Feilsøking på robotklipperen

Robotklipperen din tar seg plutselig en pause midt på plenen. Men før du begynner å banne og sparke til maskinen, får du her løsningene på de mest vanlige årsakene til at robotklippere går i stå.

Det er frustrerende å komme hjem og oppdage at robotklipperen har stoppet og står fullstendig uvirksom midt på plenen. Men før du løper ut og sparker til maskinen i frustrasjon, er det en rekke feilmuligheter du enkelt kan sjekke.

Viser det seg at avgrensingskabelen er ødelagt, trenger du ikke å dra opp hele kabelen for å finne feilen. Vi viser deg hvor enkelt det er. Men før den tid, bør du gå gjennom sjekklisten vår.

Først skal du gjøre to ting: Start med å flytte roboten tilbake i ladestasjonen. I mange tilfeller er det alt som skal til. Virker det ikke, så slå av ladestasjonen, vent i ti sekunder, og slå den på igjen. I forbløffende mange tilfeller løser det problemet. Hjalp det ikke?

Begynn da med sjekklisten – hvis kabelen er ødelagt, så fikser vi det også.

Sjekklisten

Hva sier roboten selv?

Hvis roboten ikke er helt tom for batteri, vil det stå en feilmelding i displayet. Kanskje står det at gressklipperen sitter fast, eller at den har mistet signalet fra avgrensingskabelen, og da kan du gå i gang med å løse nettopp det problemet. Mange maskiner er koblet til en app, som også kan inneholde en beskjed med en forklaring.

Har roboten kjørt seg fast?

I mange tilfeller er det tydelig hvis maskinen har kjørt seg fast. For eksempel kan den henge fast på en rot eller et nedfallseple. Men det kan også være at det bare er et hjul som har kommet litt for langt ut i kanten og ikke kan få feste. Det bør kunne synes på hjulsporene – har det skjedd, skal du flytte kabelen slik at det er litt større avstand til kanten.

Melder ladestasjonen feil?

De fleste ladestasjoner har en liten diode, som typisk blinker eller lyser rødt hvis det er brudd på kabelen. Hvis dioden lyser grønt eller på annen måte melder at alt er bra, finnes ikke feilen i et kabelbrudd. Det må altså være noe annet som er galt.

Sjekk hjulene og høyden

De fleste robotklippere har ett eller flere mindre forhjul, i tillegg til kraftige bakhjul. Sjekk at forhjulene ikke er blokkert av sammenfiltret gress eller annet som hindrer dem i å rulle rundt. Sjekk om maskinens klippehøyde er satt så lavt, at roboten kjører seg fast på ujevnheter i gresset. I så fall vil det være et nakent stykke plen under roboten.

Kabeltesteren finner feilen

Med en enkel kabeltester kan du finne ut om kabelen er ødelagt, og i så fall hvor. Testeren består av en sender og en mottaker, der begge inneholder et batteri. Når senderen er koblet til avgrensingskabelen, sendes det et signal gjennom kabelen. Holder du mottakeren ned mot kabelen, hører du en pipetone. Hvis det er brudd på kabelen, piper det ikke i mottakeren.

1. Gjør en test av ladestasjonen

Hvis du har konstatert at ladestasjonen ikke har forbindelse gjennom avgrensingskabelen, enten fordi ladestasjonen melder om en feil eller fordi du kan lese det på displayet til roboten eller en app, må du i gang med en test.

For sikkerhets skyld begynner vi med å teste om ladestasjonen fungerer. Det gjør vi med en “loop-test”, som tilsvarer det å legge ut en helt ny avgrensingskabel og la signalet løpe gjennom den. Det er bare veldig mye enklere med kabeltesteren.

Slå av ladestasjonen, enten ved å slå av strømmen eller trekke ut støpselet.

Koble begge endene til avgrensingskabelen fra ladestasjonen. Kabelendene kan enten være avisolerte som her, eller satt fast med klips som kan åpnes.

Koble mottakeren til den ene enden av kabelen ved å la klypekontakten gripe om det avisolerte stykket.

Koble den andre enden til på samme måte med den andre klypen. Dermed er det forbindelse mellom de to klypekontaktene.

Sett senderen på “Cont”. Nå sender den et konstant signal gjennom kabelen. Lyser lampen “Cont”, er det forbindelse og dermed IKKE brudd. Er lampen slukket, er det et brudd på kabelen.

2. Finn bruddet

Hvis loop-testen viste et brudd, skal bruddet finnes og lappes. Kabeltesteren sparer deg for å måtte dra opp en kabel som i løpet av noen uker har klart å gjemme seg godt nede i gresset.

Har du gravd kabelen flere centimeter ned i bakken, kan ikke testeren finne den. Da må du grave den opp flere steder. Men ligger den i overflaten, kan du trygt gå i gang.

Vi skjøter bruddet med en godkjent skjøtemuffe med silikon. Du kan, i en snarvending, også bruke en vanlig skjøtemuffe.

Skap jordforbindelse, for eksempel ved å stikke en skrutrekker i bakken. Koble den ene klypekontakten til skrutrekkeren. Den andre klypen settes på den ene enden av avgrensingskabelen.

Sett mottakeren på “Tone”, og skru dreieknappen på siden helt opp. Nå sendes det et signal gjennom kabelen som mottakeren kan avlese.

Sjekk at lampen “Tone” lyser, og at dreieknappen til volumet er skrudd helt opp på sitt høyeste.

Test mottakeren ved å holde den ned på kabelen rett ut for klypekontakten. Du skal kunne høre en tydelig pipetone.

Gå cirka fem meter ut langs kabelen, og hold mottakeren mot kabelen. Kan du høre pipetonen, går du videre til pipetonen stopper. Da vet du at bruddet ligger mellom dine to siste målepunkter.

Mål nå mellom stedet pipetonen holdt opp og seneste målepunkt, til du finner bruddet. På den ene siden av bruddet høres tonen, på den andre siden høres den ikke.

Stikk kabelendene inn i den silikonfylte muffen, og klem den sammen med en tang. Dermed er kabelen lappet. Muffen trykkes litt ned i gresset, og kabelen sikres med to plugger, en på hver side av muffen.

Akkurat nå leser andre ...