Smart metode til helt presise stolper

Har du et byggeprosjekt med stolper, for eksempel en pergola som denne, der stolpene skal stå parvis overfor hverandre, er det viktig at stolpene plasseres nøyaktig. Her viser vi hvordan du kan bruke en mal, så stolpene vil flukte ett hundre prosent!

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
3.000 kroner

Intro

Har du et byggeprosjekt med stolper, for eksempel en pergola som denne, der stolpene skal stå parvis overfor hverandre, er det viktig at stolpene plasseres nøyaktig. Her viser vi hvordan du kan bruke en mal, så stolpene vil flukte ett hundre prosent!

Støpemal til stolpene

Det er mye enklere å få parvise stolper til å stå nøyaktig hvis du bruker en mal. Da slipper du unna en masse oppmålinger underveis.

Til denne pergoalen bruker vi stolpesko til å feste stolpene i bakken. Stolpeskoene sikrer at stolpene holder i mange år, fordi stolpene ikke vil ha direkte kontakt med den fuktige bakken. Stolpesko finnes i flere forskjellige varianter, blant annet en justerbar variant som gir deg muligheten til å justere høyden på stolpeskoen etter at denne er satt fast i underlaget. Det kan være til stor hjelp, ettersom du ellers må være nøyaktig med å sette stolpeskoene i nøyaktig samme høyde for at det du bygger ikke skal bli skjevt.

Når stolpeskoen sitter der den skal i røret, støpes den fast.

Du kan lese mer om de forskjellige typene stolpesko her: Slik bruker du stolpesko

Her på siden viser vi hvordan du:

 • bygger støpemalen til stolpene
 • måler opp og støper fast stolpene med stolpesko
 • kapper til stolper og overliggere
 • kapper til takbord og monterer armeringsnett mellom stolpene

Veiledning

01
Oppmåling og støping 5 Trinn

Denne pergolaen består av 12 stolper. De skal plasseres parvis overfor hverandre, med like lang avstand mellom både de respektive parene og de enkelte stolpene i hver side. For å få til dette enklest mulig, lager vi først en mal vi kan støpe fast stolpene etter.

Når malen er ferdig, plasseres den der pergolaen skal stå, og du markerer hvor hullene skal være. Malen flyttes, så du kan komme til for å grave. Når rørene er gravd ned, skal du igjen plassere malen slik at stolpeskoene havner i hullene.

1

Sett stolpesko midlertidig fast til et bord med akkurat den lengden du skal ha mellom stolpene. Lengden på bordene tilsvarer bredden på pergolaen.

2

Skru de korte bordene med stolpesko fast til to lange bord. Dermed har du en mal du kan støpe fast stolpen etter. Bordene plasseres så du får ønsket avstand mellom stolpene på hver langside.

3

Plasser stolpemalen der du ønsker å ha pergolaen. Stolpeskoene viser akkurat hvor du skal grave. Her graves det ut til 16 cm lange rør, som skoene skal støpes fast i.

4

Her er det gravd ut til 12 rør, som stolpeskoene skal støpes fast i. Når du er kommet så langt, kan du plassere malen oppå. Da skal hver stolpesko helst sitte noenlunde midt i et rør.

5

Når malen er plassert helt rett, med stolpeskoene cirka 12 cm ned i rørene, festes malen til et par lekter som bankes godt ned i bakken.

02
Stolper og overliggere 5 Trinn

Stolper og overliggere kappes til i lengden. Denne pergolaen har stolper som er snaut to meter høye, men både høyde og bredde er lett å justere, alt etter hva som passer hos deg.

Overliggerne skal være buede. De må derfor sages til med en stikksag, så de får riktig form. De sages ut av en 48 x 198 mm bjelke, slik at bredden reduseres til 120 mm når de er ferdige.

Når stolpene settes opp, skal du være flittig med vateret. Da sikrer du at de blir stående helt rett.

1

Overliggerne (B) sages til, slik at de får en buet form. Tegn først opp den buede formen ved hjelp av for eksempel en bøyelig stang eller et rør.

2

Plasser overliggeren (B) på stolpen (A) og marker den buede formen øverst på stolpen, og sag den til etter overliggeren mens stolpen er satt fast midlertidig. Sørg for at stolpen står helt rett.

3

Skru fast overliggeren (B) til stolpen (A), og rett den inn så den står helt i lodd. Sett fast stolpen midlertidig til stolpeskoen med en mindre skrue, til de neste stolpene er satt opp.

