Pergola med lekre snekkerdetaljer

Ingen synlige skruer og ingen samlebeslag. Denne pergolaen har mange lekre detaljer. Uansett om du vil bygge pergolaen eller om du bare vil la deg inspirere, er det MANGE teknikker å lære.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
2.000 kroner

Intro

Det er kjælt med detaljene på denne pergolaen over terrassen. Den har ingen byggbeslag og ingen synlige skruer. Alt er satt sammen med flotte tresammenføyninger, som du også kan lære deg å lage, hvis du skal bygge pergola, carport eller et takoverbygg.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • lager en rett tappsammenføyning med nagle
 • lager en skrå tappsammenføyning med nagle
 • forlenger stolpenes levetid med innfelte stolpesko
 • lager elegante utskjæringer i stolpene
 • fjerner de skarpe kantene på stolpene

Veiledning

01
Rett tappskjøt med nagle 4 Trinn

En klassisk treskjøt er sterkere enn noe beslag, og med en nagle som går tvers gjennom skjøten, blir det ikke bedre.

Tappen på stolpene stik-ker 2/3 inn i overliggeren (6,5 cm). Tappens bredde er minst 1/3 av stolpebredden. Fordi tappens bredde her blir 36 mm, kan vi bore ut tapphullet med et 35 mm spadebor.

1

Sag 32 mm loddrett inn fra begge stolpesidene. Sag deretter inn fra enden. Sag på yttersiden av oppstrekingen (i det som skal fjernes), til du står igjen med en tapp.

2

Legg tappen på tvers av overliggeren, og strek opp rundt den. Tapphullet blir, som tappen, 10 cm i den ene retningen.

3

Legg tappen på langs av overliggeren. Her holder vi den 4,2 cm fra enden. Opp-strekingen i denne retningen blir 3,6 cm (bredden på tappen).

4

Stem ut tapphullet. Et 35 mm spadebor har i forkant boret tre hull innenfor oppmerkingen, så det er kun det siste treverket som skal fjernes med stemjernet.

02
Skrå tappskjøt med nagle 8 Trinn

Skråstiverne er nødvendige for å stabilisere konstruksjonen. For å kunne tappe dem sammen, skal det lages skrå tapper på skråstiveren, som går inn i skrå tapphull i stolpe og overligger. De lages på samme vis som den rette tappen, men med andre mål. Kapp først til skråstiverne med et 45° snitt i begge ender. Deretter sager du ut tappene, før du lager tapphullet.

1

Sag til skråstiveren med et 45° snitt i begge ender. Begynn med å holde opp skråstiveren der den skal sitte, og marker vinkelen på snittet.

2

Sag loddrett ned i begge sider til den opp - strekede tappen. Sag på yttersiden (i det som fjernes). Kun stykket i midten (tappen) skal stå igjen når du er ferdig.

3

Sag ned i begge sider, slik at det som skal fjernes på hver side av tappen blir fjernet.

4

Sag tappen endelig til. Strek vinkelrett opp på brystet til tappen i flukt med yttersiden på skråstiveren, og sag vekk stykket.

5

Strek opp tapphullet på stolpe­ sidene, både i den loddrette stolpen og i overliggeren.

6

Tapphullet er streket opp. Det skraverte området skal stemmes ut i 45°. Det øvrige området kan bores ut med et 28 mm spadebor. Etter boringen renses hullets loddrette område med et stemjern.

7

Stem ut det skrå feltet. Begynn med øyemål, og stem deg inn mot den loddrette delen av hullet. Lag en liten 45° kloss, som vist, og la den styre stemjernets vinkel.

8

Sag hull til naglen. Begynn med å presse tappen helt inn i tapphullet, og bor deretter med et 16 mm bor til du akkurat treffer tappen. Trekk ut tappen, og bor et 16 mm hull 2 mm lenger inn mot brystet enn der boret har markert. Da får du en helt tett sammenføyning.

03
Innfelt stolpesko 3 Trinn

Greit, så ble det likevel noen beslag på den ellers beslagfri pergolaen, men ved å sette stolpene på stolpesko, slik at de løftes opp fra bakken, forlenges stolpenes liv betydelig. Disse stolpeskoene lever vi derfor godt med.

Men for tross alt å gjøre det så elegant som mulig, blir beslagene felt inn i stolpene.

