Når du bygger med lecablokker, skal du gjøre det. Bygger du med porebetong, skal du også gjøre det. Uansett hvilket materiale du bruker når du jobber med massivt murverk, skal du alltid bygge i forband.

“Byggeklossene” skal gripe tak i hverandre. Det er oppskriften på en stabil og robust sammenføyning av rekkene med stein. Også når du bruker to forskjellige materialer, får du den sterkeste overgangen hvis du bygger i forband. Skal du f.eks. lage en brannmur av lecablokker, og muren skal gå vinkelrett ut fra en mursteinsvegg, bør du banke hull i mursteinsveggen, slik at en eller flere av lecablokkene griper tak i den eksisterendemursteinsveggen.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Kun i nødstilfeller kan det være aktuelt å bruke andre metoder. Her viser vi hvordan du bygger i forband– og hvordan du kan lage en akseptabel nødløsning.