Plankebord med benker – til hele familien

Disse flotte hagemøblene lager du av materialer som du finner i ethvert byggvarehus. Verktøyene du har bruk for, er stort sett bare en skrumaskin og en sag.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
1.500 kroner

Intro

Du kan trygt invitere til lunsj i hagen om et par uker, selv om du ikke har bordet og benkene ennå. Møblene lages av noen av de vanligste dimensjonene av konstruksjonsvirke du finner i byggvarehuset, og jobben kan gjøres med hjelp av bare en minimal verktøykasse.

Som alltid kan du lette jobben med en god maskinpark, men det er ikke nødvendig. Du kan også velge hvor flotte detaljer du vil lage underveis, avhengig av hvor god tid du har, pågangsmot og verktøyet du har tilgjengelig. Du kan også lage både bordet og benkene kortere eller litt lenger.

LES OGSÅ: Tykkelseshøvel – fast inventar i snekkerens verksted

De solide materialene holder, og møblene blåser heller ikke bort. Garantert. I denne beskrivelsen lager vi bordet og benken før møblene males, fordi det da er lettere å se prosessen. Vil du beskytte treet best mulig, grunner og maler du delene før de settes sammen – til slutt maler du et siste strøk.

Veiledning

01
Gavlen til benkene lages hver for seg 8 Trinn

Benken lages i fire runder: først lager du de to gavlene, deretter setter du dem sammen ved å skru på setet, før du føyer til rygg lenet og til slutt forsterker benken med skråstivere under setet.

For å gjøre tingene enkelt, jobber vi med rette vinkler. Men rygglenet gir vi en behagelig helling ved å skjære forkanten på bakbeinet skrått av.

Vi skrur alt sammen med bolter.

1

Den øverste delen av bakbeinet (A) skjæres skrått av, slik at rygglenet vil helle litt bakover. Snittet starter 2 cm inne øverst, og føres 50,5 cm ned langs beinet.

TIPS: En dykksag på skinne letter jobben.

2

Hullene til bolter i beina (A og B) tegnes opp. De skal sitte nøyaktig 2 cm inn fra alle sider i skjøtene. Lager du en boremal som i neste trinn, er tverrstreken viktigst. Avstanden fra kanten gir seg selv.

3

Vi lager en boremal med et borstativ, som bormaskinen kan spennes fast i. Planet (X) og anlegget (Y) skrus på en bunn (Z). Da er vi trygge på at vi borer vinkelrett ned, nøyaktig 2 cm fra bakkanten.

4

Så borer vi 8 mm hull til alle boltene i bein (A og B) og vanger (C). Først borer vi i beina (A og B). Så spenner vi dem på vangene (C) og borer litt ned i hullene, resten bores i boremalen.

5

Bein (A og B) og vanger (C) skrus sammen med bolter. De stikkes inn fra yttersiden på gavlen. Du må slå det siste stykket, der kanten på halsen låser bolten fast i treet. Spenn til med skive og mutter.

6

Innsiden av den øverste vangen (C) tilføyes et mellomstykke (D). Det korte stykket gjør at skruene i rygg og sete vil sitte like langt fra kanten. Vi gir det litt lim, før det settes på plass.

7

Mellomstykket (D) skrus fast på vangen med et par 6 x 80 mm skruer. Det kunne klart seg med bare limet, men skruene gjør at vi straks kan gå videre.

8

Mutterne spennes til på treboltene - som selv griper i treet så de ikke vris med rundt.

02
Sete og rygg skrus på - og proppes pent igjen 7 Trinn

Både sete og rygglene består av justerte 48 x 98 mm bord. Her har vi kappet dem 178 cm lange, noe som er 27 cm kortere enn bordplaten. Det passer fint sammen. Du kan endre lengden som du vil, men det er lurt å bevare den lille forskjellen.

Skruene som holder plankene dekker vi med propper. Det forlenger levetiden på benken, og proppene som er laget for å skjule karmskruer, er en fin liten detalj.

1

Vi forborer til skruer og trepropper i alle sete- og ryggplanker (E). Hullene bores 12,5 cm fra enden og 2 cm fra kanten. Vi bruker derfor malen igjen. Først 1 cm med et 14 mm bor, så gjennom med et 6 mm bor.

