Strek opp skiftegangen

Murstein kan variere litt i størrelse fra stein til stein. En norsk stein er 6,0 cm tykk. Stein og fuge på 15 mm gir et modulmål på 7,5 cm. Dette målet bruker mureren til å streke opp alle skiftegangene på to plankebord.

De to bordene legges opp og spennes sammen med et par skrutvinger, så de ikke beveger seg under oppstrekingen. Tommestokken legges på, og det settes et merke for f.eks. hver 15. cm.

Med en vinkel slås det en nøyaktig strek på tvers av bordene over merket. Nå er bordene delt opp i moduler på 15 cm, noe som tilsvarer to murstein og to fuger. Dette målet deles opp i to, på 7,5 cm.

Tommestokken flyttes, og oppstrekingen gjentas i de neste feltene inntil bordene er delt helt opp. Nøyaktig i hver strek slår man i en spiker. En spiker på hvert bord og på alle oppstrekinger. Til slutt er det to rader med spiker som sitter nøyaktig ut for hverandre.

Skrutvingene fjernes, og bordene settes fast i hver sin ende av murverket hvor det skal mures opp.

Det er viktig at den første spikeren sitter nøyaktig ut for overkanten av den første steinen i skiftet, da alle spiker på bordene markerer overkanten av de kommende skiftene.Det spennes en snor på spikeren, som angir den nøyaktige høyden for steinen.

Når skiftet er murt ferdig, flyttes snoren bare til spikeren over, og så er man klar til neste skift.

LES MER: Skift ut de ødelagte mursteinene

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Murer