4

Sett opp det neste stolpeparet. Når stolpene er plassert nøyaktig, festes de midlertidig med et par bord og tvinger.

5

Stolpene (A) skrus fast med franske treskruer, etter at du har sjekket at de står akkurat slik de skal. Forbor først, før du skrur inn den franske treskruen. I motsatt side settes det også et par ekstra skruer.

03
Takbord og armering 7 Trinn

Når alle stolpepar med overliggere er montert i stolpeskoene, er det tid for de langsgående takbordene. De kappes til i lengden, og det lages hakk i dem, slik at de kommer til å sitte litt ned over overliggerne. Det gir en sterk og stabil konstruksjon. I hjørnene på de ytterste stolpeparene settes det opp skråstivere, som også gir ekstra stabilitet.

Til slutt monteres armeringsnett mellom stolpene i den ene siden. Her skal det plantes roser, som med tiden vil klatre opp og bli en blomstrende vegg.

1

Mål hvor langt det er mellom stolpene (A). Målene skal overføres til de lange bordene (C), slik at du kan lage hakk i dem og felle dem inn over overliggerne.

2

Lag hakk i takbordene (C) med et stemjern, seks i hvert bord. Her skal bordet gå 4,5 cm ned over overliggerne. Får du ikke fatt i lange nok bord, kan du bruke korte som skjøtes på toppen av en overligger (B).

3

Monter de lange takbordene (C) på overliggerne (B). De skrus fast med 6 x 90 mm skruer, som skrus skrått inn nedenfra.

4

Skru fast skråstiverne (D) i hjørnene på de to ytterste stolpeparene. De kappes med et 45-graders snitt i den ene enden. I den andre skal de tilpasses den buede overliggeren. Skru fast med 6 x 90 mm skruer.

5

Klipp til armeringsnettene, så de passer mellom stolpene. Har du ikke en boltsaks, kan du også bruke en vinkelsliper.

6

Monter en list (E) på stolpen (A), som armeringsnettet kan plasseres inn mot. Listen skrus fast med 4,2 x 55 mm skruer. Yttersiden av listen skal flukte med stolpens ytterside.

7

Sett opp armeringsnettet, så det støter helt inn mot den første listen (E). Når nettet sitter i riktig høyde, settes det fast med et par skruer. Sett deretter på en list (E) til, så nettet blir sittende mellom de to listene.

Materialer

48 x 73 mm stolper (trykkimpr.):

 • 12 stolper (A) à 196 cm
 • 4 skråstivere (D) à 42 cm

48 x 198 mm (trykkimpr.):

 • 6 overliggere (B) à 180 cm

28 x 120 mm terrassebord:

 • 5 langsgående takbord (C) à 540 cm.

21 x 95 mm terrassebord som deles opp i tre like brede lister (cirka 21 x 29 mm):

 • 16 lister (E) à 169 cm

Dessuten:

 • 12 stolpesko, 48 mm
 • 12 plastrør (til støping, diameter 15 cm) à 16 cm
 • 2 poser ferdigbetong
 • 12 franske treskruer, 10 x 40 mm
 • 24 skruer: 4,2 x 55 og 6 x 90 mm
 • 4 armeringsnett, 6 mm, à 90 x 168 cm

Spesialverktøy

 • Bormaskin med blandevisp
 • Boltsaks

Tidsforbruk

Cirka 3-4 dager.

Pris

Under 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er viktig at stolpene står nøyaktig, men bruker du metoden med en mal, går det fint. Vær nøye når du sager ut overliggerne.

Tegning

Slik er pergolaen bygget

Pergolaen har en forholdsvis enkel konstruksjon, med stolper, tverrgående overliggere og langsgående takbord som gir ekstra stabilitet. Det er utelukkende brukt trykkimpregnerte mterialer, for å gi pergolaen maksimal holdbarhet.

Slik er pergolaen bygget

3D-modell

3D-modell

Pergola

Pergolaen har en forholdsvis enkel konstruksjon, med stolper, tverrgående sperrer og langsgående taklekter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Plasser malen til stolpesko

Stolpeskoene viser akkurat hvor du skal grave. Her graves det ut til 16 cm lange rør som stolpeskoene skal støpes fast i.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stolper og sperrer

Toppene av stolpene kappes slik at de følger sperrenes buede former.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Montering av armeringsnett

Det er satt lister på stolpene som armeringsnettet festes mot.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Pergola