette skjøter - endetre mot endetre.

2

Setestykkene skal skrus fast midt i sargene (D). Det betyr at avstanden fra endetre til skruer skal være 3,5 cm. Bygg en mal som du kan streke opp etter.

3

Etter oppmerkingen skal du forbore til 4,5 x 50 mm skruer. Bruk et 4 mm trebor, og bor loddrett ned gjennom sete stykkene. Deretter skal alle deler til beinsett og seter ha grunnings olje og trebeskyttelse før de settes sammen.

04
Sett sammen seter 2 Trinn

Har du skåret setebordene med en vinkel på nøyaktig 22,5 grader, kan du sette sammen benken seksjon for seksjon. Når du kommer rundt, vil benken være en åttekant med tette skjøter mellom setebordene.

Begynn med de setebordene (E), som skal plasseres tettest på ryggbeina (A). Vi anbefaler at du setter sammen hele ben ken hjemme i verkstedet - uten å bruke lim. Da er du sikker på at alle delene passer sammen, før du transporterer benken ut til treet.

Før den tranporteres, skal den deles i minst to deler.

1

Setebordene støtes sammen midt over beinsettene. Bruk en listestump mens du forborer og skrur. Da er du sikker på at endene på bordene flukter. Skruehodene felles ned, slik at de ligger helt plant med setet.

2

Resten av benkens åttekantede sete gjøres ferdig. Det er plasskrevende, og benken skal adskilles igjen i minst to halvdeler, for senere å kunne plasseres rundt treet. Derfor skal du ikke bruke lim ved prøvemonteringen.

05
Bygg ryggstøtte 4 Trinn

Vi har valgt å bygge benken med ryggstøtte. Vil du i stedet bruke treet som ryggstøtte, kan du klare deg uten. Da blir benken faktisk enklere å bygge også, fordi du ikke trenger å arbeide med mange skjeve vinkler.

I stedet for ryg gbeina (A) skal du bare bygge ekstra vanlige bein (B). Men vi vil ha ordentlig ryggstøtte. Bordene til ryggstøttene (H og J) skal skjæres på skrå, både i høyden og i endene. Her er det nødvendig å bruke vinkelmåler eller smygvinkel.

Benken prøvemonteres helt hjemme på verkstedet. Før transporten skal den adskilles i minst to deler.

1

Endene på ryggstøttene (H og J) sages på skrå. Vinkelen skal være liten for at bordene kan møtes loddrett. Legg opp ryggstøttene, og merk opp som vist på bildet over.

2

Endene på ryggstøttene skal også sages til i en vinkel på 22,5 grader. Først lages den øverste rekken (H). Deretter kan du streke opp til den nederste rekken (J). Sag til ryggstøttene, og gi alle deler grunningsolje og trebeskyttelse.

3

De øverste bordene (H) stikker 1 cm opp over toppen av beinet (A). Bruk et hjelpebord til å sikre at ryggstøttene sitter like høyt hele veien rundt. De skrus midt på beinet og festes med “skråstilte skruer“.

4

Den nederste rekken ryggstøtte (J) festes på samme måte. Bruk 1 cm tykke avstandsklosser mellom rekkene.

Materialer

48 x 123 mm konstruksjonsvirke:
• 8 ryggbein (A) à 85 cm
• 8 bein (B) à 40,5 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 16 føtter (C) à 50 cm
• 16 sarger (D) à 52 cm
• 8 setestykker (E) à 56 cm
• 8 setestykker (F) à 67 cm
• 8 setestykker (G) à 75,5 cm
• 8 ryggstøtte (H) à 36,5 cm
• 8 ryggstøtte (J) à 43 cm

Dessuten:
• Liste- og platerester til mal.
• 4,5 x 50 mm rustfrie skruer (160 stk.)
• Vannfast trelim
• Grunningsolje og trebeskyttelse

Spesialverktøy

• Smygvinkel og kapp-/gjærsag

Tidsforbruk

Benken kan bygges på ei helg. Pluss tørketid for grunning og trebeskyttelse.

Pris

Cirka 1000 kroner

Vanskelighetsgrad

For å bygge benken, skal du jobbe med en del skjeve vinkler. Med smygvinkel og kapp-/gjærsag er oppgaven overkommelig. Lager du benken uten ryggstøtte, er den veldig enkel å bygge.

Tegning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hagebenk