2

Gavlene spennes sammen med de to ytterste seteplankene (E). Enhåndsbetjente spenntvinger gjør det enkelt å sette opp og rette til, slik at gavlen blir 10 cm inn fra enden av planken.

3

De to ytterste seteplankene (E) skrus fast på gavlen med 6 x 100 mm skruer. Skruehodet forsvinner ned i den første, brede delen av hullet. Sjekk deretter at det er plass til treproppen over skruen.

4

De to ytterste ryggplankene (E) skrus på gavlen (på det bakerste beinet (A)). Rett inn, slik at gavlene sitter vinkelrett på setet, og avstanden fra enden på ryggplanken er 10 cm, før de skrus fast.

5

De siste plankene (E) fordeles jevnt i både sete og rygg. Legg de to løse plankene inn mellom de som er satt fast, mål luften - og fordel den jevnt. Det vil si med en tredjedel i hvert mellomrom.

6

De siste plankene (E) i sete og rygg skrus fast. Tvingene gjør det lett å spenne dem fast og finjustere på riktig plassering, før du setter i skruene.

7

Treproppene limes fast over skruehodene med PU-lim til utebruk. Slå dem eventuelt inn med en hammer.

TIPS: Hell litt lim i en skål, og stryk limet på proppene med en pensel.

03
Benken stives opp på undersiden 2 Trinn

Selv om setet og ryggen gir benken god stabilitet, øker vi styrken med to lange skråstivere på undersiden.

De møtes på midten på en kort plankestump, som samtidig setter sammen plankene i setet. For å lage den litt mer elegant og mindre synlig, kan du lage den korte kanten med en bred 45 graders fas både foran og bak.

1

Midt på undersiden av setet setter vi en avstiving (F). Den skrus fast nedenfra med 6 x 80 mm skruer, som vi setter forskjøvet for å øke styrken.

2

Skråstiverne (G) settes fast mellom avstivingen (F) og vangene (C). De to skråstiverne tilpasses med skråsnitt og skrus fast med 5 x 55 mm skruer.

04
Først lager du kryssbeina til bordet 6 Trinn

Kryssbeina til bordet er solide. Når de i tillegg settes sammen med sargen, står de urokkelig fast på tvers av bordet.

Beina kappes med 45 graders snitt og krysses midt på - eller litt lavere, hvis du vil ha dem litt mindre i veien. Men da blir ikke bordet like stabilt og vinkelen må justeres. Vi lager en bladskjøt, der vi fjerner halvparten av treet. Det er en enkel skjøt som er pen å se på.

1

Der beina (A) krysses, fjernes halvparten av tykkelsen. Dette kan du gjøre uten problemer på gammeldags vis med håndsag og stemjern, men en kappsag med uttrekk er enda enklere.

2

Dybdestoppet på kappsagen justeres så snittene akkurat går halvveis gjennom beina. Skjærer du inn fra begge sider i en rest av plankene, ser du straks når du har truffet riktig dybde.

3

Etter en rekke tette snitt med kappsagen, fjerner du restene med en hammer. Det er her tømreren før i tiden stod og slet med brede stemjern.

4

De siste restene rasper vi vekk med kappsagen, ved å kjøre planken frem og tilbake under bladet. For at bladet skal rekke helt frem, skal bordet holde avstand til anlegget. Derfor legger vi inn en lekt (X).

5

Kryssbeina settes sammen med en bolt. De to beina (A) bør passe så fint sammen, at de danner en helt rett vinkel. Hullet til bolten forbores, og her rekker boret gjennom alt på én gang.

6

Sargen (B) skrus på beina (A) med et par 6 x 80 mm skruer i hver side. Sjekk først at de er helt i vinkel.

TIPS: Skjær eventuelt hjørnet av sargen, så ikke gjestene dine dytter knærne i den.

05
Kryssbeina forbindes med planker 8 Trinn

De to kryssbeina forbindes ved hjelp av plankene til bordplaten. Som ved benken, begynner vi med å sette fast de to ytterste plankene. Deretter fordeler vi de resterende med samme mellomrom.

