Forleng muren

Når du vil forlenge en murvegg, skal du alltid bygge i forband. Steinene skal overlappe hverandre, for å gi overgangen styrke. Her viser vi hvordan det gjøres – uansett hvilket materiale du skal bygge med.

Intro

Når du bygger med lecablokker, skal du gjøre det. Bygger du med porebetong, skal du også gjøre det. Uansett hvilket materiale du bruker når du jobber med massivt murverk, skal du alltid bygge i forband.

“Byggeklossene” skal gripe tak i hverandre. Det er oppskriften på en stabil og robust sammenføyning av rekkene med stein. Også når du bruker to forskjellige materialer, får du den sterkeste overgangen hvis du bygger i forband. Skal du f.eks. lage en brannmur av lecablokker, og muren skal gå vinkelrett ut fra en mursteinsvegg, bør du banke hull i mursteinsveggen, slik at en eller flere av lecablokkene griper tak i den eksisterendemursteinsveggen.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Kun i nødstilfeller kan det være aktuelt å bruke andre metoder. Her viser vi hvordan du bygger i forband– og hvordan du kan lage en akseptabel nødløsning.

Veiledning

01
Klargjør veggen 6 Trinn

Du begynner med å fjerne fotlister, ledninger og andre ting som er i veien for den jobben du skal utføre. Sjekk også om det er installasjoner av vann eller strøm inne i veggen du fjerner litt av.

Steinene kan slås vekk med hammer og meisel, men det er raskere og enklere å skjære dem løs med en bajonettsag. Jobber du utendørs, kan du bruke en vinkelsliper med diamantskjæreskive. Ikke gjør det innendørs, for det støver noe forferdelig.

Skal du bygge vinkelrett ut fra en vegg, bør du bruke vater og en stor vinkel. Da er du sikker på at vinkelen blir 90 grader.

1

Begynn med å “tegne” på gulvet. Bruk teip for å markere hvor du skal bygge. Den er lettere å se enn en blyantstrek mens du jobber.

2

Finn steinene du skal fjerne, og marker dem med blyant på veggen. Hvis du ikke kan se steinene, må du fjerne litt av pusslaget.

3

Skjær vekk fugen med en bajonettsag med blad til murverk. Den vannrette fugen fjernes helt inn til bakkanten av de steinene som skal fjernes.

4

Nå kan steinene bankes forsiktig av og lirkes ut av det gamle forbandet. Rens steinene, og spar på dem - de kan normalt brukes igjen.

5

Med bajonettsagen renser du steinene for gammel mørtel. De loddrette fugene renses også.

6

Mens du klargjør veggen, bør du bruke både hansker, støvmaske og vernebriller. Det støver en del.

02
Bygg murveggen i forband 9 Trinn

Hvis det er forband i veggen du skal jobbe deg ut fra, bør du følge samme forband. Hvis murveggen ikke skal pusses etterpå, er det av avgjørende betydning at du følger det opprinnelige mønsteret i murveggen.

Derfor skal du først sjekke om steinene f.eks. ligger en halv eller en kvart stein forskjøvet.

Det er en god idé å jobbe med våte murstein. Da henger mørtelen bedre fast, og den tørker ikke like fort. Det betyr at du har litt lenger tid til å jobbe steinene riktig på plass.

Start oppbyggingen nedenfra, og husk å sjekke både høyde og retning underveis.

1

Sprut vann på muren, så den blir fuktig, men uten blankt vann på overflaten. Du kan kaste på vannet med en kalkkost, men det er lettere å styre vannet med en sprutflaske.

2

Legg litt mørtel på underlaget, og trykk også litt mørtel fast på enden av steinen du skal legge. Du finner raskt riktig mengde.

3

Trykk og vri steinen på plass i én glidende bevegelse. Unngå å trykke den for langt ned. Skjer det, må du begynne forfra. Bank forsiktig på steinen med skaftet til skjeen.

4

Mål opp til siste stein, og husk å regne inn plass til fugen. Steinene skal holde forbandet, slik at de loddrette fugene (stussfugene) forskyves.

5

Med et velplassert slag fra en murhammer, kan steinene tilpasses. Det krever litt øvelse. Du kan jukse litt ved å skjære et spor med en vinkelsliper før du svinger hammeren.

6

Sjekk jevnlig at steinene holder høyde og retning. Bruk vateret flittig. Små unøyaktigheter kan du utligne i de kommende fugene.

7

Underveis kan det være nødvendig å fukte igjen, hvis du synes det gamle murverket er litt for tørt.

8

Fyll mørtel i alle loddrette fuger, og de stedene der du mangler å fylle mørtel i de vannrette fugene. Her skal du bruke en fugeskje.

9

Til slutt trekkes overskytende mørtel av med en murskje enda en gang, slik at det ikke stikker ut mørtel noen steder. Deretter skal det nye murverket tørke.

03
Akseptabel nødløsning 3 Trinn

Det kan hende det ikke kan la seg gjøre å koble sammen en ny og en gammel murvegg med forband - f.eks. hvis du deler vegg med naboen, eller hvis det er rør eller ledninger i veggen.

Da må du ty til en nødløsning, der de to veggstykkene holdes sammen med et metallstykke.

Mureren bruker ofte murbindere, som finnes i mange utforminger. Men du kan også bruke lange betongskruer, biter av (bøyd) rundstål eller armeringsnett. Eller som her: en lang karmskrue som bores inn i den gamle veggen. Muren får en skrue til hvert lag med stein.

1

Bor et hull i en endefuge på det gamle murverket. Hullet skal være så dypt at halvparten av skruen sitter i det gamle murverket.

2

Skruen skal gå stramt i den gamle muren. Du bør skru inn en skrue for hvert skift (lag av murstein).

3

Skruen sitter i fugen mellom to rekker stein. Den virker som et anker, som forbinder ny og gammel mur.

04
Puss den nye murveggen 2 Trinn

Den nye veggen skal pusses med et lag som har samme tykkelse som den gamle veggen.

Skal ikke veggen pusses, mangler du bare å avsyre den nye veggen, fordi det sitter mye mørtelrester på mursteinene. Innendørs kan du gjøre dette med fortynnet eddik - men det vil nok kreve et par runder. Utendørs kan du bruke fortynnet saltsyre (høyst 1 dl saltsyre, 30 %, til 2 liter vann).

I dette prosjektet la vi på bare et tynt lag puss, slik at vi kunne ane konturene av mursteinene bak pusslaget.

1

Det nye pusslaget trekkes på med et stålbrett. Brettet holdes litt på skrå, mens pussen trykkes fast.

2

En siste finish gjøres med et pusse brett eller et filsebrett (alt etter hvilken overflate du ønsker). Pussen pusses eller filses først når den er litt tørr i overflaten.

Materialer

MATERIALER:

 • Murstein
 • Murmørtel
 • Pussmørtel
 • Evt. karmskruer, murbindere, rundstål eller lignende

VERKTØY:

 • Skrumaskin
 • Murskje
 • Fugeskje
 • Pussebrett/filsebrett
 • Vater
 • Sprutflaske
 • Bajonettsag
 • Spann/murbalje
 • Tommestokk
 • Blandevisp
 • Murhammer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Murer