Slitesterk gressplen med gressarmering

Når de mest utsatte stedene på gressplenen svinger mellom flekkvis bar i tørre perioder, og glatt gjørme i regnvær, kan det være greit å gjøre noe med det. Gressarmering sikrer deg en slitesterk plen, som er stabil å gå på og samtidig både grønn og frodig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1/2 dag
Pris
200 kr/m2
Gressarmering: Gjør plenen sterk og sklisikker

Græsarmeringsmåtterne er nemme at lægge, og når græsset er sået, er det bare at vente. Når græsset gror, bliver måtterne næsten usynlige.

Intro

I gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du får en slitesterk og frodig gressplen med gressarmering. Det er en overkommelig oppgave for alle som kan bruke en spade. Du kan se hvordan du:

  • graver ut til gressarmeringen
  • bygger opp underlaget
  • legger på plass gressarmeringsmattene

LES OGSÅ: Slik får du en sterk plen med gressarmering!

Veiledning

01
Utgraving 6 Trinn

Armeringsmattene skal ligge i nivå med det omliggende gresset. De skal ligge stabilt, og derfor skal det bygges opp et underlag av grus, på samme måte som når du legger belegningsstein.

Tykkelsen på gruslaget, og dermed dybden på hullet du skal grave, avhenger av om du skal kunne kjøre med bil på området, eller bare kunne gå på det uten å slite gresset i stykker, som her.

1

Legg ut alle mattene uten å låse dem sammen. Rett dem inn, slik at de ligger akkurat der du vil ha dem liggende.

2

Stikk gresset langs armeringen. Stikk rett ned, og heller et par centimeter fra mattene inn under dem.

3

Fjern gresstorven på hele området. Med en skarp spade klarer du fint å skjære over røttene til gresset.

4

Fjern moldjorden. Du skal helst ned til fast jord - hvis du skal kunne kjøre bil eller tunge hagemaskiner på området, er det absolutt nødvendig.

5

Grav ned til riktig dybde, avhengig av hvor mye grus det skal være plass til.

6

Hele området er gravd opp og klart for grus.

02
Underlag 4 Trinn

Du skal bygge opp underlaget av et bærelag, med et settelag oppå. Da kan du rette opp mattene i riktig nivå og sikre at de ligger der de skal.

Hvis du må legge et tykt bærelag, får du bruk for en platevibrator. Skal du bare gå på arealet, legger du et tynnere lag og stamper bare grusen til med for eksempel en stolpe med en 25 x 25 cm plate i enden.

1

Fyll grus i utgravingen. Her legger vi et cirka 10 cm tykt bærelag, da det kun skal kunne tåle vanlig gangtrafikk.

2

Stamp bærelaget godt. Her bruker vi en hjemmelaget stampestokk. Til et kjørefast underlag, skal du bruke en platevibrator.

3

Legg på et finere settelag, og dra det ut til et jevnt, plant lag på 3-5 cm.

4

Sjekk at mattene ligger i nivå med (eller litt over) overflaten på gressplenen.

03
Armering 7 Trinn

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du nå sette sammen armeringsmattene som beskrevet i boksen først i artikkelen, hvis du har samme matter som oss. De skal settes sammen i seksjoner, altså to eller fire om gangen, slik at de fortsatt kan flyttes rundt på. Lås seksjonene sammen til slutt, når underlaget ligger som det skal.

1

Legg armeringsmattene på plass. Når de er satt sammen i seksjoner er det enkelt. Legg en seksjon, tråkk på den, og legg den neste. Lås dem sammen.

2

Tråkk mattene til, slik at de ligger jevnt og sitter godt fast i grusen. Har du en platevibrator, så kjør over mattene med den.

3

Fyll jord i mattene. Fyll jord over hele arealet; du kan rette det opp etterpå.

4

Fordel jorden med en kost. Sørg for at jorden ender med å ligge cirka 5 mm under overkanten på mattene. Da slites ikke gresset ned i nivå med jorden.

5

Bland gressfrø og jord eller sand - da er det enklere å så frøene jevnt ut.

6

Så gjenstår det bare å så gress jevnt utover hele arealet med matter.

7

Avhengig av været, skal du vanne stedet jevnlig de første par månedene, helt til gresset har fått godt tak.

Tidsforbruk

Dette prosjektet tok en halv dag.

Pris

Regn med cirka 200 kroner per kvadratmeter for mattene. I tillegg kommer grus, jord og gressfrø.

Vanskelighetsgrad

Absolutt en overkommelig oppgave for alle som kan bruke spade og krafse.

Tegning

Slik skal underlaget bygges opp

Underlaget skal bygges opp av et bærelag og et settelag, akkurat som når du legger belegningsstein. Tykkelsen på bærelaget avhenger av hva du skal bruke det armerte gressarealet til.

Skal du bare gå på det, kan du nøye deg med 10 cm.

Slik skal underlaget bygges opp

Hvis det skal kjøre biler på det, krever det 25 cm hardt stampet bærelag. I begge tilfeller skal det være et 3-5 cm settelag.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Plen