Skruene på bordflaten vender rett opp mot regnværet, så de må proppes igjen. På benken lot vi proppene stikke ut, men her skal de ligge i plan med bordplaten. Derfor lager vi dem av en rundstokk.

1

Spenn fast de ytterste plankene (C) på det ene beinkrysset, mens den andre enden av plankene ligger på et arbeidsbord. Plankene skal stikke 2 cm utover sargen (B) i begge sider.

2

Det andre beinkrysset spennes på den andre enden av plankene. Tvingene gjør det enkelt for deg å justere alt på plass. Du sikrer at bordet er i vinkel ved at diagonalene er like lange.

3

De to plankene (C) skrus fast på sargene (B) med 80 mm skruer. Først setter vi bare én skrue i hver planke. Vi borer 1,5 cm ned med et 13 mm bor, og deretter ned til sargen med et 6 mm bor.

4

De resterende bordplankene (C) settes fast. De fordeles jevnt, spennes på og skrus fast med to 6 x 80 mm skruer i alle planker når alt er rettet til. Pass også på vinkelen i forhold til beina.

5

Skruene proppes med en 13 mm rundstokk. Du kan lage alle propper med overlengde - eller gjøre som her og lime enden av stokken i hullet, kappe av resten, lime den i neste hull, også videre.

6

Stokken kappes av umiddelbart over bordplanken med en fintannet sag. En multikutter gjør dette enkelt og raskt.

TIPS: Du kan selvsagt lage propper med et proppbor også - men dette er enklere.

7

Bordet stives av på undersiden med to midtsarger (D) og to skråstivere (E) - omtrent som vi gjorde med benken. Sargene settes fast før skråstiverne.

8

Bordet slipes. I første omgang skal proppene slipes ned i plan med bordplankene. Deretter grunner og maler vi møblene.

Materialer

48 x 123 mm justert furu/gran:
• 2 bakbein (A) à 90 cm
• 2 forbein (B) à 39,5 cm

48 x 98 mm justert furu/gran:
• 4 vanger (C) à 58 cm
• 2 mellomstykker (D) à 33,5 cm (tilpasses)
• 8 sete- og ryggplanker (E) à 178 cm
• 1 avstiving (F), 36 cm

48 x 48 mm justert furu/gran:
• 2 skråstivere (G) à 70 cm (tilpasses)

Dessuten:
• Trebolter med skive og mutter, 8 x 100 mm, 32 stk.
• Treskruer, rustfrie, 5 x 55, 6 x 80 og 6 x 100 mm
• Trepropper til karmskruer, 32 stk.
• PU-lim, utendørs type
• Oljegrunning
• Trebeskyttelse, halvdekkende

Materialer til bordet

48 x 123 mm justert furu/gran:
• 4 bordbein (A) à 100 cm (tilpasses)
• 2 sarger (B) à 90 cm
• 6 bordplanker (C) à 205 cm

48 x 98 mm justert furu/gran:
• 2 midtsarger (D) à 85 cm

48 x 48 mm justert furu/gran:
• 2 skråstivere (E) à 60 cm (tilpasses)

Dessuten:
• Bolter, skiver og muttere, 8 x 70 mm, 2 stk.
• Treskruer, rustfrie, 5 x 55 og 6 x 80 mm
• Trepropper, 24 stk., evt. av rundstokk
• Oljegrunning
• Trebeskyttelse, halvdekkende

Tidsforbruk

3-5 dager, pluss maletid.

Pris

Cirka 1500 kroner, og du får bolter og skruer til overs.

Vanskelighetsgrad

Dette er enkelt, særlig hvis du tenker på at du lager et veldig flott sett med hagemøbler fra bunnen av.

Tegning

Solide hagemøbler

Dette bordet og disse benkene lager du av bare tre forskjellige materialtyper, alle med samme tykkelse. Alt boltes og skrus sammen med enkle skjøter. Skal det gjøres enda lettere, kutter du bare ut å sette propper over skruene i sete, rygg og bordplate - men proppene gir til gjengjeld møblene en overbevisende finish.

Først bygges de to gavlene hver for seg. Deretter føyes de sammen ved hjelp av sete og rygg. Til slutt stives benken av under setet.

Solide hagemøbler

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hagemøbler