Fjern en stein midt i veggen

Det kan lett falle noe av en stein, for eksempel som følge av frostsprenging. Det kan også, som her, være snakk om en misfarget stein, som skjemmer murverket. Her viser mureren hvordan du skifter en stein midt i murverket.

Her viser mureren hvordan du skifter en stein midt i murverket. Bruk en boremaskin med et ca. 10 mm murbor, som det bores en rekke huller med i fugen over den steinen som skal skiftes.

Når det bores, må man være nøye med å ikke bore inn i isoleringen, som ligger bak muren. Når det først er boret gjennom fugen, vrir man boret fra side til side, så krasser boret fugen ut. Det må bores i den øverste fugen samt i de loddrette stussfugene.

Deretter bruker man en meisel, som bankes inn i fugen under steinen. Etter noen ganske få slag løsner steinen, og så er det bare å plukke den ut.

All den gamle mørtelen som sitter igjen i hullet bankes ut med meiselen, og hullet børstes reint med en liten kost, eller som her en radiatorpensel.

Som alltid skal det forvannes før mørtelen legges på. Den elegante måten er å legge mørtelen opp i en haug med mureskjeen, som mureren gjør her.

Alternativt kan den legges opp med reparasjonsskjeen i flere omganger. Mursteinen legges på mureskjeen og løftes inn i hullet. Legg merke til at det er mørtel på enden av steinen. Med reparasjonsskjeen lirkes steinen på plass, så den flukter med murverket.

For sikkerhets skyld kontrolleres det med vateret at steinen passer med de øvrige steinene i skiftet. Reparasjonen avsluttes med å fuge omkring steinen.

Her bygges fugen opp fra den høyre kanten, så fugemassen ikke faller ned i isoleringen mellom for- og bakmur. Man kan gjerne bruke baksiden av fugeskjeen til å glatte og presse fugen med.

Til slutt børstes reparasjonen over med en stiv kost. Den stygge steinen er nå erstattet av en ny, flott stein.

LES MER: Skift ut de ødelagte mursteinene

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Murer