Finn riktig byggfugemasse til oppgaven

Byggvarehusenes hyller med fugepatroner bugner av muligheter. Her får du en oversikt over den gruppen som går under betegnelsen byggfugemasse.

Fugemassenes navn varierer mye. For å gjøre riktig valg, skal du se på hvilken type fugemasse det er snakk om – det vil si hva fugemassen består av. Det forteller mye om hva du kan bruke den til.

Uansett type, gjelder det at patronen til fugemassen skal lukkes tett etter bruk. For eksempel med en lufttett teip rundt spissen. Den skal også oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt.

6 varianter av byggfugemasser

MS POLYMER - FUGE OG LIM

 • Bruksområde: Ute og inne til fasadefuger, rundt vinduer og dører - som fugemasse og lim.

 • Egenskaper: Herder ved luftens fuktighet. Kan overmales.

 • Elastisitet: Opptil +/-25 %

 • Temperatur: -40° til +90°

POLYURETAN - FUGE OG LIM

 • Bruksområde: Ute og inne - primært til fuger.

 • Egenskaper: Kan overmales. Kan også brukes som lim til betong, tegl, tre, metall, glass m.m.

 • Elastisitet: Opptil +/-25 %

 • Temperatur: -40° til +80°

OLJE/SYNTETISK HARPIKS - FUGE

 • Bruksområde: Ute og inne - rundt dører, vinduer og rørgjennomføringer.

 • Egenskaper: Danner en hinne etter 24 timer. Holder seg elastisk og myk. Er ikke pirkefast.

 • Elastisitet: Opptil +/-12,5 %

 • Temperatur: -20° til +75°

BUTYL - TETNING OG LIM

 • Bruksområde: Ute og inne til fuger og som lim til radonsperre.

 • Egenskaper: Danner en hinne etter 24 timer. Holder seg myk. Er ikke pirkefast. Gasstett og frostsikker.

 • Elastisitet: Opptil +/-12,5 %

 • Temperatur: -50° til +120°

AKRYLAT - FUGE

 • Bruksområde: Som malerfuge og som støysperre langs vegger. Kun innendørs.

 • Egenskaper: Overmalbar.

 • Elastisitet: Opptil +/-10 %

 • Temperatur: Normal romstemperatur.

BITUMEN - TETNING OG LIM

 • Bruksområde: Utendørs fuger og reparasjoner av tak og grad- og takrenner.

 • Egenskaper: Danner en hinne etter 20 minutter. Holder seg myk. Er ikke pirkefast.

 • Elastisitet: Opptil +/-10 %

 • Temperatur: -35° til +130°

  Akkurat nå leser andre ...