7 metoder: Stolper som holder!

Når du setter opp en stolpe, kan du velge mellom mange metoder for å sette den fast i bakken. Alle metodene, også de enkleste, har styrker som gjør dem til det beste valget for bestemte oppgaver.

En ting går igjen når du vil bygge et uthus eller en carport, eller når du vil sette opp et gjerde eller et tørkestativ. Som regel bæres de av stolper som er festet i bakken. Men forskjellige prosjekt krever forskjellige stolper.

Eller rettere sagt: Stolpene skal forankres i bakken på vidt forskjellige måter.

Det gjør en kjempeforskjell om stolpen skal bære et gjerde, der det skal motstå en sideveis påvirkning fra vind og en tung port, eller om den skal bære vekten av et utstikk eller vindsuget fra et halvtak, der de loddrette påvirkningene er den store utfordringen.

Hvordan er grunnforholdene?

Også grunnforholdene må med i betraktningen. I lett sandjord kan det være nødvendig å hjelpe stolpene med en betongkloss nede i bakken, mens i en kompakt leirjord, kan et spyd i bakken være nok til å holde det meste. På fjellgrunn må du ofte bore og lime fast beslag til stolpene.

Klikk på overskriftene for å komme direkte til avsnittet i artikkelen.

1. Gravd ned i bakken

Den enkleste og billigste måten å sette opp en stolpe på, er ved å grave et hull og plante den rett i bakken. Metoden brukes når stolpen skal avstive konstruksjonen, og levetiden ikke er avgjørende.

Egnet til: Enkle konstruksjoner som gjerder, tørkestativ og andre steder med behov for avstiving, der du ikke kan bygge inn avstivingen andre steder i konstruksjonen med skråstivere, plater eller bånd.

Grunnforhold: Alle faste typer jord og sand, som du kan grave i.

Bæreevne/stabilitet: God sidestabilitet i fast jord. Meget begrenset bæreevne og loddrett trekkstyrke.

Holdbarhet: Begrenset holdbarhet. Direkte jordkontakt gir en begrenset holdbarhet. Levetiden avhenger av tresort og kvalitet, og av bakkens evne til å drenere. Holder typisk 5-20 år.

Arbeid: Enkelt og greit. Grav et tilstrekkelig dypt hull i bakken. Hullet skal være så stort, at du kan komme til for å støte eller stampe fast stolpen hele veien rundt. Stolpen settes i lodd midt i hullet, som fylles og stampes rundt hele for hver nye 10 cm med jord som du fyller på.

Pris: 10-50 kr. Krever en lang stolpe.

Tips: Hullet bør være minst like dypt som den delen av stolpen som stikker opp over bakken, til stolpen er 100 centimeter nede.


2. Forsterket med anker

Stolpen graves direkte ned i bakken, men sideveis stabilitet forsterkes med to par bord på tvers av stolpen. Brukes der grunnen er lett og løs, når du vil sette stolpen direkte ned i hullet.

Egnet til: Enkle konstruksjoner som gjerder, tørkestativ og hageporter, som krever ekstra god avstiving, og der du ikke kan stive opp andre steder i konstruksjonen. Også som ekstra avstiving i løs jord.

Grunnforhold: Steder med lette, løse og sandrike grunnforhold.

Bæreevne/stabilitet: God sidestabilitet, selv i lett og løs sandjord. Moderat bæreevne og loddrett trekkstyrke.

Holdbarhet: Begrenset holdbarhet. Direkte jordkontakt gir en begrenset holdbarhet. Levetiden avhenger av tresort, kvalitet, og av bakkens evne til å drenere. Holder typisk 5-20 år.

Arbeid: Enkelt – men krever et stort hull. Grav hullet så stort, at ankerene får plass. Stolpen stilles loddrett midt i hullet, med ankerene spikret eller skrudd på. Fyll hullet med jord, og stamp den grundig rundt stolpen for hver 10 cm du fyller på. Vær spesielt nøye rundt ankeret.