1

Strek opp beslaget på stolpe­ siden. Stikk deretter loddrett ned i streken hele veien rundt med et skarpt stemjern.

2

Stem ut området i små biter, og i tette rekker. Rens deretter opp flaten, slik at den blir plan.

3

Sett beslaget på plass. Det skal ligge i plan med eller litt forsenket i forhold til sidene på stolpen. Gjør det ikke det, må du fjerne litt mer treverk med stemjernet.

04
Pyntefas på stolpene 2 Trinn

Det er alltid en god idé å avfase (altså avrunde) stolpekantene 1-2 mm. Da fjerner du den skarpe kanten som trebeskyttelse ikke hefter på, og som ofte inneholder ubehagelige fliser.

I tillegg ser det fint ut når kanten ikke er helt skarp. Her er det laget avfasinger på den øverste delen av stolpene, rundt trekanten øverst.

1

Sett et 45° fasstål i overfresen. Senk stålet ned, til det treffer stolpekanten. Etterpå er det bare å føre overfresen langs kanten på det stykket du vil avfase.

2

Du bestemmer hvordan det skal se ut. Det er valget av fresestål, sammen med justeringen av dybden på overfresen, som bestemmer hvordan fasen kommer til å se ut.

05
Kunstferdige utskjæringer 7 Trinn

Rent konstruksjonsmessig er det ingen grunn til å lage snirklete utskjæringer i overliggerne. De kunne slik sett bare ha vært som de var. Men det ser unektelig mer elegant ut hvis de kraftige stolpene blir slanket litt. Om det i tillegg skal være mer eller mindre profiler og pynt, er helt opp til deg.

Utfordringen kan være at de 10 cm tykke stolpene kan være litt vanskelige å angripe med vanlig verktøy, men her får du et par tips som kan hjelpe.

1

Strek opp etter en mal. Malen kan for eksempel lages av en tynn treplate eller en pappskive, og utstyres med en list som vist. Da kan den legges vinkelrett på stolpen.

2

Skru fast et hjelpebord til siden på stolpen. Bordet hjelper til med å understøtte hullsagen, som skal sage en runding i stolpen for å lage profilen.

3

Bor ned i treet med hullsagen. Den skal kun akkurat treffe oppstrekingen, ikke fjerne den. Hullsagen kan kun sage cirka 3 centimeter ned om gangen.

4

Fjern treverket med stemjernet når boret ikke kommer lenger. Bor deretter igjen, og fjern treet, helt til boret er gjennom.

5

Lag det rette snittet med stikksagen. Den utadgående krummingen fikser stikksagen også. Dog krever det et ekstra langt grovtannet stikksagblad for å kunne sage gjennom den 10 cm tykke stolpen.

6

Bruk en båndsliper på den utadgående krummingen og det plane stykket.

7

Slip rundingen med en sliperondell. Her har vi laget en rondell selv, ved å sette dobbeltsidig teip på hullsagen og kle den med slipepapir.

Materialer

 • 100 x 100 mm furustolper
 • 80 x 100 mm stolpestykker
 • 36 x 73 mm lekter
 • 16 mm rundstokk
 • Stolpesko
 • 4 x 50 mm beslagskruer

Spesialverktøy

 • Overfres
 • Båndsliper

Tidsforbruk

Cirka en uke for hele pergolaen.

Pris

Cirka 2000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste å lage er de skrå tapphullene, som skal stemmes ut. Men øvelse gjør mester.

3D-modell

3D-modell

Pergola med lekre detaljer

Zoomer du inn, kan du se alle de lekre detaljene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Pyntefas på stolpene

Stolpene har svakt avrundede kanter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skrå tappskjøt med nagle

Skråstiverne er tappet sammen og holdes fast med nagler.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Flotte utskjæringer til utstikket

De flotte avrundingene gir prosjektet prikken over i-en.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Rett tappskjøt med nagle

Ved hjelp av tapper, kan stolpen og overliggeren gli lett sammen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Innfelt stolpesko

Det er selvfølgelig også gjort noe ut av stolpeskoen. Zoom inn og se selv.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

TIPS: Dybdestopp til håndsagen

Video

TIPS: Bor halve hull – helt nøyaktig

Video

TIPS: Bruk spissen på målebåndet

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Pergola