Pris: 20-50 kr. Krever lang stolpe og ankere.

Tips: Du kan øke stabiliteten ved å forbinde to stolper med et eller to bord under bakken, der de skal holde en nøyaktig avstand – for eksempel ved en hageport.


3. Forsterket med betong

En enkel måte å øke sidestabiliteten og styrken i forhold til loddrette belastninger, på stolper som graves rett ned i bakken. Prinsippet er å bygge opp et eller to ankere av betong rundt stolpen nede i bakken.

Egnet til: Enkle konstruksjoner som gjerder, hageporter og små takoverbygg, der du ikke har avstiving andre steder med for eksempel skråstivere, og der du ønsker ekstra stabilitet og større loddrett trykk- og trekkstyrke.

Grunnforhold: Alle jordtyper.

Bæreevne/stabilitet: God sidestabilitet, selv i lette og løse sandrike jordtyper. Lett forbedret loddrett bæreevne og trekkstyrke, avhengig av betongklossenes størrelse.

Holdbarhet: Begrenset holdbarhet. Direkte jordkontakt gir en begrenset holdbarhet. Levetiden avhenger av tresort, kvalitet, og av bakkens evne til å drenere. Holder typisk 5-20 år.

Arbeid: Krever flere prosesser. Først graves hullet. Stolpen stilles opp, og hullet fylles og stampes – med jorden erstattet av tørrbetong, først 5 cm fra bunnen og neste gang 20 cm under jordoverflaten. Betongblandingen herder ved kontakt med jorden i løpet av et par uker. Unngå betong under stolpen, det vil holde på vannet.

Pris: 50-150 kr. Krever lang stolpe og betong.

Tips: Hvis du vil blande betongen selv, kan den bestå av 1 del sement og 5-7 deler støpegrus. Blandingen skal bare være så fuktig at du fortsatt kan stampe den – den suger fukt til herdingen fra bakken.


4. Stolpespyd

Stålspyd med en ramme til stolpen på toppen. Lett, rask og enkel løsning når stolpen skal holdes fast ved bakken – og verken skal motstå vridning eller trekk ovenfra.

Egnet til: Lave gjerder og stakitt, samt små takoverbygg, pergolaer og andre mindre konstruksjoner der stolpene ikke inngår i avstivingen, og der det bare er et lite trekk oppover.

Grunnforhold: Faste jordtyper uten store steiner.

Bæreevne/stabilitet: Dårlig sidestabilitet. Grei bæreevne, men dårlig trekkstyrke.

Holdbarhet: Lang holdbarhet. Stolpen løftes opp fra bakken, så treet kan tørke og ofte holde i 30 år. Skoens levetid i bakken avhenger av galvaniseringen.

Arbeid: Helt enkelt. Spydet bankes ned i bakken med en stor slegge. Stolpen plasseres i stolpeskoen, og skrus eller boltes fast når den står loddrett.

Pris: 50-200 kr. Avhengig av størrelse.

Tips: Kjøp spyd som er laget slik at vannet kan renne gjennom rammen, og bruk spyd i god kvalitet, så det holder like lenge som den stolpen det skal beskytte.

LES OGSÅ: Slik bruker du stolpespyd


5. Stolpestein med sko

Stolpesko med en eller to fliker, faststøpt i en betongkloss. Klossen graves ned, og er en rask løsning der du ikke ønsker å kline med betong, eller vente på at betongen herder.

Egnet til: Fundament under carport, takoverbygg, uthus og andre steder der du vil løfte stolpene opp fra bakken. Særlig der du ikke trenger å grave deg ned til frostfri dybde.

Grunnforhold: Alle jordtyper uten for mange store steiner.

Bæreevne/stabilitet: Dårlig sidestabilitet på grunn av skoens ene, tynne bein. God bærevne og høy trekkstyrke på grunn av den tunge, nedgravde betongklossen.

Holdbarhet: Meget lang holdbarhet. Både beslag og stolpe løftes opp fra bakken. Det gir fint stolpen en levetid på 30 år, og ofte vil selve beslaget holde lenger.

Arbeid: Enkelt, men tungt. Stolpesteinen graves ned. Hullet til klossen skal være så dypt, at betongen stikker 10 cm opp over bakken. Jorden rundt klossen stampes grundig for hver cirka 10 cm du fyller på.

Pris: 100-250 kr. Avhengig av størrelse.

Tips: Skal du lage en hevet terrasse eller lignende, der bare bæreevnen er viktig, kan du plassere lave stolpestein oppå bakken, og sette fast stolper og bjelker i beslagene.


6. Stolpesko støpes fast

Det finnes utallige beslag til å støpe fast i betong. De holder ­stolper i alle typer konstruksjoner, særlig der det kreves stor trekk- og trykkstyrke, men de stiver ikke opp mye sideveis.

Egnet til: Krevende fundamenter for bærende stolper, som både skal motstå trykk og trekk, og der det er krav om frostfrie fundament. Stolpeskoens svakhet er vridninger, som må motstås andre steder.

Grunnforhold: Alle jordtyper uten for mange store steiner.

Bæreevne/stabilitet: Dårlig sidestabilitet på grunn av skoens ene, tynne bein. Meget god bærevne og høy trekkstyrke på grunn av den tunge, uregelmessige, støpte betongen som griper godt fast i bakken.

Holdbarhet: Meget lang holdbarhet. Både beslag og stolpe løftes opp fra bakken. Det gir fint stolpen en levetid på 30 år, og ofte vil selve beslaget kunne holde lenger.

Arbeid: Litt komplisert. Grav et hull til frostfri dybde. Hell ­betong i hullet til 20-30 cm under bakkenivå. Sett ned et forskalingsrør, noen platestumper e.a. i betongen, med kanten minst 10 cm over bakken. Fyll i betong, sett i beslaget og fest det midlertidig til betongen er herdet. Skru stolpen fast i skoen.

Pris: 70-300 kr. Avhengig av type stolpesko.

Tips: Skjærer du opp et rør eller et spann, og holder det sammen med teip når du setter det ned i betongen, er forskalingen lett å fjerne når betongen er herdet, hvis du ønsker synlig, rå betong.

SE OGSÅ: Slik bruker du stolpesko


7. To beslag støpes fast

Denne løsningen gir stolpen to bein å stå på, begge støpt fast på stedet. De to beina sikrer større sideveis stivhet enn du får med stolpesko med bare ett enkelt bein.

Egnet til: Gjerde på steder med store steiner, der det er vanskelig å grave, og til konstruksjoner der du ønsker stabilitet i den ene retningen og god bæreevne og trekkstyrke.

Grunnforhold: Alle jordtyper, også steingrunn, der det er vanskelig å grave.

Bæreevne/stabilitet: Grei til god sidestabiltet på langs av de to beslagene. Den andre retningen bygges stivheten inn i selve konstruksjonen. Meget god bærevne og høy trekkstyrke med en grov blokk.

Holdbarhet: Lang holdbarhet. Stolpen løftes fra bakken, så den lever fint 30 år, avhengig av tresort og impregnering. Hvis beslagene ikke er over bakken, kan de ruste før.

Arbeid: Litt komplisert. Grav et hull i frostfri dybde. Hell ­i betong til 20-30 cm under bakkenivå. Sett en forskaling av et rør e.a. i betongen med kanten 10 cm over bakken. Fyll i betong, og stikk ned de to beslagene, så avstanden passer til stolpen. Fiksér dem til betongen er herdet. Skru fast stolpen.

Pris: 70-250 kr. Avhenger av beslagene.

Tips: Til krevende oppgaver kan du kjøpe lange beslag med to kraftige fliker, som er sveiset sammen med tverrstivere og støpes ned samlet. De motstår effektivt vridninger i alle retninger.


Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hage